Inovacije

U fokusu našeg istraživanja je razvoj energetski efikasnih sistema za proizvodnju toplote, pare, struje i hladnoće. Stalno se orijentišemo ka izazovima budućnosti, kao i potrebama naših korisnika i postavljamo standard za najbolju tehnologiju.

Meilensteine.jpg

Inovacije na području izmenjivača toplote

Od biferalnih spajajućih grejnih površina, do Inox-Radial izmenjivača toplote

Visoki standardi

Viessmann uvek stremi upotrebi efikasne tehnike sa ciljem što je bolje moguće zaštite okoline: sa stepenom iskorišćenja do 98 procenata naši sistemi dostižu granice tehnički izvodljivog. Ovako visoke standarde energetske efikasnosti postavljamo i za proizvodnju struje, rashladnu tehniku i moderna parna postrojenja. Naš cilj je stalno usavršavanje.

Entwicklung.jpg

Razvojem postavljamo osnov za vrhunski kvalitet.