© Copyright


Tekstovi, fotografije i grafikoni koji se ovde mogu skinuti sa interneta mogu da se koriste u naučne i redakcijske svrhe. U štampanim i onlajn izdanjima fotografije i grafikoni moraju da imaju natpis "Slika: Viessmann".

Objavljivanje se ne naplaćuje.

Kod štampanih medija molimo da nam se pošalje jedan primerak (na adresu Viessmann d.o.o. Beograd, Tabanovačka 3, 11000 Beograd, Srbija), kod elektronskih medija molimo za kratko obaveštenje mejlom.