Efikasni energetski sistemi za privredu

Da bi uspeo energetski preobražaj, mora se povećati energetska efikasnost, i to ne samo u stambenim zgradama, gde je najveća potrošnja energije, nego i u privredi i industriji. U Nemačkoj skoro trećina godišnje potrošnje krajnjih korisnika od oko 2.500 TWh otpada na ovaj sektor. Od toga bi oko 40 procenata moglo da se uštedi modernizacijom do 2020. godine - to je veliki potencijal koji može da se poveća primenom energetski efikasne tehnike. Osim toga, investicije u ekonomično snabdevanje parom, toplotom, hladnoćom i strujom smanjuju troškove, što stvara dobre uslove za konkurentnost.

Viessmann nudi kompletna sistemska rešenja koja omogućavaju ekonomično snabdevanje parom, toplotom, hladnoćom i strujom. Komponente regulacione tehnike i daljinskog nadzora i upravljanja takođe spadaju u kompletnu ponudu, kao i usluge - od planiranja, preko puštanja u rad, do servisa. Portfolio obuhvata razvoj i realizaciju celokupnih energetskih koncepata za privredu i uslužne delatnosti kao što je gastronomija.


Linkovi

Ovde ćete naći linkove na teme koje Vam mogu biti zanimljive.

Proizvodi za velike stambene i poslovne objekte/privredu

Proizvodi za primenu u velikim stambenim i poslovnim objektima/privredi

dalje

Reference

Grejna tehnika za sve zahteve

dalje

Partner u blizini

U dobrim rukama kod naših stručnih partnera

dalje
Foerderung.jpg

Subvencije

U svega nekoliko koraka do subvencija

Download.jpg

Poručite prospekt

Poručite besplatan prospekt.

Preuzimanje tehničkih uputstava

Baza tehničkih uputstava

dalje
Prospekte.jpg

Poručite prospekt

Poručite besplatan prospekt