Porodične kuće | Zahtev za stručno savetovanje

Proizvodi za jednoporodičnu/dvoporodičnu kuću

Vaše lične podatke koristićemo isključivo u skladu sa našom Izjavom o zašiti podataka.

 

* Broj telefona i eventualno mail-adresu Viessmann ili firma koju Viessmann ovlasti koristiće samo za odgovor ili dodatna pitanja u vezi sa stručnim savetom koji ste tražili.

 

* 2 Informacije za opoziv

Opoziv uputite na

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Ili mailom na widerruf@viessmann.com