Održivost

Kao porodično preduzeće treće generacije Viessmann se poziva na društvenu odgovornost i očuvanje prirodnih osnova za buduće generacije. Mere za očuvanje resursa i okoline u smislu održivog delovanja su takođe sastavni deo kulture preduzeća, kao što je stalno povećanje efikasnosti u celom proizvodnom lancu od dobavljača do krajnjih korisnika.

> Izveštaj o održivosti (PDF 8 MB)

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Strategija održivosti

Viessmann strategija održivosti obuhvata čitav lanac stvaranja vrednosti:

- istraživanje i razvoj
- nabavka
- proizvodnja
- distribucija
- logistika
- upotreba proizvoda
- priprema i reciklaža

Upravljački krug i radni krugovi

Težište Viessmann strategije održivosti su procesi koji su neposredno povezani sa životnim ciklusom proizvoda (videti grafiku). Tu su uključeni i ekološki aspekti kao što su energetska efikasnost i efikasnost materijala, emisije štetnih materija i biološka raznovrsnost, kao i socijalne teme kao što su personalna struktura, zaštita na radu, zdravstvena zaštita, kvalifikacije i zadovoljstvo zaposlenih.

Podela polja rada na četiri radna kruga omogućava kompletnost analiza:

- Strategija & kontrola
- proizvodi & procesi
- resursi & infrastruktura
- zaposleni & radno okruženje

Svim aktivnostima koordiniše upravljački krug koji delegira zadatke na radne krugove i na kraju spaja njihove rezultate. Upravljački krug izveštava upravni odbor i priprema odluke.

Strategija održivosti u dve faze

Operativno sprovođenje strategije održivosti deli se na dve faze:

U prvoj fazi se sprovodi opšte snimanje stanja. Tu se opisuje postojeće stanje na svim relevantnim poljima delovanja na osnovu cifara, kao i sveobuhvatna analiza potreba i zahteva najvažnijih grupa, u koje spadaju korisnici, dobavljači, zaposleni, institucije, opštine i udruženja.

U drugoj fazi se najpre sumiraju i ocenjuju rezultati prve faze. Na kraju se vrši utvrđivanje, odnosno prilagođavanje standarda kao budući zadaci preduzeća. Za najvažnije indikatore se zadaju ciljevi sa terminima i podele odgovornima u društvima i preduzećima u okviru Viessmann grupe.

pdca-zyklus.jpg

PDCA ciklus

Svim aktivnostima koje se tiču održivosti upravlja koordinaciono telo, koje izveštava upravni odbor.

Controlling-sistem omogućava postizanje cilja i dobijanje povratnih informacija. Tako nastaje kontinuirani proces („PDCA-ciklus“) koji se sastoji od postavljanja cilja (Plan), sprovođenja mera (Do), kontrole i povratne informacije (Check) i postavljanja novih ciljeva (Act), što doprinosi poboljšanju održivosti svih proizvoda i procesa u preduzeću.

Savez za održivost

Viessmann je za široku javnost oformio online forum Savez za održivost. On skuplja informacije o održivoj izgradnji, stanovanju i modernizaciji, koje su do sada bile na raspolaganju u nepotpunom ili suviše složenom obliku.

Dugoročni cilj Saveza za održivost je sa jedne strane postizanje održivog ophođenja prema prirodnim resursima, a sa druge CO2 neutralno snabdevanje zgrada. Tema održivost treba da se prenese u svakodnevicu društva i da tamo i ostane.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png

Viessmann je član grupe nemačke privrede za očuvanje klime i energetsku efikasnost

Viessmann je kao jedno od 15 preduzeća član grupe nemačke privrede za očuvanje klime. Ministarstvo za zaštitu okoline, ministarstvo za privredu i privredna komora su 2009. godine osnovali ovo partnerstvo u kome su u početku bila četiri preduzeća. Pored preduzeća Viessmann inicijatori su izabrali i preduzeća berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH i Prinovis GmbH, kao primere energetske efikasnosti i očuvanja klime.

Članovi moraju da ispunjavaju stroge kriterijume. Tako je na primer jedan od važnih kriterijuma da zaštita klime i energetska efikasnost budu sastavni deo politike preduzeća i da se o učinku redovno javno komunicira. Pored toga, moraju se podaci potrošnje i emisije gasova staklene bašte sistematično prikupiti i obraditi, a teme zaštita klime i energetska efikasnost moraju biti inkorporirani u ponudu preduzeća za usavršavanjem.

Cilj partnerstva za zaštitu klime, energetsku efikasnost i inovaciju je da se potencijali u preduzeću uključe u zaštitu klime i energetsku efikasnost. Osim toga, inovativne tehnologije treba da se koriste za iskorišćavanje ovih potencijala u praksi, i treba da se stvore preduslovi da se ambiciozni ciljevi zaštite klime i povećanja energetske efikasnosti postignu u privredi.

Više informacija o grupi za očuvanje klime na

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg