Način rada

U principu solarna instalacija za proizvodnju struje prikopčana na mrežu radi u tri koraka:

1. Dobijanje energije

Kada na modul fotonaponskog sistema pada svetlost, u solarnim ćelijama se oslobađaju elektroni. Na električnim kontaktima se skupljaju pozitivni, odnosno negativni nosioci naboja, pri čemu između prednje i zadnje strane ćelije nastaje jednosmerni napon. Ovaj fotoelektrični efekat se odvija bez mehaničkih ili hemijskih reakcija i zbog toga nema habanja i nije potrebno održavanje.

2. Pretvaranje u struju

Jednosmernu struju koju proizvede solarni generator potom izmenjivač (često se označava kao uređaj za skladištenje u mrežu) pretvara u naizmeničnu struju koja je pogodna za mrežu (230 odnosno 400 volti naizmeničnog napona pri 50 Hz). Provereni sigurnosni standardi, najnovija tehnika procesora, kao i elektronika najnovije generacije obezbeđuju efektivno pretvaranje solarne struje.

3. Potrošnja

Podsticajne otkupne cene za struju sopstvene proizvodnje i rastući troškovi struje motivišu na razvoj optimiranog energetskog koncepta za jednoporodične i višeporodične kuće. U međuvremenu je finansijski atraktivnije da se solarna struja koristi u sopstvenoj kući - što više, to bolje. Upotreba sistema za skladištenje struje iz sopstvene proizvodnje povećava potrošnju sopstvene struje i znatno smanjuje potrošnju iz mreže.


Silicijumska solarna ćelija

Fotonaponski sistemi | Silicijumska solarna ćelija

Solarni okvirni podaci

Na površinu Nemačke godišnje stiže količina energije koja odgovara 80-strukoj ukupnoj potrošnji energije. Otprilike polovina od toga stiže na površinu zemlje kao direktno sunčevo zračenje, a druga polovina kao difuzno svetlo.

Svake godine pada oko 950 do 1200 kWh/m² na horizontalnu površinu. Od toga solarne ćelije 15 procenata pretvaraju u električnu energiju, pri čemu se dve trećine energije prikupi leti, a jedna trećina zimi.

Struja od sunca ima budućnost

Sa fotonaponskim sistemom na krovu svaki vlasnik kuće postaje proizvođač električne energije, i to veoma jednostavno: montiraju se moduli, utaknu se kablovi, priključi se regulator i - gotovo. Po potrebi se još priključi i sistem za skladištenje struje. Sve više građevinara se interesuje za ovakvu vrstu proizvodnje struje.


Prodaja i upotreba sopstvene struje

Operator distributivnog sistema električne energije garantovano 12 godina otkupljuje električnu energiju od povlašćenih proizvođača električne energije. Ovo je uređeno Zakonom o obnovljivim izvorima energije, po kome povlašćeni proizvođač mora da skladišti u mrežu struju koju ne iskoristi.

Za krovne instalacije fotonaponskih sistema trenutno su na raspolaganju dve mogućnosti da se vrednuje solarna struja: struja može ili da se u potpunosti skladišti u mrežu, ili da se delimično, odnosno u potpunosti koristi za sopstvene potrebe.

Prethodnih godina je skladištenje celokupne solarne struje bilo finansijski atraktivnije. Smanjene nadoknade za skladištenje sa jedne strane i sve veći troškovi potrošnje struje sa druge, opciju sopstvene potrošnje čine sve interesantnijom. Cena kilovat sata je po pravilu znatno veća od nadoknade za skladištenje kilovat sata solarne struje.

Zbog ovakvih okolnosti sve više raste interesovanje građevinara za ovakvu vrstu proizvodnje struje:

  • Dajte značajan doprinos zaštiti okoline. Fotonaponski sistemi redukuju emisije štetnih materija i čuvaju prirodne resurse.
  • Solarna struja može već danas da se proizvede znatno jeftinije nego što su troškovi potrošnje struje u domaćinstvu.
Koncept instalacije fotonaponskog sistema

Efikasna upotreba solarne struje

Pošto je solarna struja sopstvene proizvodnje jeftinija od struje iz mreže, upotreba te struje ima finansijskih prednosti. Optimalni koncept instalacije u kombinaciji sa perfektno usklađenim komponentama omogućava visoku upotrebu sopstvene struje.

[1] Fotonaponska instalacija
[2] Fotonaponski regulator
[3] Fotonaponski brojač
[4] Korisnik
[5] Brojač toplotne pumpe
[6] Toplotna pumpa sa Vitotronic 200 (tip WO1C)
[7] Brojač upotrebe i skladištenja
[8] Javna mreža