Vitolacaldens 222-F – inteligentna modernizacija grejanja na ulje


Pregled prednosti

  • Koristi toplotu iz okoline i ulje
  • Besplatna toplota iz okoline pokriva osnovni kapacitet
  • 98 procenata ulja se pretvori u toplotu
  • Visoka sigurnost rada zahvaljujući dva proizvođača toplote
  • Pripremljen za korišćenje struje iz sopstvene proizvodnje
  • Razred energetske učinkovitosti A++ *
  • Razred energetske učinkovitosti pripreme pitke vode: A
*Razred energetske učinkovitosti prema Uredbi br. 811/2013 Grejanje, prosečne klimatske prilike - niskotemperaturna primena (W35)

Efikasna i obnovljiva energija u jednom uređaju

Vitocaldens 222-F je kompletni energetski sistem koji zauzima malo mesta jer se sastoji od toplotne pumpe, kondenzacionog kotla na ulje i bojlera za pitku vodu. Bojler od 100 litara omogućava komforno snabdevanje toplom vodom.

Toplotna pumpa proizvodi veći deo toplote na godišnjem nivou koristeći besplatnu toplotu iz okoline, zbog čega su mali troškovi rada.

Kondenzacioni kotao na ulje isporučuje neophodnu dodatnu toplotu kada se tokom hladnog perioda ne može dobiti dovoljno toplote iz spoljašnjeg vazduha.

Konstantno niski troškovi rada

Kod uređaja Vitocaldens 222-F može da se izabere način rada – ekonomični, ekološki ili komforni. Ugrađeni energetski menadžer Hybrid Pro Control automatski na osnovu cena ulja i struje saopštava koji od ova dva proizvođača toplote ima prednost.

Takođe, jedinica je pripremljena za priključivanje fotonaponskog sistema. Tako proizvedena struja može da se upotrebi za rad centrale za grejanje, čime se dodatno smanjuju troškovi.

Posebno je komforna regulacija preko Vitotrol Plus aplikacije.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.


Fleksibilna montaža sa uštedom na prostoru

Unutrašnja jedinica se kači na zid i zauzima malo mesta. Spoljašnja jedinica koja je otporna na vremenske prilike se može fleksibilno montirati – na podu, ravnom krovu ili na zidu.

Presek proizvoda spoljašnje jedinice

Ausseneinheit_Schnitt.png

fernbedienungen.jpg

Međusobno usklađena: sistemska tehnika

"Celina je više od zbira njenih delova." Rukovodeći se ovim načelom, Viessmann ne nudi samo pojedinačne komponente grejanja koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, već su svi proizvodi višestruko povezani u usklađeni kompletni sistem u kome su svi ugrađeni delovi međusobno usklađeni, jer samo perfektni sklad komponenti integrisanih u sistem iskorišćava potpuni pogonski potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sistemska tehnika obuhvata sve što čini pouzdano i ekonomično grejanje: od Vitotronic regulacije sa bežičnim daljinskim upravljanjem, preko efikasnog Vitocell bojlera tople vode za najbolji komfor tople vode, do solarnih instalacija za štedljivu podršku grejanju.