Partner u blizini

Grejanje na gas – pouzdano i fleksibilno za korišćenje

Bilo da su Vam potrebni za novogradnju ili projekat modernizacije, Viessmann nudi sisteme grejanja na gas, kotlove na gas i hibridne sisteme grejanja na gas za stanove u kojima žive vlasnici, zasebne kuće i velike projekte stanogradnje. Upotreba najnovijih tehnologija omogućava ispunjenje širokog spektra potreba, dok u isto vreme nudi komforno grejanje ili na plin ili na TNG.

Idite na asortiman proizvoda kotlova na gas

Kompaktni, svestrani i efikasni

Viessmann sistemi grejanja na gas su prepoznatljivi po krajnje kompaktnoj konstrukciji i visoko efikasnom radu uz korišćenje kondenzacione tehnologije. Nije slučajnost da je upravo grejanje na gas najčešće instalirani sistem grejanja u Nemačkoj u zasebnim kućama, kućama za dve porodice, stambenim zgradama (ukupno 49,3 posto sistema) kao i u stanovima (48,2 posto). To znači da jedva nešto manje od polovine svih aktivnih generatora toplote radi na plin, rezultat je studije „Wie heizt Deutschland 2019?” [Nemačko ispitivanje o sistemima grejanja 2019] koju je sprovelo Savezno udruženje za energiju i vodoprivredu (BDEW). 

Vlasnici zasebnih kuća, kuća za dve porodice i malih stambenih zgrada posebno profitiraju od širokog portfolija proizvoda koje Viessmann nudi u sektoru stambenih zgrada. Bez obzira da li se odluče za kompaktan kondenzacioni uređaj u vidu zidnog kotla na gas ili za podni kotao na gas sa solarnim indirektnim grejačem: Viessmann sistemi grejanja na gas sa nominalnim snagama grejanja do 80 kW u stanju su da efikasno i pouzdano ispune potražnje za grejanjem i toplotom u svakom trenutku.

Detaljne informacije o kondenzacionim kotlovima na gas date su u poglavlju o grejanju na gas sa kondenzacionom tehnologijom. Svako ko je zainteresovan za dokazanu konvencionalnu tehnologiju grejanja za raspon snaga od 405 do 2000 kW pronaći će sve bitne informacije u poglavlju o niskotemperaturnim kotlovima na gas.

Briga o životnoj sredini sa kondenzacionom tehnologijom

Svi Viessmann sistemi grejanja na gas ispunjavaju zahteve širom EU-a za efikasnu kondenzacionu tehnologiju. Do 98 posto korišćene energije se pretvara u toplotu. Kod tako nepobedivo visokih nivoa efikasnosti, svako ko koristi kondenzacioni kotao na gas pozitivno doprinosi zaštiti klime i životne sredine. Poređenja radi, većina sistema grejanja bez kondenzacione tehnologije, na primer niskotemperaturni kotlovi na gas, postižu oko 87 posto pod istim uslovima. Inovativna tehnologija, kao što je novi adsorpcioni uređaj za grejanje na gas, smanjuje potrošnju gasa za oko 25 posto u odnosu na konvencionalnu kondenzacionu tehnologiju. To štedi gorivo, dodatno smanjuje emisije i još povećava efikasnost grejanja kotlom na gas.

Visoka efikasnost

Viessmann kotlovi na gas sa kondenzacionom tehnologijom pretvaraju do 98 posto korišćene energije u toplotu. Kako to detaljno funkcioniše i koje komponente igraju ulogu objašnjeno je u poglavlju o funkciji i prednostima kondenzacione tehnologije na gas.

Dijagram: Kako funkcioniše kondenzacioni kotao na gas

Saveti za kupovinu i zahtevi

Za rad sistema grejanja na gas moraju biti ispunjeni određeni uslovi. Kada je to slučaj, osiguran je konstantno ekonomičan rad. Saznajte ovde o tim zahtevima i šta se mora imati na umu pre kupovine.

Koji sistem grejanja na gas je najbolji za mene?

Pre nego što vlasnici kuća kupe sistem grejanja na gas, korisno je da se upoznaju sa dostupnim izborom modela i prednostima koje nude. U principu, kondenzacioni kotlovi se sada smatraju najsavremenijom tehnologijom i zato su veoma pouzdani. Ako vlasnici kuća imaju samo nisku potražnju za toplotom, obično se mogu odlučiti za veoma kompaktan zidni uređaj, koji u teoriji može stati čak i u zidni ormarić. Kombinovani kotlovi sa ugrađenim bojlerom za punjenje, koji omogućavaju konstantno visoku udobnost potrošne tople vode, nešto su širi. Ako vlasnici kuća planiraju da koriste sunčevu energiju od samog početka, kondenzacioni kotlovi na gas sa integrisanim solarnim bojlerom za punjenje su najbolji izbor.

