Viessmann info-centar

Da bismo mogli još bolje da prenesemo znanje o novim tehnologijama u sektoru grejanja, napravili smo u sedištu preduzeća u Alendorfu (Eder) Viessmann akademiju.

Viessmann info-centar čini Akademija zajedno sa muzejom „Via Temporis“, inovativnom energetskom centralom i „Galerijom“, čija postava prikazuje okosnicu naše marke. Na taj način naši gosti tokom posete preduzeću mogu da saznaju i o vrednostima i kompetencijama za koje se zalaže preduzeće.

Viessmann je kompletnim programom za sve izvore energije i sve oblasti primene najbolje pripremljen za strukturnu promenu na tržištu grejanja. Proizvodnja u Alendorfu je u skladu sa načelom „Lean Production“, i time je znatno povećana radna produktivnost. Zahvaljujući energetskom konceptu budućnosti „Efikasnost plus“ štedimo u centrali u Alendorfu 40% fosilne energije i smanjujemo emisiju ugljen-dioksida za trećinu. Pri tom stavljamo akcenat pre svega na biomasu koju u velikim količinama gajimo na našim plantažama.

Na taj način info-centar prikazuje kako Viessmann kao tradicionalno porodično preduzeće treće generacije ide u susret izazovima budućnosti.

produktschulung.jpg

Akademija

Tehnički spektar grejne tehnike postaje sve kompleksniji, a paleta proizvoda sve veća. Grejni sistemi na ulje i gas, toplotne pumpe, bioenergija, solarna termija, fotonaponski sistemi, kogeneracioni moduli i tehnika klimatizacije zahtevaju individualna rešenja u svim oblastima primene.

Samo oni koji fleksibilno i sa stručnim znanjem idu u susret promenljivim izazovima svakodnevice mogu dugoročno da zadovolje svoje klijente. Danas su više nego ikada traženi praktično znanje, moguće kombinacije inovativne efikasne tehnike i regenerativnih energetskih sistema. Zbog toga je neophodna sve veća stručnost svih partnera na tržištu grejne tehnike. Od sve većeg su značaja usavršavanje, znanje i brza obrada informacija.

Zbog toga Viessmann Akademija nudi široki dijapazon seminara za preduzeća specijalizovana za grejanje, dimničare, projektante, inženjere, energetske savetnike, arhitekte, građevinska preduzeća, industriju, privredu i opštine. Ponuda nailazi na dobar odziv - godišnje širom sveta 90.000 stručnjaka učestvuje u programima usavršavanja Viessmann Akademije.

Galerija

Postavka „Galerije“ prikazuje okosnicu naše marke.

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Via Temporis

Viessmann je postavio tehnički temelj u branši grejanja i time ispisao istoriju grejne tehnike. Tako je Viessmann još odavno postao lider čitave branše. Da bi predočili istoriju preduzeća, predstavili je posetiocima preduzeća u Alendorfu i stavili je u savremeni kontekst, osnovan je muzej „Via Temporis“.

Istorijska izložba prikazuje istoriju preduzeća i istovremeno vrednuje životno delo dr Hansa Viessmanna koji je zanatsku radionicu, nakon što ju je posle Drugog svetskog rata preuzeo od oca, pretvorio u svetski uspešno preduzeće.

Via Temporis se nadovezuje na Viessmann galeriju koja je takođe izgrađena u modernom stilu sa elementima bauhausa. Ovde se nalazi izložba razvoja značajnih faktora marke u kojoj možete prepoznati stručnost preduzeća Viessmann.

Inovativna energetska centrala

U sedištu preduzeća u Alendorfu Viessmann je svojim info-centrom napravio jedinstvenu komunikacionu platformu u branši. U energetskoj centrali i salama za seminare udruženi su grejni sistemi i kogeneracioni sistemi od malih do industrijskih pogona.

Viessmann svojim projektom održivosti „Efikasnost plus“ pokazuje kako se raspoloživom tehnikom može proizvoditi toplota i struja uz očuvanje klime i resursa. Sopstvenim postrojenjem na biogas proizvodi se energija od biomase. Stalna postavka galerije, obilazak fabrike i Via Temporis upečatljivo prezentuju marku posetiocima.

Energiezentrale.jpg