Partner u blizini

Solarni toplotni sistem – efikasno i pristupačno grejanje

Solarni toplotni sistem Vam omogućava da iskorišćavate besplatnu sunčevu energiju i smanjite svoje mesečne energetske troškove. Pored toga, instaliranjem solarnog toplotnog sistema ističete svoju posvećenost zaštiti životne sredine, tako što održivo smanjujete emisije CO₂. Ulaganje u takav solarni toplotni sistem takođe doprinosi povećanju vrednosti Vaše nepokretnosti.

Za stambene, komercijalne ili zgrade lokalno nadležnog organa – Viessmann tehnologijom dobijate sistem za sigurnu budućnost i možete se osloniti na optimalnu interakciju svih sistemskih komponenti. Zahvaljujući našem iskustvu dužim od 40 godina u razvoju i proizvodnji solarnih toplotnih sistema, možete računati na naš visok kvalitet i našu tehničku stručnost. Solarni toplotni sistem je takođe idealno rešenje za dopunjavanje sistema grejanja. Svi Viessmann sistemi su projektovani da rade u kombinaciji sa solarnim sistemom, tako da nema nikakve razlike ako se odlučite za novi kondenzacioni kotao na ulje ili gas, sistem grejanja na, ili toplotnu pumpu.

Šta je solarni toplotni sistem?

U suštini, solarni toplotni sistem je sistem koji se može koristiti za grejanje potrošne tople vode i pomoćno centralno grejanje. Sunčeva energija je besplatna, tako da ušteda na energiji iz fosilnih goriva nije jedina prednost koju ćete ostvariti. Takođe ćete zaključiti da će se Vaše ulaganje u solarni toplotni sistem isplatiti za samo nekoliko godina. Na kraju krajeva, nemate troškove za izvor energije.

Konstrukcija solarnog toplotnog sistema

Da bi mogla da se iskoristi sunčeva energija, potrebni su kolektori koji hvataju sunčeve zrake. Viessmann Vitosol je razvio cevne i panelne kolektore koji rade baš to. Ovi kolektori apsorbuju sunčeve zrake i pretvaraju ih u iskoristivu toplotu. Solarni toplotni sistem se, pored kolektora, sastoji i od apsorbera, solarnog kruga i solarne tečnosti ili medijuma. Kada zraci nalete na kolektore, ta energija se pretvara u toplotu u apsorberu. Ona se prvo upumpava u akumulacioni bojler ili bojler za potrošnu toplu vodu, a odatle se preko kola distribuira u domaćinstvo – ili kao pomoć za krug grejanja ili da bi se zagrejala potrošna topla voda. Toplota se prvo transportuje do odgovarajuće jedinice za skladištenje pomoću solarnog medijuma. Zatim, kada postoji potreba, toplota zatim stiže od bojlera za potrošnu toplu vodu do mesta za crpljenje, kao što su slavine ili tuš, u vidu tople vode.

Da li se solarni toplotni sistem mora uvek kombinovati sa podnim grejanjem?

Rasprostranjena je zabluda da je solarni toplotni sistem za pomoćno centralno grejanje moguć samo u kombinaciji sa sistemima podnog grejanja. Tradicionalni radijatori se mogu koristiti i kod solarnog toplotnog sistema. Prinosi su samo nešto manji u godišnjem proseku, i utvrđuju se na osnovu nešto veće temperature povratnog protoka iz radijatora.

Razlikovanje prema mogućnostima primene

Možete iskoristiti sunčevu energiju za Vaše sopstvene potrebe na dva načina. Detalje o grejanju potrošne tople vode i pomoćnom centralnom grejanju možete pronaći u sledećim poglavljima.

Dijagram: grejanje potrošne tople vode solarnim toplotnim sistemom

Ključna komponenta ovog rešenja je bojler za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada, kao što je Vitocell 300-B. Kada postoji dovoljno sunčevog zračenja, solarni medijum u solarnom toplotnom sistemu zagreva vodu u bojleru za potrošnu toplu vodu preko donjeg indirektnog grejača.

Kada temperatura opadne tokom crpljenja tople vode, npr. tokom kupke ili tuširanja, kotao se po potrebi pokreće da bi obezbedio dodatno grejanje preko drugog kruga. Instalacija Viessmann solarnih kolektora Vitosol je jednostavna zahvaljujući integrisanim cevima za dovodni i povratni protok, što je još jedna prednost koja takođe osigurava relativno niska ulaganja.