Kod velikih zgrada i industrijskih postrojenja, kotlovi na gas u višem rasponu snaga vredni su razmatranja. Oni optimalno koriste kondenzacionu tehnologiju i, zahvaljujući funkciji kaskade, mogu ostvariti nominalne snage grejanja do 2000 kW.

Zahtevi za upravljanje kondenzacionim sistemom grejanja na gas

Svi koji žele da kupe sistem grejanja na gas moraju se unapred odlučiti za tehnologiju. Konvencionalni kotlovi se sada mogu koristiti samo u izuzetnim slučajevima u sektoru stanovanja. Sistemi grejanja na gas koji koriste kondenzacionu tehnologiju smatraju se najsavremenijim sistemima. Poznati su po visokoj efikasnosti, jer su u stanju da pretvore gotovo sav sadržaj energije iz goriva u toplotu. Da biste saznali više o karakteristikama ove tehnologije, bacite pogled na poglavlje o načinu funkcionisanja kondenzacionih kotlova na gas. Ipak, da bi se upravljalo kondenzacionim sistemom grejanja na gas, neki zahtevi moraju biti ispunjeni.

Jedna od prednosti grejanja na gas je to što vlasnici sistema ne moraju skladištiti gorivo. Plin se obično dovodi direktno od priključnog ventila za gas, čime se osigurava izuzetno visok stepen udobnosti u radu. Ili je tako barem u većini slučajeva. Nemačka mreža za distribuciju gasa, koja je ima dužinu od preko 500.000 kilometara, može da snabdeva plinom većinu stambenih zgrada i stanova u Nemačkoj. Uprkos tome, jednostavno nije izvodljivo da se priključe sva domaćinstva. Posebno u ruralnim područjima možda nije izvodljivo polaganje cevovoda za gas. Zato, svako ko namerava da nabavi sistem grejanja na gas prvo bi trebalo se raspita kod svoje lokalne kompanije za snabdevanje gasom. 

Priključak na lokalnu mrežu za gas nije obavezan ako sistem grejanja na gas radi na tečni gas, a ne na plin. Ti gasovi su pretvoreni u tečan oblik pod pritiskom, ponekad pod veoma visokim pritiskom. Najpoznatije vrste tečnog gasa su butan i propan gas kao i TNG (tečni naftni gas) i LNG gas (tečni plin). Za razliku od plina, tečni gas ima višu sadržaj energije. To znači da je kotlu na gas potrebno manje goriva da proizvede istu količinu toplote. Ako želite da nabavite sistem grejanja na gas koji radi na tečni gas, biće vam potrebna cisterna za skladištenje goriva. Nju je moguće ili postaviti nad zemljom ili zakopati pod zemljom. Cisterne koje se zakopavaju pod zemljom imaju veću nabavnu cenu.

Ključna osobina kondenzacione tehnologije je iskorišćavanje toplote od kondenzacije. Ona se iskorišćava kada se gasovi sagorevanja ohlade i vodena para ispušta latentnu toplotu. Da bi došlo do kondenzacije, potrebno je da sistemska temperatura protoka bude što niža. Konkretno, to znači da voda za grejanje koja teče iz radijatora nazad u kotao mora biti što hladnija. To je jedini način da se postigne kondenzacija kod vrućih dimnih gasova. Podni sistemi grejanja i radijatori za velike površine su posebno pogodni za ovaj režim rada.

Neke komponente vrućih dimnih gasova su kisele i mogu oštetiti dimnjak tokom dužeg vremenskog perioda. Pre nego što vlasnici kuća nabave sistem grejanja na gas sa kondenzacionom tehnologijom, moraju razmišljati o pogodnom izduvnom sistemu koji je odobren za korišćenje sa sistemom.

Komponente sistema za odvod dimnih gasova koje su potrebne za kondenzacioni sistem grejanja na gas

Prednosti modernizacije sistema grejanja na gas

Postoji bezbroj aktivnih sistema grejanja na gas koji koriste zastarelu tehnologiju i koji predstavljaju ne samo ekonomski, već i ekološki teret. Modernizacijom zastarelih sistema grejanja na gas, vlasnici kuća će profitirati na mnogo načina. Ali, da bi sve išlo glatko, mora se uzeti u obzir nekoliko tačaka. Pročitajte više o podsticajima i posebnim razmatranjima za modernizaciju ovde.

