Partner u blizini

Bojleri za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada za komfor i sigurnost snabdevanja

U suštini, bojler za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada može da iskoristi dva dostupna resursa za ispunjenje potražnje za toplotom ili potrošnom toplom vodom. To znači da se mogu iskoristiti najmanje dva izvora toplote za proizvodnju tople vode. Sistemi sa dva režima su takođe opremljeni sa dva indirektna grejača (izmenjivači toplote). To omogućava jednostavno povezivanje solarnog toplotnog sistema za podršku grejanju potrošne tople vode. Drugi resurs, tj. drugi generator toplote, obično je kotao na gas ili ulje. Podrazumeva se da se mogu koristiti i drugi generatori toplote kao što je kotao na čvrsto gorivo ili toplotna pumpa.

Vitodens 200-W sa bojlerom za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada Vitocell 300-W

Bojleri za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada – i kako funkcionišu

Kao što je već napomenuto, verzija bojlera za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada koristi dva indirektna grejača i zato je idealno pogodna za integraciju solarne toplotne tehnologije u sistem grejanja. Cilindrično telo sadrži gornji i donji izmenjivač toplote (indirektni grejač). Oba se snabdevaju toplotnom energijom nezavisno od generatora toplote.

Solarni bojler za potrošnu toplu vodu

Kako funkcioniše bojler za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada kada je povezan na solarni toplotni sistem? Solarni medijum, koji je zagrejan u solarnim kolektorima, teče od kolektora u donji izmenjivač toplote, tj. donji indirektni grejač. To se dešava čim temperatura u kolektorima postane veća nego u bojleru za potrošnu toplu vodu. Procesni medijum teče kroz donji indirektni grejač i zagreva vodu u bojleru. Solarni medijum, koji je sada hladan, teče nazad do kolektora, gde se može ponovo zagrevati.

Topla voda, koju indirektno zagreje solarni medijum, diže se u bojleru. Odatle se može točiti odgovarajuća količina potrošne tople vode.

Korišćenje gornjeg indirektnog grejača: dodatno grejanje

Gornji indirektni grejač se aktivira kada nema solarnog prinosa tokom dužeg vremenskog perioda – tj. kada se bojler za potrošnu toplu vodu ne može zagrejati preko solarnog toplotnog sistema. Tada se uključuje drugi indirektni grejač, koji se snabdeva toplotom preko centralnog generatora toplote kao što je kotao na ulje ili gas, da bi se osigurala adekvatna sigurnost snabdevanja. Vrela voda za grejanje teče od kotla do indirektnog grejača. Tako se tada toplotna energija prenosi na bojler za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada.

Topla voda se sada može jednostavno točiti odozgo preko cevi i transportovati do mesta za crpljenje kao što su radijatori ili česme. Čim sunčeva energija ponovo postane raspoloživa za iskorišćavanje u toku dana, bojler za potrošnu toplu vodu, koji je povezan sa solarnim sistemom, zagreva se od dna do vrha.

Kombinovani bojler i akumulacioni bojler za rad u solarnom sistemu

Da bi se osigurao komfor potrošne tople vode i sigurnost snabdevanja, takođe je moguće da se kombinovani i akumulacioni napajaju preko solarnog toplotnog sistema. Viessmann akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa dva režima rada kombinuje ova dva izvora toplote i koristi ih za grejanje. U tom slučaju, sva energija od generatora toplote, koja u pojedinačnim trenucima može biti višak, privremeno se skladišti i čuva da bude spremna za kasnije iskorišćavanje.

Kombinovani bojler je akumulacioni bojler sa integrisanim grejanjem potrošne tople vode. Akumulacioni bojler sa dva režima rada, s druge strane, opremljen je modulom za pripremu sveže potrošne vode, koji je montiran spolja. Na primer, akumulacioni bojler za toplu vodu za grejanje Vitocell 100-E može se nadograditi dodavanjem modula za pripremu sveže potrošne vode Vitotrans 353. Ovaj modul se koristi za higijensko grejanje potrošne tople vode i radi po principu protočnog bojlera. Kombinacija ove vrste posebno štedi prostor. Pored toga, modul za pripremu sveže potrošne vode omogućava visok stepen crpljenja. Zbog principa protočnog bojlera, nije potrebno skladištenje potrošne tople vode.

Viessmann takođe nudi bojlere za vodu za grejanje i skladištenje potrošne tople vode, koji su opremljeni sa dve zasebne zone bojlera, kao što je Vitocell 120-E.

Viessmann Vitocell 100-W-CVUD, 300 litara

Vitocell: bojleri za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada za ispunjenje svakodnevnih potreba

Za korišćenje u stambenom, privrednom ili komunalnom sektoru – Viessmann nudi pravi bojler za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada za svaku potražnju za potrošnom toplom vodom, sa zapreminama bojlera od 300 do 900 litara. Indirektni grejači koji se protežu dole do poda bojlera osiguravaju zagrevanje kompletne vode u bojleru. Na taj način, bojleri za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada sa solarnim ulazom nude visok nivo komfora potrošne tople vode. To je čak i poboljšano velikim indirektnim grejačima. Oni omogućavaju ravnomerno zagrevanje celog bojlera.

Ali kada je reč o potrošnoj toploj vodi, komfor nije jedini odlučujući faktor. Bojlere za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada takođe karakteriše veoma dobra energetska efikasnost sa minimalnim gubitkom toplote. Osim toga, potrebno im je malo prostora na podu i, zahvaljujući savremenom dizajnu, mogu se montirati i u višenamenskim prostorijama. 

Kvalitet vode za piće za najviše zahteve

Takođe je obezbeđen visok kvalitet vode za piće. Modeli Vitocell 100-W, Vitocell 100-B i Vitocell 100-U/W su od emajliranog čelika Ceraprotect i ispunjavaju specifikacije standarda EN 12897. Spadaju među emajlirane bojleri za potrošnu toplu vodu sa najboljim učinkom. Viessmann takođe koristi visokokvalitetni nerđajući čelik za ove bojlere za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada (Vitocell 300-B). Osim što je higijenski, nerđajući čelik je takođe dobar i za bezbednost hrane zbog visokog površinskog kvaliteta.