Partner u blizini
Vitosol 200-TM

Vakuumski kolektor

Visoko efikasni vakuumski kolektor sa funkcijom automatskog gašenja u zavisnosti od temperature ThermProtect

Princip grejnih cevi
ThermProtect
Dug radni vek
Zaštita od pregrevanja

Iskoristite besplatne, lične, neobavezujuće konsultacije od naših kvalifikovanih distributera!

Pronađite distributera sada
Princip grejnih cevi

Vakuumski kolektori po principu grejnih cevi

ThermProtect

ThermProtect – automatsko gašenje u zavisnosti od temperature za visoku pouzdanost u radu

Dug radni vek celokupnog sistema

Zahvaljujući isključivanju u zavisnosti od temperature u slučaju stagnacije u letnjim mesecima

Zaštita od pregrevanja

Tokom produženog izlaganja sunčevoj svetlosti

Suvo povezivanje

Bez direktnog kontakta između procesnog medijuma i medijuma za prenos toplote, za jednostavnu zamenu cevi dok je sistem napunjen

Potrebno je manje prostora

U odnosu na panelne kolektore zbog veće efikasnosti

Konstantno visoka proizvodnja

Bez rizika od prljanja apsorbera

Visoki nivoi solarne pokrivenosti

Zato je pogodan za pomoćno centralno grejanje

Instalacija na ravnom krovu

Projektovan za horizontalnu instalaciju na ravnim krovovima i veće sisteme

Manje bacanje senke

Kod instalacija na ravnom krovu zbog većeg razmaka cevi

Može se rotirati do +/- 45 stepeni

Apsorber se može rotirati do +/- 45 stepeni

Niski troškovi servisiranja

Zbog dužeg radnog veka solarnih komponenti i pumpi zahvaljujući ThermProtect

Nisko statičko opterećenje

Zbog smanjene potrebe za balastom kod horizontalnih instalacija

Vakuumski kolektor Vitosol 200-TM

Vakuumski kolektor Vitosol 200-TM

Vakuumski kolektor Vitosol 200-TM je posebno projektovan za horizontalnu montažu u velikim sistemima na ravnim krovovima i za stambene zgrade. Apsorberi se mogu rotirati za 45 stepeni da bi najbolje hvatali putanju sunčevog zračenja bez povećanog bacanja senke.

Pouzdanost u radu sa ThermProtect

Nova funkcija automatskog gašenja u zavisnosti od temperature ThermProtect sprečava pregrevanje kada se ne crpi toplota i postoji visok nivo sunčevog zračenja. Zato je Vitosol 200-TM takođe pogodan za zgrade koje se ne koriste tokom cele godine, kao što su škole.

Maksimalni prenos toplote

Kolektor radi po principu grejnih cevi, gde medijum za prenos toplote ne teče direktno kroz cevi. Umesto toga, procesni medijum isparava unutar grejne cevi i kroz kondenzaciju prenosi toplotu do medijuma za prenos toplote preko bakarnog izmenjivača toplote. Ovaj metod garantuje maksimalan i optimalan prenos toplote kao i odlične radne karakteristike i servisiranje.

Instalira se brzo, jednostavno i bezbedno

Ne mora da se otvara kućište u zaglavlju kada se ubacuju cevi. Sigurnosne kapice u osnovnoj šini sprečavaju da cevi isklizaju. Ako postane potrebno servisiranje, cevi se zahvaljujući suvom povezivanju mogu zameniti brzo, isplativo i jednostavno, a da se ne mora isprazniti sistem.

Integrisani spektar rešenja za Vitosol 200-TM

Iskoristite prednosti usluga sa dodatom vrednošću i digitalnih usluga integrisanog spektra rešenja kompanije Viessmann.

FörderProfi

The Viessmann FörderProfi service streamlines and simplifies the entire subsidies process, from application to payment.

More about FörderProfi

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Bruto površina

2,36 / 5,25 m²

Vrsta kolektora

Vakuumski kolektor

Konstrukcija

Tamno plavo kućište kolektora i površine apsorbera čine vizuelno besprekornu celinu.

Oblast primene

Stambene zgrade, komercijalna preduzeća, objekti lokalnih nadležnih organa, projekti novogradnje i modernizacije

Tip instalacije

Optimizovan za horizontalnu instalaciju na ravnom krovu – zahvaljujući idealnom razmaku cevi, cevi se mogu rotirati do 45° bez povećanog bacanja senke.

Dodatne karakteristike

Za grejanje potrošne tople vode, vode za grejanje i vode za bazen preko izmenjivača toplote.

Poprečni presek proizvoda