Partner u blizini

Bojleri za potrošnu toplu vodu za ispunjenje svakog zahteva

Bilo za jutarnje tuširanje ili za opuštajuće kupke tokom vikenda: za većinu ljudi, stalna dostupnost potrošne tople vode je od ključnog značaja za udobnost doma. Može se generisati i skladištiti na različite načine. Pravi se osnovna razlika između centralnog i decentralizovanog grejanja potrošne tople vode. Viessmann bojleri za potrošnu toplu vodu Vitocell skladište centralno pripremljenu vodu tokom dužeg vremenskog perioda i puštaju je kada je potrebno.

Centralno i decentralizovano grejanje potrošne tople vode: upoređivanje

Mora obavezno da postoji kotao za centralno grejanje potrošne tople vode. Osim što obezbeđuje toplotu za grejanje prostorija, on to radi i za grejanje potrebne potrošne tople vode. Da bi iz česme zasigurno tekla potrošna topla voda u svakom trenutku po potrebi, sistemi grejanja ove vrste su opremljeni bojlerom za potrošnu toplu vodu.

Grejanje potrošne tople vode nezavisno od kotla

Za razliku od centralnog grejanja potrošne tople vode, decentralizovani sistem se ne mora povezati na kotao. Kod protočnog bojlera, potrošna topla voda se zagreva samo na zahtevanu temperaturu u trenutku potražnje. Mali akumulacioni bojleri ili akumulacioni kuhinjski bojleri, s druge strane, skladište potrošnu toplu vodu. Oba sistema rade na električnu energiju, što omogućava veoma fleksibilnu instalaciju.

Još jedna opcija za decentralizovano grejanje potrošne tople vode je akumulacioni bojler za toplu vodu. To je bojler sa malo ili bez toplotne izolacije, koji i greje i skladišti potrošnu toplu vodu. Međutim, zbog slabe ili u nekim slučajevima nepostojeće toplotne izolacije, voda se brzo ohladi. To znači da bojler mora da zagreva vodu svaki put iznova. Bojleri ove vrste su retko dostupni, jer se tehnologija smatra zastarelom.

Kupovina pravog bojlera za potrošnu toplu vodu

Vitoladens 300-C sa Viessmann bojlerom za potrošnu toplu vodu

Pre nego što kupite Viessmann bojler za potrošnu toplu vodu, veoma je korisno da saznate o različitim verzijama. Razlog je to što, pored veličine bojlera, i drugi faktori igraju ulogu, u zavisnosti od karakteristika zgrade i potražnje za potrošnom toplom vodom. Takođe, bojlerima za potrošnu toplu vodu je potreban prostor. Da bi se uklopili u različite raspoložive prostore, Viessmann nudi horizontalne bojlere za potrošnu toplu vodu i bojlere koji se montiraju pored ili ispod kotla. Pored toga, možete birati između različitih materijala kao što su nerđajući čelik ili čelik sa emajliranim premazom Ceraprotect. U narednim poglavljima saznaćete više o važnim kriterijumima koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom kupovine bojlera za potrošnu toplu vodu.

Dimenzioniranje je ključan faktor kada se radi o pronalaženju odgovarajućeg bojlera. Odabir tačne veličine ne zavisi samo od broja stanara, njihovih pojedinačnih navika potrošnje i trenutne potražnje za potrošnom toplom vodom. Pored opšte snage grejanja sistema, još jedan važan faktor jeste činjenica da li se isporučuje samo voda za grejanje ili se isporučuje i potrošna topla voda. Ako je opšti kapacitet grejanja relativno nizak, preporučuje se kupovina nešto većeg bojlera. Uvek zatražite savete po tom pitanju od Viessmann partnera. Naši partneri su upoznati sa širokim asortimanom različitih bojlera za potrošnu toplu vodu. Asortiman proizvoda Vitocell je dostupan sa kapacitetima od 130 do 1000 litara. To znači da su ovi proizvodi, osim za korišćenje u zasebnim kućama, vredni nabavke i za stambene zgrade ili druge zgrade u kojima je visoka potražnja za potrošnom toplom vodom. U to spadaju i komercijalne ili komunalne zgrade.

Da bi se izbegli nepotrebni dugački cevovodi, bojleri za potrošnu toplu se montiraju u neposrednoj blizini kotla. Kao što je prethodno već napomenuto, postoje sledeće opcije bojlera: horizontalni, pored kotla i ispod kotla. Bojler za potrošnu toplu vodu se mora odabrati tako da se uklopi u postojeći prostori kao i da odgovara potražnji za potrošnom toplom vodom i individualnim zahtevima. Na primer, Vitocell 100-W nudi savršeno rešenje za relativno nisku potražnju za potrošnom toplom vodom zbog malog prostora za montažu, zato što se ovaj model može montirati ispod zidnog kotla (na primer, ispod kondenzacionog kotla na gas Vitodens 300-W) za uštedu prostora i može skladištiti do 150 litara vode. Dobra toplotna izolacija obezbeđuje praktično i ekonomično grejanje potrošne tople vode u celoj zasebnoj kući.

Modeli bojlera za potrošnu toplu vodu koji se montiraju pored kotla su Vitocell 100-L, Vitocell 100-V i Vitocell 300-V. Kao što samo ime ukazuje, nalaze se neposredno pored kotla. Podni bojleri za potrošnu toplu vodu su cilindričnog oblika i opremljeni su indirektnim grejačem. Grejač se proteže skroz do poda bojlera, što omogućava zagrevanje celokupne vode.

