Vitoradial 300-T - efikasan sa kondenzacionom tehnikom


Pregled prednosti

  • Opcionalno dostupan sa gorionikom na ulje ili gas
  • Pretvara gorivo (ulja) u toplotu do 97 procenata
  • Ekološki rad zahvaljujući dugim periodima sagorevanja; veliki sadržaj vode uslovljava manje intervale uključivanja
  • Kompaktne dimenzije sa malom visinom uređaja (važno kod modernizacije)
  • Vitotronic regulacija jednostavna za upravljanje sa jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom


Visoka efikasnost sa dvostepenim dobijanjem toplote

Vitoradial 300-T je inovativna kombinacija niskotemperaturnog kotla Vitoplex 300 sa direktno postavljenim Inox-Radial izmenjivačem toplote za korišćenje kondenzacije.

Već dokazane konvekcione površine i izmenjivač toplote otporan na koroziju omogućavaju veoma efikasno dvostepeno dobijanje toplote.

Vitoradial 300-T može da radi na sva uobičajena ulja EL, odnosno gasove. Njegov kapacitet iznosi 101 do 545 kW.

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj visini, Vitoradial 300-T je najbolji na primer za modernizaciju u višeporodičnim kućama.

Korisnik profitira od jednostavnog čišćenja komore za sagorevanje zbog niskih troškova održavanja.


Korišćenje kondenzacione tehnike Inox-Radial izmenjivačem toplote

Inox-Radial izmenjivač toplote omogućava kondenzacionu tehniku i kod srednjih kotlovskih instalacija kao što je Vitoradial 300-T. On povećava stepen iskorišćenja na 97 procenata.

Kod ovog principa sagorevanje i kondenzacija se odvijaju u odvojenim prostorijama, pri čemu se gasovi sagorevanja kondenzuju bez naslaga.


warmwasserspeicher.jpg

Međusobno usklađeno: sistemska tehnika

„Celina je više od zbira njenih delova.“ Rukovodeći se ovim načelom, Viessmann ne nudi samo pojedinačne komponente grejanja koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, već su svi proizvodi višestruko povezani u usklađeni kompletni sistem u kome su svi ugrađeni delovi međusobno usklađeni, jer samo perfektni sklad komponenti integrisanih u sistem iskorišćava potpuni pogonski potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sistemska tehnika obuhvata sve što čini pouzdano i ekonomično grejanje: od Vitotronic regulacije sa bežičnim daljinskim upravljanjem, preko efikasnog Vitocell bojlera tople vode za najbolji komfor tople vode, do solarnih instalacija za štedljivu podršku grejanju.