Eutectoplex grejna površina za Vitorond 200, 440 do 1080 kW

Eutectoplex grejna površina

Vitorond 200 liveni segmenti su sastavljeni od posebnih elastičnih "Eutectoplex" grejnih površina (sa povećanim procentom grafita i smanjenim procentom fosfora u svom sastavu).  

Materijal, forma i geometrija - na sve se obraćala pažnja prilikom livenja i ravnomernog hlađenja. Rezultat: visoka sigurnost pri pogonu i dugotrajnost.

Vitorond 200 VD2A - prolazi kroz sva vrata


Pregled prednosti

  • Niskotemperaturni kotao na ulje/gas, 125 do 1080 kW
  • Do 12 procenata veća iskorišćenost energije zahvaljujući korišćenju kondenzacije izmenjivačem toplote od nerđajućeg čelika Vitotrans 300
  • Dobro dihtovanje na strani dimnih gasova livenih segmenata zahvaljujući sistemu duplog žleba sa elastičnim zaptivnim konopcem
  • Čišćenje spreda lako dostupne komore za sagorevanje zakretanjem vrata gorionika
  • Daljinski nadzor preko interneta pomoću Vitocom i Vitodata uređaja


Preporuka za modernizaciju stare gradnje

Uski i zbog toga teško pristupačni prilazi u staroj gradnji predstavljaju poseban izazov za modernizaciju grejanja. Za to je najpogodniji liveni segmentni kotao Vitorond 200.

Njegovi delovi se pojedinačno unose u prostoriju i tu se lako i bez problema sklapaju.

Eutectoplex grejna površina sastoji se od homogenog specijalnog sivog lima. Ravnomerno hlađenje materijala čuva oblik i geometriju, što sprečava napon.

Rezultat toga je visoka pogonska sigurnost i dugi radni vek.


Komforna i efikasna regulacija

Digitalni sistem regulacije Vitotronic obezbeđuje ekonomičan rad instalacije.

Vitotronic 300-K je izuzetno jak za instalaciju sa više kotlova sa do četiri kotla i klizno snižavanje temperature kotlovske vode.

Moguća je ugradnja u sistem menadžmenta zgrade. Za daljinski nadzor preko interneta dostupan je TeleControl sistem sa Vitocom i Vitodata.


Vitotronic regulacija

Komforna i jaka regulacija Vitotronic

Vitotronic regulacija sa velikim ekranom u boji osetljivim na dodir Regelung omogućava brzo puštanje u pogon pomoću funkcije "asistent". Regulacija je laka za korišćenje, sa mogućnošću za daljinsko nadgledanje preko interneta. Preko energetskog "cockpit"-a vidi se potrošnja energije transparentno vizuelizovana.

Vitorond 200 | 320 do 1080 kW

Pregled

Kapacitet (kW)
125 do 1080 kW
Normni stepen iskorišćenja
za pogon na ulje: 88 % (Hs)/94 % (Hi)
Gorivo
icon-oel.png icon-gas.png
Gas E i LL. Mogu se koristiti sva uobičajena EL ulja.
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Višeporodične kuće, veliki stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje, novogradnja i modernizacija
Upravljanje
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic regulacija jednostavna za rukovanje, sa jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom, u zavisnosti od tipa regulacije moguće je upravljanje Vitotrol aplikacijom
Priprema tople vode
Potreban je dodatni bojler PTV-a zbog većeg komfora
Ostale odlike
Lak unos čak i kod teško pristupačnih prostora, zahvaljujući konstrukciji iz delova i maloj transportnoj težini pojedinačnih segmenata.
Vitorond-200-VD2-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Međusobno usklađeno: sistemska tehnika

„Celina je više od zbira njenih delova.“ Rukovodeći se ovim načelom, Viessmann ne nudi samo pojedinačne komponente grejanja koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, već su svi proizvodi višestruko povezani u usklađeni kompletni sistem u kome su svi ugrađeni delovi međusobno usklađeni, jer samo perfektni sklad komponenti integrisanih u sistem iskorišćava potpuni pogonski potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sistemska tehnika obuhvata sve što čini pouzdano i ekonomično grejanje: od Vitotronic regulacije sa bežičnim daljinskim upravljanjem, preko efikasnog Vitocell bojlera tople vode za najbolji komfor tople vode, do solarnih instalacija za štedljivu podršku grejanju.