Partner u blizini

Efikasni energetski sistemi za industrijski i komercijalni sektor

Efikasno i čisto obezbeđivanje energije kao i visok nivo pouzdanosti u radu ključni su zahtevi za sisteme za generisanje energije koje postavljaju industrijski i komercijalni sektor kao i lokalni nadležni organi. Smanjenje tekućih troškova stvara dodatnu prednost – ne samo u tržišnoj utakmici sa potencijalnim konkurentima. Viessmann postavlja lestvicu za tehnologije za energetske sisteme, koji omogućavaju povoljno obezbeđivanje toplote, pare, hlađenja i električne energije. Ti sistemi rade na sve energente – gas, ulje, biomasu, energiju iz životne sredine i otpadnu toplotu. Koristite naš katalog proizvoda da biste lako izvršili filtriranje prema Vašoj oblasti primene i pronašli pravi Viessmann proizvod za Vas.

Savršeno uklopljeni sistemi sa jednog mesta

Koordinisane komponente i sistemi se uvek individualno razvijaju za klijenta na jednom mestu. Pored toga, Viessmann nudi širok spektar usluga – od analize svih procesa sa projektovanjem integrisanih energetskih koncepata u nastavku, preko puštanja u rad sistema, do održavanja i servisiranja.

Širok spektar usluga za širok spektar zahteva

Sledeće snage se odnose na najveću vrstu kotla ili generatora energije. Veće snage se mogu postići povezivanjem pojedinačnih kotlova u kaskade.

 • Industrijski kotlovi za do 70 t pare na sat i za do 44 MW toplote
 • Kombinovane jedinice za toplotu i struju za do 530 kW električne energije i za do 660 kW toplote
 • Sistemi toplotnih pumpi za grejanje i hlađenje do 600 kW

Generisanje do 70 t pare na sat

Zahvaljujući odličnom nivou opremljenosti, Viessmann parni kotlovi ispunjavaju kriterijume za razne oblasti primene. Kotlovi su robusni i zahtevaju samo nizak nivo održavanja. Deo su prilagođenih koncepata kotlarnica, koji se razvijaju kao sistemska rešenja za industrijsko generisanje pare. Detaljno projektovanje kotlova Vitomax i naše višegodišnje iskustvo u proizvodnji industrijskih/komercijalnih kotlova garantuju vrhunski kvalitet, visoku pouzdanost u radu i dug radni vek.

Sistemi parnih kotlova

 • Snaga pare do 70 t na sat po kotlu
 • Radni pritisak do 40 bar
 • Temperature vruće pare do 440 °C
 • Širok spektar goriva
 • Kotlovi na otpadnu toplotu za iskorišćavanje procesne toplote
 • Modularna konstrukcija

Sistemski moduli

Sve komponente koje Viessmann isporučuje usklađene su sa odgovarajućim sistemom parnog kotla:

 • Kotao i supergrejač
 • Izmenjivač toplote za dimne gasove
 • Postrojenja za termičko i hemijsko tretiranje napojne vode
 • Oprema za sagorevanje, skladištenje goriva i punjenje
 • Upravljački sistem i razvodni uređaj
 • Uklanjanje dimnih gasova
 • Skladištenje pare
 • Platforma za kotao

Rad do 100 posto sa vodonikom

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje. To takođe smanjuje emisije CO2.

Generisanje struje do 530 kWel

Viessmann nudi kombinovane jedinice za toplotu i struju (CHP) za generisanje električne energije. Koncipirane su za rad koji je odgovoran prema životnoj sredini. Korisnici CHP jedinica Vitobloc profitiraju od smanjenih troškova za električnu energiju i toplotu ako se generisana energija takođe potroši na licu mesta.

 • Raspon snaga do 530 kWel
 • Ugljen-neutralni rad na plin
 • Opremljena kao standard za režim supstitucije sredstva u slučaju prekida struje (ostrvski režim rada)
 • Ispunjava stroge uslove za povezivanje na mrežu (AR-N 4105) koje su izdali operateri mreže 

Generisanje toplote do 44 MW sa uljem, gasom energijom iz životne sredine

Zahvaljujući svojim energetskim sistemima za industrijski i komercijalni sektor kao i za lokalne nadležne organe, Viessmann nudi pravo rešenje za svaku oblast primene. Asortiman proizvoda obuhvata visoko efikasne kotlove za toplu vodu, kombinovane jedinice za toplotu i struju kao i sisteme toplotnih pumpi. Zahvaljujući konstrukciji i konfiguraciji, širok spektar primena Viessmann industrijskih/komercijalnih kotlova ih čini idealno pogodnim za ispunjenje pojedinačnih zahteva klijenata.

