Partner u blizini

Split toplotna pumpa – optimalna za novogradnju i modernizaciju

Split toplotne pumpe Vitocal 222-A, tipa MB

Emisije zvuka i prostorni zahtevi igraju važnu ulogu kada je reč o toplotnim pumpama vazduh-voda. Split toplotne pumpe spadaju u sisteme grejanja koji ne uzimaju samo u obzir oba faktora, već ih i optimalno implementiraju u praksi.

Konstrukcija i način rada split toplotne pumpe

Split toplotna pumpa se sastoji od unutrašnje i spoljašnje jedinice, pri čemu su sve komponente koje mogu izazvati buku instalirane u spoljašnjoj jedinici. U njih spadaju ventilator, isparivač i kompresor.

Shodno tome, unutrašnja jedinica je kompaktna i može se podešavati veoma fleksibilno u kući. Samo kondenzator, cirkulaciona pumpa kao i upravljačka i bezbednosna tehnologija su smešteni u unutrašnjoj jedinici. Takođe je ekstremno tiha, što nije samo zbog split konstrukcije, već i zbog koordinisanih komponenti i pažljivo osmišljene konstrukcije sa optimizacijom buke.

Proces generisanja toplote se može ponavljati po želji

Tokom rada, ventilator instaliran u spoljašnjoj jedinici aktivno uvlači spoljašnji vazduh i usmerava ga do isparivača (izmenjivač toplote). Rashladno sredstvo cirkuliše unutar isparivača, gde se zagreva na niskoj temperaturi. Čim se promeni agregatno stanje rashladnog sredstva, ono teče kao topla para do kompresora na električni pogon. On kompresuje paru i time podiže njenu temperature na potreban nivo.

Vruća para se onda preko tankih cevi za rashladno sredstvo prenosi do kondenzatora, koji je instaliran u unutrašnjoj jedinici. Tamo vruća para prenosi svoju toplotnu energiju sistemu grejanja i postepeno se hladi. Pošto je i dalje pod visokim pritiskom, para prvo mora proći kroz ekspanzioni ventil koji ponovo uspostavlja njeno izvorno agregatno stanje. Kada se završi ovaj korak, proces može početi ponovo.

Šema split toplotne pumpe

Split toplotne pumpe karakteriše njihova podela u tihu unutrašnju jedinicu i spoljašnju jedinicu za obradu vazduha.

Toplota vazduha

[1] Split toplotna pumpa vazduh-voda Vitocal, unutrašnja jedinica
[2] Split toplotna pumpa vazduh voda Vitocal, spoljašnja jedinica
[3] Bojler za potrošnu toplu vodu

Prednosti split toplotne pumpe

Ključna prednost Viessmann split toplotne pumpe je to što se jedva čuje dok radi. Uređaj je projektovan i konstruisan tako da su svi duboki zvuci, koji se doživljavaju kao neprijatni, prebačeni na višu frekvenciju. Pored toga, sve split toplotne pumpe kompanije Viessmann poseduju noćni režim rada, u kojem je snaga zvuka dodatno smanjena. Upotreba ovih toplotnih pumpi je bezopasna u oblastima sa posebno striktnim zakonskim zahtevima za emisiju zvuka, kao što su zgrade sa terasama ili zdravstveni centri.

Moguće hlađenje i grejanje

Osim što traže malo prostora za montažu unutra i rade tiho, split toplotne pumpe su spremne i za reverzibilan rad. Time mogu da podešavaju temperature u prostorijama na potreban nivo u vrućim letnjim mesecima pomoću konvektora ili sistema za površinsko hlađenje. Takođe imaju modularni dizajn, što omogućava proširenje. Vlasnici sistema mogu ostati krajnje fleksibilni i imaju mogućnost da instaliraju dodatne toplotne pumpe ako se povećaju njihove potrebe za grejanjem ili hlađenjem. Druge prednosti split toplotnih pumpi su:

  • Niski tekući troškovi zbog visoke efikasnosti na svim mestima rada
  • Upravljačka jedinica Vitotronic je laka za rukovanje, ima prikaz čistog teksta i grafika
  • Spremni za povezivanje na solarni sistem
  • Visok komfor u radu zahvaljujući daljinskom upravljanju preko aplikacije ViCare i pametnog telefona / tableta
  • Raspoložive su visoke subvencije

Kao sistemi predviđeni samo za grejanje, ili sistemi predviđeni za grejanje i hlađenje, ove split toplotne pumpe vazduh-voda kompanije Viessmann su idealno rešenje za novogradnju i modernizaciju. Njihova konstrukcija ne zahteva skupe zidne utičnice ili provlačenje vazdušnih kanala.

Ipak, montažu obe jedinice u zatvoreni krug hlađenja smeju da obavljaju samo sertifikovani stručnjaci za rashladne sisteme. Pored toga, korisnik sistema je dužan da jednom godišnje angažuje stručnjake za rashladne sisteme da izvrše proveru kruga hlađenja većih sistema na curenja.

Toplotna pumpa – brošure

Split toplotne pumpe – asortiman proizvoda

Kao sistemi predviđeni samo za grejanje, ili sistemi za grejanje i hlađenje, ove jedinice su idealno rešenje za novogradnju i modernizaciju. Njihova konstrukcija ne zahteva skupe zidne utičnice ili provlačenje vazdušnih kanala.