Viessmann asortiman proizvoda takođe obuhvata horizontalne bojlere za potrošnu toplu vodu: Vitocell 100-H i Vitocell 300-H. Napravljeni su da budu posebno robusni, tako da se odgovarajući kotao može da postaviti na njih. Nude mnoštvo prostora iznad, na primer za kondenzacioni kotao na gas ili kotao na ulje.

U zavisnosti od Vašeg sistema grejanja, možete kupiti bojler za potrošnu toplu vodu koji odgovara vašim specifičnim okolnostima. U suštini postoje dva tipa: bojleri za potrošnu toplu vodu sa jednim i dva režima rada. Prvi su opremljeni jednim indirektnim grejačem, dok modeli sa dva režima rada imaju dva grejača. To omogućava brzu i jednostavnu integraciju solarnog toplotnog sistema za grejanje potrošne tople vode. Solarni kolektori zagrevaju bojler za potrošnu toplu vodu preko donjeg indirektnog grejača. Ako dostupna sunčeva energija nije dovoljna da pokrije potražnju za potrošnom toplom vodom, gornji indirektni grejač pruža dodatno grejanje. Voda za grejanje, koja je prethodno zagrejana u dodatnom kotlu, protiče kroz ovaj grejač. Rešenje sa dva režima rada je posebno ekonomično i odgovorno prema životnoj sredini, zato što se većina potrošne tople vode proizvede koristeći sunčevu energiju.

Kod Viessmann bojlera za potrošnu toplu vodu, potrošna topla voda se indirektno zagreva preko indirektnog grejača. Takođe postoje mali akumulacioni bojleri ili protočni bojleri koji direktno zagrevaju vodu. Ako želite da nabavite mali akumulacioni bojler ovog tipa, Viessmann nudi električni akumulacioni bojler za toplu vodu Vitotherm koji zagreva vodu na struju. Zagrevate samo onoliko potrošne tople vode koliko Vam je potrebno – i to direktno tamo gde Vam je potrebna. Nabavka malog akumulacionog bojlera je posebno isplativa kada centralno snabdevanje potrošnom toplom vodom nije moguće ili nije potrebno zbog niske potražnje.

Ako postoji naročito visoka potražnja za potrošnom toplom vodom, podni bojler za potrošnu toplu vodu Vitocell 100-V je idealno rešenje. Emajlirani Viessmann bojler za potrošnu toplu vodu je dostupan u dve boje i sa kapacitetom od 160 do 950 litara. Takođe je moguće da se, ako je potrebno, kombinuje nekoliko bojlera za potrošnu toplu vodu u seriju bojlera. U zavisnosti od modela, Vitocell 100-V je posebno pogodan za grejanje potrošne tople vode u kombinaciji sa toplotnim pumpama ili kondenzacionim kotlovima. To ga čini gotovo univerzalno upotrebljivim. 

Viessmann akumulacioni bojleri za toplu vodu za sisteme grejanja mogu se takođe nadograditi da sadrže poseban set izmenjivača toplote (Vitotrans 222). U ovoj kombinaciji, oni čine sistem za punjenje bojlera za grejanje potrošne tople vode. To je posebno korisno tokom maksimalnog opterećenja, na primer kada se privremeno moraju izdržati visoke stope crpljenja (koliko često se topla voda crpi) i različita vremena ponovnog zagrevanja. Sistemi za punjenje bojlera su takođe poželjni za upravljanje sistemima grejanja koji zahtevaju niske povratne temperature, kao što su kondenzacioni kotlovi. Viessmann Vitocell 100-L je pravi bojler za potrošnu toplu vodu za ove i druge oblasti primene. Radi impresivno, precizno zagreva vodu do pravog stepena, čak i kod modulirajuće izlazne temperature, i lako se instalira zahvaljujući uklonjivoj toplotnoj izolaciji (500 litara i više).

Opredelite se za najviši kvalitet vode i najbolju zaštitu od korozije

Viessmann toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 200-G i bojler za potrošnu toplu vodu

Poštovanje higijenskih standarda je posebno važno kod skladištenja potrošne tople vode. Viessmann bojleri za potrošnu toplu vodu se proizvode za tu svrhu, koristeći emajlirani čelik ili nerđajući čelik prema EN 12897. Kada je reč o emajliranim bojlerima za potrošnu toplu vodu, modeli sa emajliranim premazom Ceraprotect imaju najbolji učinak. Vitocell 300-H i Vitocell 300-V nude dodatnu koristi nerđajućeg čelika i ispunjavaju najviše zahteve. Ne zahtevaju nikakvo oblaganje i garantuju višegodišnju zaštitu od korozije zahvaljujući svojim hemijskim osobinama. Ovi bojleri su dostupni kao modeli pored kotla i kao horizontalni modeli. Kupovinom ovih bojlera za potrošnu toplu vodu od nerđajućeg čelika, dobijate deset godina garancije od curenja izazvanih korozijom.

Savet za kupovinu

Za dugotrajan, praktičan, siguran i ekonomičan rad, sistem grejanja i bojler za potrošnu toplu vodu moraju biti savršeno usklađeni od samog početka. Bilo da želite da kombinujete toplotnu pumpu, kotao na čvrsta goriva, sistem grejanja na ulje ili gas sa bojlerom za potrošnu toplu vodu ili tražite neko drugo rešenje sa dva režima rada, obavezno se konsultujte sa Viessmann partnerom. Osim što naši partneri pomažu oko odabira uređaja, oni takođe vode računa o dimenzioniranju, povezivanju i, kao opcija, održavanju bojlera za potrošnu toplu vodu. Preko pretrage lokalnih distributera možete pronaći pravu kontakt osobu u Vašoj blizini, u samo nekoliko koraka.