Dodatne mogućnosti kombinovanja solarnog toplotnog sistema sa proizvodima iz asortimana Vitocell takođe obezbeđuju visok nivo udobnosti grejanja potrošne tople vode. Takođe možete koristiti bojlere za potrošnu toplu vodu sa dva režima rada Vitocell 100-U/W ili Vitocell 100-W, kombinovane bojlere ili akumulacione bojlere za vodu za grejanje kao što je Vitocell 360-M. Imamo pravi bojler za potrošnu toplu vodu koji ispunjava svaku potrebu. Sve uređaji se mogu glatko povezati na solarni toplotni sistem.

Šta treba da imate na umu kada projektujete solarni toplotni sistem?

Sledeće pravilo palca važi kada se projektuje solarni toplotni sistem za zasebnu kuću ili kuću za dve porodice: ako je površina kolektora okrenuta između jugoistoka i jugozapada, treba računati sa površinom od 1,5 kvadratnih metara panelnog kolektora ili 1,0 kvadratnog metra vakuumskog kolektora za 100 litara of zapremine bojlera. Gubici u prinosu zbog nepovoljne orijentacije ili pada krova mogu se nadoknaditi blago povećanom površinom kolektora. Naši kvalifikovani partneri će Vas podržati oko projektovanja Vašeg sistema. 

Dijagram: grejanje potrošne tople vode i pomoćno centralno grejanje solarnim toplotnim sistemom

Solarni medijum zagrejan u solarnim kolektorima može se takođe koristiti za zagrevanje vode na odgovarajuću temperaturu. Za tu svrhu, krug grejanja preko izmenjivača toplote iskorišćava vodu u solarnom bojleru, koju stalno greju solarni kolektori. Upravljačka jedinica proverava da li se može postići potrebna temperatura u prostoriji. Ako je temperatura ispod zadate vrednosti, upaliće se i kotao. Solarni sistemi za grejanje potrošne tople vode i pomoćno centralno grejanje zauzimaju površinu od oko jednog kvadratnog metra za svakih deset kvadratnih metara stambenog prostora.

Uživanje u potencijalu za uštede koji nudi solarna toplotna energija

Grejanje potrošne tople vode nudi jednu važnu oblast za potencijalne uštede. U našem geografskom području, solarni kolektori u kombinaciji sa bojlerom za potrošnu toplu vodu predstavljaju najinteresantniju alternativu za rad kotla, posebno tokom letnjih meseci. U zasebnoj kući, sunčeva energija pokriva do 60 posto energije potrebne za grejanje potrošne tople vode. Ako kombinujete grejanje potrošne tople vode i vode za grejanje, uštedećete oko 35 posto ukupne potrebne energije – i to godinu za godinom. Čak i tokom proleća i jeseni, možete često da isključite svoj kotao kada koristite sunčevu energiju kao podršku za svoje centralno grejanje.  

Sledeća tabela ilustruje potencijal za uštede:

TehnologijaUštede gasaUštede CO₂ godišnjeUštede troškova za energiju godišnje
Kondenzacioni kotao na gas + kombinovani bojler za potrošnu toplu vodu, uz podršku solarnog grejanja*29%20%1030 €

* Date vrednosti su utvrđene simulacijama sa pretpostavljenim standardnim profilima domaćinstava za lokaciju Potsdam. Porodična kuća sa 4-članim domaćinstvom (sa postojećim kotlom na gas), sa stambenim prostorom od 150 kvadratnih metara i potrošnjom gasa od 2500 kubnih metara. Zaokruženi troškovi potrošnje, uz korišćenje standardnih vrednosti (EID). Za proračun ekonomske efikasnosti korišćene su cene Savezne kancelarije za statistiku Nemačke. Troškovi ulaganja: Viessmann bruto cenovnik plus prosečni troškovi ulaganja (mogu postojati individualna odstupanja).

Napomena: Naši proračuni su teoretski primeri, koji su zasnovani na raznim pretpostavkama i zavise od određenih opštih uslova. Ne preuzimamo odgovornost za tačnost i primenljivost na stvarne sisteme. Stvarni troškovi i moguće uštede mogu se razlikovati i moraju se proračunati za svaki pojedinačni slučaj, na osnovu specifičnosti i opštih uslova na odgovarajućoj lokaciji.