Generatori toplote

 • Vrelovodni kotlovi do 44 MW sa minimalnim radnim pritiskom od 20 bar
 • Kotlovi na otpadnu toplotu za iskorišćavanje procesne toplote
 • Kombinovane jedinice za toplotu i struju do 660 kWth
 • Toplotne pumpe do 600 kW

Sistemski moduli

 • Kotao
 • Oprema za sagorevanje, skladištenje goriva i punjenje
 • Izmenjivač toplote za dimne gasove
 • Komad za međuprotok sa sigurnosnom opremom
 • Upravljački sistem i razvodni uređaj
 • Uređaj za podizanje povratne temperature
 • Platforma za kotao

Brzo puštanje u rad zahvaljujući unapred sastavljenim sistemima u kontejneru

Vreme je novac – naročito za industrijska i komercijalna preduzeća, kod kojih je često potrebno da se novi grejni centri uspostave i puste u rad u najkraće moguće vreme, tako da toplota za proizvodnju može da se isporuči bez kašnjenja. Za instalaciju i puštanje u rad za kratko vreme, Viessmann nudi unapred sastavljena rešenja u kontejneru, koja su kompaktni i lako se transportuju.

Štedljivo hlađenje toplotnim pumpama do 600 kW

Između ostalih oblasti primene, velike toplotne pumpe su pogodne i za industriju, velike stambene i poslovne zgrade i hotele. Za industrijske i komercijalne oblasti primene, funkcija hlađenja toplotne pumpe je jednako važna kao njena funkcija grejanja – na primer, za hlađenje prostorije za skladištenje hrane i pružanje klimatizacije u proizvodnim oblastima. Posebna prednost ovog energetskog sistema je što je u stanju da greje i hladi u isto vreme.

 • Toplotne pumpe sa snagom do 600 kW
 • Instalacija je moguća čak i u neobičnim prostorima
 • Izvođenje sistema grejanja sa dva režima rada u kombinaciji sa kondenzacionim kotlom na ulje ili na gas, da bi se pokrila maksimalna opterećenja

Sistemski moduli

 • Sistem ledenog rezervoara Vitofriocal
 • Suvi hladnjak
 • Kolektori

Posebna rashladna rešenja

Viessmann takođe nudi inovativna rashladna rešenja za komercijalne oblasti primene. Portfolio obuhvata hladnjače i prostorije za zamrzavanje, rashladne ormare i rashladne jedinice, dodatnu opremu i širok spektar usluga za industriju prerade hrane i maloprodaju hrane, hotele i restorane.

Centralni kotlovi obezbeđuju grejanje za naselja za 40 posto domaćinstava u Chemnitz-u

Osim što isporučuje industrijske/komercijalne kotlove, Viessmann pomaže i oko implementacije velikih projekata reda veličine od više megavata. Jedan primer je kompletna konverzija toplane u Altchemnitz-u. Posle 40 godina rada, toplani koja pripada elektro preduzeću eins energie in sachsen bila je potrebna modernizacija od temelja. Zato su na kraju 2018. godine puštena u rad tri vodocevna kotla sa dva plamena, koji sada isporučuju do 100.000 kilovata mreži za grejanje naselja, u zavisnosti od potražnje, što pomaže da se isporuči grejanje i topla voda za oko 40 posto domaćinstava u Chemnitz-u.

 • U potpunosti projektovani i konstruisani u 3D
 • 3 vodocevna kotla identične strukture, svaki sa snagom od 33,3 MWth.
 • 210 tona materijala je transportovano od Venlo-a do Chemnitz-a.
 • Instalacija tri vodocevna kotla u relativno maloj postojećoj kotlarnici.
 • Toplana za maksimalnu potražnju, sa toplotnom snagom od 100 MW.