Partner u blizini

Solarni sistem – električna energija i toplota iz sunčeve energije

Svega jedan sat sunca je dovoljno da se pokrije celokupna godišnja potreba za energijom celog čovečanstva. Solarni sistem kompanije Viessmann omogućava da ovaj besplatan i neiscrpan izvor energije koristite i u svom domu.

Dok solarni termalni kolektori pretvaraju ulazno zračenje u toplotu, solarni fotonaponski moduli generišu električnu energiju. Ali kako funkcioniše solarni sistem? Šta razlikuje fotonaponske sisteme i solarnu toplotnu energiju i kako se oba mogu integrisati u domu na najbolji mogući nači?

Viessmann paneli Vitosol

Koje vrste solarnih sistema su dostupne?

66 posto vlasnika kuća bi takođe želelo da iskorišćava obnovljive izvore energije kada bi zamenili svoj sistem grejanja. To je pokazala studija koju je objavilo Nemačko udruženje solarne industrije (BSW) početkom 2019. godine. Viessmann solarni sistemi nude brojna rešenja koja pomažu da se ostvari taj cilj. Ona obuhvataju solarne toplotne sisteme i fotonaponske sisteme.

Solarni toplotni sistem pretvara energiju zračenja u toplotu

Solarni toplotni sistem kompanije Viessmann koristi besplatno sunčevo zračenje za generisanje toplote za potrošnu toplu vodu i grejanje. To zahteva upotrebu solarnih kolektora, solarnog bojlera i mreže cevi koja povezuje sve komponente u celinu.

Najvažniji zadatak solarnih kolektora kod solarnog toplotnog sistema leži u njihovom funkcionisanju, jer apsorbuju sunčevo zračenje, pretvaraju ga u toplotnu energiju i prenose je u solarni medijum. Postoji izbor panelnih kolektora kao što je Vitosol 200-FM ili vakuumskih kolektora kao što je Vitosol 200-TM. Vakuumski kolektori obezbeđuju maksimalne prinose na najmanjim površinama.

U zavisnosti od tipa solarnog toplotnog sistema, pumpa onda provodi zagrejani solarni medijum kroz izmenjivač toplote u bojler za potrošnu toplu vodu ili akumulacioni bojler za vodu za grejanje. Bojleri za potrošnu toplu vodu kompanije Viessmann kao što je Vitocell 100-B/-W koriste se kada je funkcija solarnog toplotnog sistema predviđena da pruža grejanje potrošne tople vode. Ako je sistem takođe predviđen da podrži grejanje, može se kombinovati sa Vitocell 360-M, na primer – akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada sa integralnim priključkom na kolektore. Oba apsorbuju toplotnu energiju od solarnog sistema i skladište je sve dok topla voda ili grejanje prostora ne postane potrebni. Optimalno usklađena kompletna rešenja kao što je Viessmann solarni paket za potrošnu toplu vodu Vitosol 141-FM osiguravaju maksimalnu efikasnost.

Fotonaponski sistemi generišu električnu energiju iz sunčevog zračenja

Funkcija fotonaponskog sistema se razlikuje od funkcije solarnog toplotnog sistema. To je zato što fotonaponski sistemi pretvaraju sunčevo zračenje u električnu energiju. U tu svrhu, a i dodatno uz solarne panele ili solarne module, sistem sadrži inverter i opcionu jedinicu za skladištenje struje.

Solarni paneli, kao što je Vitovolt 300 u Viessmann solarnom fotonaponskom sistemu, napravljeni su od brojnih solarnih ćelija. One koriste foto efekat da pretvore energiju zračenja u jednosmernu struju. Inverter onda generiše naizmeničnu struju. To je neophodno da bi se električna energija koristila u domaćinstvu ili izvezla u javnu mrežu. Dok su solarni sistemi ranije bili projektovani više za ovo drugo, sopstvena potrošnja je danas privlačnija nego što je nekada bila. To je zato što vlasnici kuća moraju da nabave manje električne energije od javne mreže i time mogu da uštede na energetskim troškovima. Štaviše, električna energija je gotovo uvek potrebna u vremenima kada je fotonaponski sistem uopšte ne isporučuje, kao na primer u večernjim satima ili preko noći. Jedinica za skladištenje struje, kao što je Viessmann Vitocharge, omogućava da se ti periodi premoste. Ako je instaliran sistem sa baterijama, solarna struja generisana tokom dana dostupna je i tokom noći. Zahvaljujući tome postajete nezavisni i znatno smanjujete troškove električne energije.

Kome se isplati Viessmann solarni sistem?

Fotonaponski sistemi i solarni toplotni sistemi su uvek isplativi kada solarni kolektori i solarni moduli na krovu mogu da apsorbuju mnogo energije. To zahteva sledeće:

  • Dovoljno prostora za kolektore i solarne panele
  • Krov okrenut prema jugu za solarni sistem
  • Krovnu površinu sa padom od 30 do 40 stepeni
  • Drva, druge kuće i planine ne bacaju senku na kuću

Čak i ako krov ne ispunjava sve zahteve, Viessmann solarni sistem može i dalje da se isplati. Moguće je da se kolektori i solarni moduli obore pod optimalnim uglom pomoću sistema skele. Ako je krovna površina okrenuta prema istoku ili zapadu, kolektor i površine modula treba da budu veći. U suprotnom će prinosi biti znatno niži nego kod krova okrenutog ka jugu.

Povećanje ekonomske efikasnosti kroz sopstvenu potrošnju

Viessmann jedinica za skladištenje struje povećava sopstvenu potrošnju sopstveno generisane električne energije, a time i efikasnost fotonaponskog sistema. Sistem će puniti jedinicu za skladištenje struje kada Vašem domu nije potrebna električna energija. Ta struja se koristi po potrebi, na primer za napajanje električnih uređaja. Ako je jedinica za skladištenje struje potpuno napunjena i nisu povezani nikakvi potrošači, višak struje će biti izvezen u javnu mrežu i nadoknađen prema ugovorenoj tarifi.

Koje prednosti nude Viessmann solarni sistemi?

Kada se instalira, Viessmann solarni sistem će generisati električnu energiju ili toplotu bez ikakvih izdataka za gorivo. Smanjiće energetske troškove domaćinstva i neće emitovati dimne gasove koji su štetni za životnu sredinu. Još jedna prednost: Solarni sistem na kući povećava sopstvenu samodovoljnost. Vlasnici kuća se u sve većoj meri snabdevaju sopstvenom energijom. Na njih manje utiču rastuće cene za električnu energiju i druga goriva. Takođe je moguće da se izazovi, kao što su fluktuirajuće izlazne vrednosti zbog vremenskih uslova, prevaziđu pomoću jedinicama za skladištenje energije kompanije Viessmann. Ovi sistemi obezbeđuju isporuku besplatne sunčeve energije, čak i kada sunce ne sija. Pored toga, optimalno projektovanje može pomoći da se maksimizuju prinosi, čak i u nepovoljnim uslovima.

Prednosti na jednom mestu

Fotonaponski sistemi i solarni toplotni sistemi koriste obnovljive izvore energije
Solarna tehnologija eliminiše sve troškove za gorivo
Sunčeva energija je dostupna besplatno
NE postoje emisije CO₂ ili drugi zagađivači
Solarni paneli i kolektori su dugotrajni i bez održavanja
Skladište energije čini sunčevu energiju dostupnom čak i tokom noći
Padaju troškovi za grejanje i električnu energiju
Povećava se nezavisnost od dobavljača energije
Državna podrška za nabavku u vidu subvencija

Asortiman proizvoda