Proverite zahteve pre nego što nabavite solarni toplotni sistem

Viessmann vakuumski kolektori

Prinos solarnog toplotnog sistema u velikoj meri zavisi od uslova na licu mesta. Posebno dobri rezultati mogu se postići kod krovova okrenutih prema jugu sa padom od 30 do 40 stepeni. Ako je površina krova okrenuta prema istoku ili zapadu, vlasnici kuća mogu očekivati do 20 posto manji prinos kod sličnog pada. Nešto nepovoljnija orijentacija može se nadoknaditi većom površinom kolektora. Pored orijentacije i pada krova, takođe je važno da je krov dovoljno velik i da na njega pada što manje senke. Ako susedne kuće, drva ili planine bacaju senku na površinu krova tokom dugih perioda tokom godine, solarni prinos će opasti. Smanjiće se uštede energetskih troškova, a shodno tome će patiti i ekonomska efikasnost.

Ako želite da nabavite solarni toplotni sistem, trebalo bi da potražite savete od naših kvalifikovanih partnera. Ovi stručnjaci će proveriti lokalne uslove i brzo će utvrditi najbolji način za instaliranje tehnologije i integraciju iste u Vaš sistem grejanja. Takođe mogu preuzeti posao stručnog projektovanja i instaliranja solarnog sistema, tako da radi pouzdano i ekonomično tokom dugog vremenskog perioda.

Karakteristike kvaliteta za solarne toplotne sisteme

Da bi se nabavka solarnog toplotnog sistema zasigurno isplatila, potrebno je da tehnologija funkcioniše pouzdano tokom dugog vremenskog perioda. Važna karakteristika kvaliteta koja treba da se uzme u obzir jeste Keymark sertifikat. To je oznaka kvaliteta za proizvode solarnog toplotnog sistema koja se zasniva na evropskim standardima. Osigurava da solarna toplotna energija radi efikasno, a i preduslov je za trenutne Vladine programe za subvencije. 

Viessmann solarni toplotni sistemi postižu odlične rezultate po pitanju učinka i dugotrajnosti. Solarni kolektori Vitosol se proizvode od materijala otpornih na koroziju i UV zračenje. To je na najimpresivniji način potvrđeno ispitivanjima kvaliteta prema standardu za ispitivanje EN 12975. To u isto vreme potvrđuje konstantno visoke grejne rezultate. Patentirana funkcija gašenja u zavisnosti od temperature „ThermProtect” takođe pruža pouzdanu zaštitu od pregrevanja. Apsorberi u novim Viessmann panelnim kolektorima, kao što je Vitosol 100-FM, menjaju svoje osobine (svoju strukturu površine) da bi zračili više energije. Viessmann vakuumski kolektori, kao što je Vitosol 200-TM, prestaju da prenose sunčevu energiju solarnim medijumima kada kolektor dostigne određenu temperaturu. Prednost: Projektovanje solarnih toplotnih sistema je jednostavnije i potreban je manji napor za instalaciju. Komponente poput posuda za predhlađenje i stagnacioni hladnjaci nisu potrebne. To povećava bezbednost i smanjuje troškove ulaganja. 

Solarni toplotni sistem za komercijalne procese

Solarni toplotni sistemi su posebno interesantni za komercijalne procese koji zahtevaju toplotu na relativno niskom nivou. Tehnologija kolektora koja je trenutno dostupna na tržištu (izuzev sistema za koncentrisanje) u stanju je da koristi solarni toplotni sistem za obezbeđivanje toplote do oko 80 stepeni Celzijusovih u celoj Centralnoj Evropi.

Alternativna rešenja za visoku potražnju

U nekim industrijskim sektorima, procesna toplota na veoma visokim temperaturama je neizostavna. U te sektore spadaju proizvodnja hrane, đubriva i građevinskih materijala, kao i odeljenja u farmaceutskim kompanijama i bolnicama. Za veće zahteve za grejanje, Viessmann ima niz rešenja za generisanje toplote, pare, električne energije ili hlađenje. Kao energenti se mogu koristiti fosilni izvori energije kao što su ulje i gas odn. obnovljivi izvori energije kao što su drva i biogas. Velike toplotne pumpe su najpogodnije za generisanje toplote sa energijom iz životne sredine. Za istovremenu proizvodnju električne energije i toplote preporučujemo kombinovane jedinice za toplotu i struju na gasni pogon.

Asortiman proizvoda

Zahvaljujući širokom asortimanu panelnih i vakuumskih kolektora, Viessmann nudi fleksibilna i pojedinačna rešenja za svaku oblast primene.