Partner u blizini
Vitolacaldens 222-F

Inteligentna modernizacija grejanja na ulje

Kompaktni hibridni uređaj na ulje, kapaciteti: do 7,9 kW kod A2/W35 (toplotna pumpa), 23,5 kW (kondenzacioni uređaj na ulje)

Koristi toplotu iz okoline i ulje
98 procenata ulja se pretvori u toplotu
Pripremljen za korišćenje struje iz sopstvene proizvodnje
Razred energetske učinkovitosti A++ *

Vitolacaldens 222-F –  inteligentna modernizacija grejanja na ulje


Pregled prednosti

  • Koristi toplotu iz okoline i ulje
  • Besplatna toplota iz okoline pokriva osnovni kapacitet
  • 98 procenata ulja se pretvori u toplotu
  • Visoka sigurnost rada zahvaljujući dva proizvođača toplote
  • Pripremljen za korišćenje struje iz sopstvene proizvodnje
  • Razred energetske učinkovitosti A++ *
  • Razred energetske učinkovitosti pripreme pitke vode: A
Razred energetske učinkovitosti prema Uredbi br. 811/2013 Grejanje, prosečne klimatske prilike - niskotemperatirna primena (W35)
  

Efikasna i obnovljiva energija u jednom uređaju

Vitocaldens 222-F je kompletni energetski sistem koji zauzima malo mesta jer se sastoji od toplotne pumpe, kondenzacionog kotla na ulje i bojlera za pitku vodu. Bojler od 100 litara omogućava komforno snabdevanje toplom vodom.

Toplotna pumpa proizvodi veći deo toplote na godišnjem nivou koristeći besplatnu toplotu iz okoline, zbog čega su mali troškovi rada.

Kondenzacioni kotao na ulje isporučuje neophodnu dodatnu toplotu kada se tokom hladnog perioda ne može dobiti dovoljno toplote iz spoljašnjeg vazduha.

Konstantno niski troškovi rada

Kod uređaja Vitocaldens 222-F može da se izabere način rada – ekonomični, ekološki ili komforni. Ugrađeni energetski menadžer Hybrid Pro Control automatski na osnovu cena ulja i struje saopštava koji od ova dva proizvođača toplote ima prednost.

Takođe, jedinica je pripremljena za priključivanje fotonaponskog sistema. Tako proizvedena struja može da se upotrebi za rad centrale za grejanje, čime se dodatno smanjuju troškovi.

Posebno je komforna regulacija preko Vitotrol Plus aplikacije.

Vitolacaldens 222-F posebno štedi prostor: kompaktna unutrašnja jedinica sadrži toplotnu pumpu, kondenzacioni kotao za ulje i rezervoar za piće od 100 litara. Spoljna jedinica sadrži kompresor, isparivač, ekspanzioni ventil i ventilator. Može se montirati stojeći ili okačen na zid. Grejna snaga je do 10 kV sa toplotnom pumpom i 23,5 kV sa uljnim kondenzacionim kotlom.

Visok nivo pogodnosti tople vode zahvaljujući integrisanom rezervoaru za punjenje

U leto, toplotna pumpa, u kombinaciji sa integrisanim rezervoarom za pitku vodu od 100 litara, priprema toplu vodu posebno jeftino. Kada je potražnja velika, kotao za kondenzaciju ulja se uključuje i, u kombinaciji sa sistemom za punjenje skladišta, obezbeđuje visok nivo udobnosti, čak i kada se crpi iz više od jedne slavine.

Koristite sopstvenu fotonaponsku električnu energiju

Hibridni kompaktni uređaj Vitolacaldens 222-F je već pripremljen za korišćenje električne energije koju sami generišu iz fotonaponskog sistema. To znači da se električnim komponentama može ekonomično koristiti sa odgovarajućim visokim solarnim prinosom.

U zavisnosti od režima rada unose se cene za naftu ili primarni energetski faktor za električnu energiju. U zavisnosti od toga, upravljački sistem Vitotronic 200 sa Hibrid Pro Control optimalno koristi dva generatora toplote u zavisnosti od zahteva za snagom i automatski reguliše mešavinu energije. Zbog visokog udela toplotne pumpe do 80 odsto godišnjeg rada grejanja, sistem karakterišu niski troškovi rada.

Upravljajte preko pametnog telefona

Vitolacaldens 222-F se može kontrolisati kod kuće pomoću daljinskog upravljača Vitotrol 300 RF. Kontrolisanje putem interneta pomoću aplikacije je izuzetno zgodno. Dostupan je besplatno za pametne telefone i tablete (iOS, Android).

Viessmann sistemska tehnologija obuhvata sve što čini pouzdan i ekonomičan sistem grejanja. Vitotronic kontrola sa radio daljinskim upravljačem, kao i moćni rezervoari tople vode Vitocell za najbolji komfor tople vode do visokokvalitetnih solarnih sistema za podršku grejanja sa uštedom.

Više informacija

Presek proizvoda unutrašnje jedinice

Fleksibilna montaža sa uštedom na prostoru

Unutrašnja jedinica se kači na zid i zauzima malo mesta. Spoljašnja jedinica koja je otporna na vremenske prilike se može fleksibilno montirati – na podu, ravnom krovu ili na zidu.

  

Presek proizvoda spoljašnje jedinice: