Speicher-Wassererwaermer_bivalent.jpg

Vitocell bojleri zauzimaju malo prostora. Zahvaljujući lepom dizajnu mogu se u svakom trenutku instalirati u višenamenskim prostorijama.

Bivalentni bojleri PTV-a

Bivalentni bojleri PTV-a za zagrevanje potrošne vode rade sa separatnim grejnim spiralama, koje se direktno priključuju na solarnu instalaciju. Pomoću jedne grejne spirale postavljene u gornjem delu potrošna voda se dodatno zagreva kotlom za grejanje.