Trostruko nemačko priznanje za održivost

Veliki izazovi našeg vemena su klimatske promene, oskudica prirodnih resursa, kao i sve veća internacionalizacija privrede. Industrijske zemlje se dodatno suočavaju sa demografskim razvojem, što je dovelo do starenja stanovništva. Postoji samo jedan način za prevazilaženje ovih izazova: održivo delovanje u svim sferama života.

Održivost – utemeljena u načela preduzeća

Kao međunarodno vodeći proizvođač grejne tehnike i porodično preduzeće treće generacije izlazimo u susret odgovornosti koja iz toga proizilazi. Održivost je već čvrsto utemeljena u osnovnim načelima našeg preduzeća. Održivost određuje naše delovanje.

Opstanak i konkurentnost preduzeća

Zasnivajući se na ovoj činjenici, naša strategija održivosti omogućava opstanak i konkurentnost Viessmanna kao porodičnog preduzeća. Zaštita klimatskih uslova, očuvanje okoline i efikasnost resursa čine bitno polje delovanja u celom preduzeću sa više od 10.600 radnih mesta širom sveta.

Nachhaltigkeitspreis_2009.png

2009. godine – „najodrživija proizvodnja“

2009. godine je Viessmann prvi put odlikovan Nemačkom nagradom za održivost, tada za najodrživiju proizvodnju. Time je nagrađena predvodnička uloga koju je preduzeće uzelo na sebe projektom održivosti „Efikasnost plus“. Viessmann je ovim projektom na sedištu preduzeća u Alendorfu pokazao da se energetski i klimatsko-politički ciljevi za 2050. godinu mogu postići već danas. Primenom raspoložive tehnike je pored radne i materijalne efikasnosti pre svega značajno povećana energetska efikasnost. Upotreba fosilne energije je opala za 66 procenata, CO2 emisije su smanjene za 80 procenata.

Nachhaltigkeitspreis_2011.png

2011. godine – „najodrživija marka“

2011. godine je usledilo sledeće priznanje Nemačkom nagradom za održivost - Viessmann je ovog puta proglašen za najodrživiju nemačku marku. Žiri je u obrazloženju naglasio da je održivost kod Viessmann-a utemeljena u politiku preduzeća još davne 1966. godine. Ovo je danas pogotovo izraženo u angažmanu preduzeća za rešenje centralnog problema energetskog preobražaja.

Nachhaltigkeitspreis_2013.png

2013. godine – „uzorna efikasnost resursa“

2013.godine je usledilo treće odlikovanje Nemačkom nagradom za održivost. Viessmann je tada proglašen za „uzornu efikasnost resursa“. Žiri je u svom obrazloženju pojasnio: „Viessmann je u pogledu efikasnosti resursa uzor u svojoj branši. Impresivna je dugotrajnost proizvoda, dobar servis zahvaljujući dobroj snabdevenosti rezervnim delovima, konstrukcija koja može da se reciklira i dobra demontaža proizvoda, kao i dobar sistem recikliranja.“