Odabirom kondenzacionog kotla na gas, vlasnici kuća aktivno čine svoj deo u očuvanju resursa i smanjuju opterećenje za životnu sredinu. Ako krenu korak dalje i koriste biogas, mogu čak i da dodatno poboljšaju svoje ophođenje prema životnoj sredini. Sa tehničkog aspekta, ovaj prelazak nije problem sa kondenzacionim kotlom na gas kompanije Viessmann. Zahvaljujući kontrolnom uređaju za sagorevanje Lambda Pro Control, kondenzacioni kotlovi na gas se automatski prilagođavaju na različite vrste gasova – uključujući mešavine biogasa. Osim za plin, biogas i tečni gas, Vitodens proizvodi su pogodni i za mešavine plina/vodonika koje sadrže do 20 posto vodonika. Shodno tome, oni uvek pretvaraju najveću moguću količinu energije u toplotu, bez obzira na kvalitet gasa.

Još jedan argument u prilog modernizaciji starih sistema grejanja na gas je mogućnost kombinovanja sistema sa solarnom toplotnom energijom. Svaki novi sistem grejanja na gas može i treba da se kombinuje sa solarnim kolektorima da bi iskoristio besplatnu sunčevu energiju. Viessmann kotlovi na gas su spremni za povezivanje na solarni toplotni sistem. Mogu se prebacivati sa jednog režima rada na dva režima rada u samo nekoliko koraka. Solarni toplotni sistem je onda spreman da obezbedi svu potrošnu toplu vodu i da služi kao podrška za sistem grejanja. Konstrukcija Viessmann sistema garantuje da će sve komponente raditi zajedno savršeno, sve do praktične upravljačke jedinice – čak i preko interneta, pomoću aplikacije koja radi sve šta Vam može zatrebati.

Sistemi grejanja na gas se mogu kombinovati sa toplotnim pumpama

Za rad sa dva režima rada, kotao na gas se osim sa solarnim toplotnim sistemom može kombinovati i sa toplotnom pumpom. U slučaju ovog drugog, toplotna pumpa osim što obezbeđuje potrošnu toplu vodu takođe i zagreva prostorije. Kotao na gas se uključuje tokom maksimalnih opterećenja. Dakle, vlasnici sistema imaju mogućnost da greju svoje domove na krajnje efikasan način, štedeći resurse u isto vreme. Ovako inteligentna dopuna sistema grejanja na gas u starijoj zgradi omogućava ostvarenje optimalnog ekonomskog učinka.

Instalacija bez poteškoća

Budući da većina priključaka vodi direktno u kuću, instalacija sistema grejanja na gas je prilično jednostavna. Kada se vlasnici kuća odluče za ovaj sistem grejanja, kotao se može instalirati gotovo svuda. Kompaktni zidni kondenzacioni kotlovi na gas štede prostor i mogu se instalirati brzo i jednostavno u pomoćnoj prostoriji ili podrumu. Dok se kompaktni podni uređaji mogu instalirati u potkrovlju ili pomoćnoj prostoriji, vlasnici kuća takođe zakačiti kondenzacione uređaje na gas u stambenim prostorijama vrlo jednostavno. Postoje čak i kondenzacioni kotlovi na gas koji ulaze u kuhinjski ormarić.

Nije potrebna prostorija za skladištenje

Ako se priključak nalazi direktno u kući, vlasnicima kuća nije potrebna prostorija za skladištenje ili cisterna za gorivo da bi upravljali sistemom grejanja na gas. Cisterna je potrebna samo ako koriste tečni gas umesto plina. Ona se npr. može instalirati u dvorištu. Mora uvek obavezno postojati dimnjak. Ako se instalira ili montira u potkrovlju, dovoljan je vatrootporni krovni odvod sa malim prečnikom od oko deset centimetara. Ako je dostupan dimnjak, takođe je moguće da se sprovede cev za dimne gasove preko krova. Ako sistem grejanja na gas koristi kondenzacionu tehnologiju, cevi za dimne gasove moraju ispuniti određene zahteve.

Još razloga

RazlogObjašnjenje
Obavezna zamena

Nemački zakon o energiji u zgradama (GEG) propisuje da se moraju zameniti kotlovi instalirani pre 1991. godine. Oni su sada stariji od 30 godina i troše nepotrebnu količinu energije. Međutim, obaveza zamene odnosi se samo na kotlove sa konstantnim temperaturama.

Procena vrednosti

Još jedan razlog za modernizaciju sistema grejanja na gas jeste povećanje vrednosti nepokretnosti. Novi i pouzdani kotao na gas je ključan faktor koji utiče na popularnost nepokretnosti, posebno nepokretnosti koje su strukturno renovirane da bi se koristile kao stanovi za izdavanje. Takođe, novi kotlovi na gas su veoma kompaktni, što znači da zauzimaju malo prostora kada se instaliraju. Dakle, zamena kotla oslobađa prostor odn. stvara više prostora u domu.

Grejanje na gas – čisto rešenje za privredna preduzeća i lokalne nadležne organe

Kotao na gas je proverena tehnologija, koja je pogodna za razne oblasti primene. U portfoliju ponuđenih proizvoda sa snagama do 2000 kW, Viessmann ima pravo rešenje za svaku potrebu i budžet. Sa tehničkog aspekta, ovde moramo napraviti razliku između niskotemperaturne i kondenzacione tehnologije. Objasnićemo po čemu se razlikuju i šta je kod dva sistema drugačije u komercijalnim i komunalnim oblastima primene.

Kondenzacioni kotlovi na gas sa snagama do 2000 kW za komercijalnu upotrebu

Kondenzacioni kotlovi na gas dodatno koriste toplotu iz kondenzacije od vrućih gasova i tako postižu kranje visoke nivoe efikasnosti. Ovde se vrući gasovi ne ispuštaju kao dimni gasovi preko dimnjaka direktno u otvoreni vazduh, kao što je slučaj kod konvencionalnih kotlova. Umesto toga, oni teku kroz izmenjivač toplote i hlade se u procesu. Kako se gasovi hlade, vodena para sadržana u njima se kondenzuje i ispušta latentnu toplotu od kondenzacije. Ona se zatim iskorišćava za zagrevanje vode za grejanje. Na taj način, kotao radi manjim intenzitetom da bi temperaturu protoka povećao do potrebnog nivoa. Shodno tome, kondenzacioni kotlovi na gas za komercijalne oblasti osim što smanjuju troškove grejanja tokom dugog vremenskog perioda doprinose i smanjenju količine sagorelih fosilnih goriva. To znači da znatno manje opterećuju životnu sredinu.

Napredna kondenzaciona tehnologija na gas kompanije Viessmann je poznata po izmenjivačima toplote od nerđajućeg čelika Inox-Crossal. Savršeno su prilagođeni kondenzacionoj tehnologiji i mogu se naći u svim kotlovima iz serije Vitocrossal u rasponu snaga između 80 i 1400 kilovata. Kondenzacioni kotlovi Vitocrossal se uglavnom koriste u stambenim kompleksima, u javnim i komercijalnim zgradama kao i u lokalnim grejnim mrežama. Koji tip kotla naviše odgovara za konkretnu primenu treba da se utvrdi kroz temeljnu pripremu projekta i projektovanje.

Niskotemperaturni kotlovi na gas za komercijalne oblasti primene

Niskotemperaturni kotlovi su poznati po svojoj isprobanoj, ispitanoj i pouzdanoj tehnologiji. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, mogu se lako transportovati do mesta korišćenja. Jedna ogromna prednost u odnosu na zastareli kotao sa konstantnom temperaturom je to što se snaga niskotemperaturnog kotla na gas može prilagoditi trenutnim potrebama u zgradi. To se takođe naziva modulirajuća regulacija temperature. Pored toga, ovi kotlovi su projektovani da rade sa niskim temperaturama protoka. Viessmann niskotemperaturni kotlovi su pogodni za upotrebu u komercijalnim i zgradama lokalnih nadležnih organa kao i velikim stambenim zgradama, kako za novogradnju tako i za projekte modernizacije.

Modeli su Vitoplex 200, Vitoplex 300 i serija Vitorond 200. Kod sva tri modela, kotao je ono što je poznato kao tropromajni kotao. Kotlovi pokrivaju raspon snaga of 405 do 2000 kilovata, što znači da se mogu koristiti u komunalnom sektoru kao i komercijalnim preduzećima i većim stambenim zgradama. Sve tri serije koriste praktičnu i snažnu upravljačku jedinicu, Viessmann Vitotronic. To omogućava jednostavno puštanje u rad kao i daljinsko nadgledanje tokom rada.

Matrični gasni gorionik u radu

Najčešće postavljena pitanja o grejanju na gas

Koje su prednosti modernizacije? Koliko možete uštedeti na troškovima energije prelaskom na novi sistem grejanja na gas? Šta znači predstojeća konverzija gasa? Zar gas nije ograničeno gorivo i kako mogu da se zaštitim od njegovih fluktuacija cena? Pet najčešće postavljenih pitanja o grejanju na gas i odgovori na njih.

