Partner u blizini

Timski duh na međunarodnoj sceni

Viessmann je sponzorisao mnoge sportiste i timove od 1993. To znači da smo uspeli da se popnemo na scenu međunarodnih takmičenja i u srca potrošača.

Sportisti kao ambasadori brenda

Viessmann je prepoznao potencijal sportskog sponzorstva i važnost sportista kao ambasadora brenda još ranih 1990-ih. Posvećenost, spremnost da se prihvati odgovornost i timski rad su fundamentalni aspekti naše korporativne kulture. Podržavamo sportiste, zvaničnike i udruženja. Vidimo veliku vrednost u promovisanju mladih talenata.