Ako imate kotao sa konvencionalnom tehnologijom grejanja, realne su uštede od 15 posto. Ako, s druge strane, imate stari kotao sa konstantnom temperaturom, možete ostvariti uštede čak i do 30 posto. Ako se vlasnici kuća odluče za kombinaciju kondenzacionog kotla na gas i solarne toplotne energije kao deo modernizacije sistema grejanja, njihovi računi mogu biti do 35 posto niži nego pre. To uvek podrazumeva da su sve sistemske komponente – kotao, radijatori, pumpa i cevi – međusobno usklađene.

U narednim godinama, mnogi kotlovi na gas će morati da prođu tehničku konverziju kao deo promene sistema na gas u zapadnoj Nemačkoj. Konkretno, L gas se zamenjuje energetski bogatijim H gasom. Vlasnici Viessmann kondenzacionih kotlova na gas sa inteligentnom upravljačkom jedinicom Lambda Pro Control nisu pogođeni ovom konverzijom. To je zato što se upravljačka jedinica automatski prilagođava na novu vrstu gasa, i sagorevanje H gasa će raditi bez ikakvih problema.

Vlasnici kondenzacionih kotlova na gas, koji nisu opremljeni inteligentnom upravljačkom jedinicom Lambda Pro Control kompanije Viessmann, treba da obrate pažnju na dopise, obaveštenja i rokove koje su dobili od svog dobavljača energije. Potrošači neće snositi nikakve troškove nastale kao rezultat konverzije. Detaljne informacije o tome možete pronaći na stranici za konverziju gasa.

Svako ko se danas odluči za tehnologiju budućnosti manje će zavisiti od svog distributera goriva i smanjiće svoje troškove grejanja na duge staze. Ta tehnologija je dostupna ovde i sada u sledećim oblicima:

  • Solarni toplotni sistem u kombinaciji sa kondenzacionim kotlovima na gas. Ovde je solarni toplotni sistem zadužen za grejanje potrošne tople vode i može rasteretiti sistem grejanja.
  • Kondenzacioni kotao na gas i toplotna pumpa. Kondenzacioni kotao na gas uključuje se samo tokom maksimalnih opterećenja.
  • Sistem grejanja na gorivne ćelije, kao što je Vitovalor 300-P sa kotlom za maksimalno opterećenje, koji se uključuje samo po potrebi

Više informacija o grejanju na gas takođe možete pronaći u vodiču za hibridne uređaje na gas.

©️ MaximP / Shutterstock.com

Preuzimanja i linkovi za grejanje na gas

U ovom poglavlju pronaći ćete sve važne linkove i brošure za Viessmann kotlove na gas. Sve brošure su dostupne za besplatno preuzimanje kao PDF datoteke.

Sledeća brošura Vam pruža informacije o kondenzacionoj tehnologiji i njenom pozitivnom uticaju na klimu i životnu sredinu. Bacite pogled i saznajte više o načinu funkcionisanja ove tehnologije, širokom asortimanu kondenzacionih kotlova na gas i mogućnostima njihovog kombinovanja. Brošura o kondenzacionoj tehnologiji takođe pruža najvažnije ključne podatke za pojedinačne uređaje – koji su sažeti u jasnom i lako razumljivom formatu.

Viessmann kotlovi na gas su dostupni i sa većim rasponom snaga. U širok asortiman za komercijalne oblasti primene spadaju efikasni energetski sistemi za ekonomično obezbeđivanje toplote, pare, hlađenja i struje. U brošuri sa kotlovima na gas do 2000 kW dobijate pregled svih generatora toplote za komercijalne oblasti primene.

Knjižara za preuzimanja: brošure i tehnički listovi za svaki model

Viessmann nudi širok asortiman modela koji ispunjavaju svaki zahtev. Za detaljne informacije, jednostavno kliknite na odgovarajući tehnički list i, ako je potrebno, na dodatne informacije o proizvodu.

Kombinovani akumulacioni kondenzacioni kotao na gas sa integrisanim bojlerom za punjenje od 100 litara ili bojlerom za potrošnu toplu vodu od 130 litara sa internim indirektnim grejačem 
Nominalna snaga grejanja: 2,5 do 32 kW

Zidni kondenzacioni kotao na gas
Nominalna snaga grejanja od 49 do 150 kW
Kao sistem sa više kotlova od 98 do 594 kW

Kondenzacioni kotao na gas
Nominalna snaga grejanja: 80 do 318 kW, kao kotao-blizanac do 636 kW

Preuzimanja za niskotemperaturne kotlove na gas do 2000 kW