Partner u blizini
Vitotron 100

Električni kotao

Električni kotao sa nominalnom snagom od 4 do 24 kW

Estetski atraktivan
Jednostavno se instalira
Grejanje bez fosilnih goriva
Skladište za toplotu
Regulisanje temperature vode u krugu grejanja

U rasponu od 20 do 85 °C

Automatska modulacija snage grejanja

Prema potražnji za toplotom

Rad kao deo sistema

Sa sistemima centralnog grejanja i bojlerima za potrošnu toplu vodu sa izmenjivačima toplote

Upravljačka jedinica za prilagođavanje vremenskim uslovima

Osigurava energetski efikasan rad zahvaljujući automatskom prilagođavanju promenama spoljašnje temperature

Ciklusi od 24 sata i 7 dana

Programiranje temperatura u grejanim sekcijama pomoću upravljačke jedinice

Električni kotao Vitotron 100

Grejanje bez fosilnih goriva: Vitotron 100

Električni kotlovi su efikasno rešenje za decentralizovano generisanje toplote u zgradama bez priključka na gas. Ovi generatori toplote su praktični, bezbedni i odgovorni prema životnoj sredini.

Instaliranje električnog kotla Vitotron 100 nije skupo i ne zahteva priključak na gas, kamin, kotlarnicu ili skladište goriva – potreban je samo priključak na struju.

Električni kotlovi se mogu koristiti u zgradama kao primarni generatori toplote kao i za pomoćno centralno grejanje. Pored niskih tekućih troškova, Vitotron 100 istovremeno nudi i visok nivo udobnosti korisniku, a njegova funkcija zaštite od mraza takođe osigurava da se dom ne ohladi previše pri veoma hladnim spoljašnjim temperaturama ili tokom dugih odsustva (na primer u vikendicama). Ovi mali uređaji sa atraktivnim dizajnom se mogu instalirati gotovo svuda.

Modularni set za proširenje omogućava da se kotao koristi i za centralno grejanje i za potrošnu toplu vodu. Vitotron 100 može raditi sa sistemima centralnog grejanja i bojlerima za potrošnu toplu vodu svih tipova.

Vitotron 100 se isporučuje sa membranskom ekspanzionom posudom od 5 litara i potrebnim sigurnosnim uređajima. U kombinaciji sa bojlerom za potrošnu toplu vodu, moguće je regulisanje temperature vode prema dnevnim i nedeljnim podešavanjima kao i upravljanje cirkulacionom pumpom.

Čvrsta goriva su jeftina opcija, ali ne i najpraktičnija. Na primer, kotlovi na čvrsta goriva zahtevaju redovno ubacivanje goriva i periodično čišćenje komore za sagorevanje. Drugi nedostaci su činjenica da kotao na čvrsta goriva ne bi trebalo da radi bez nadzora, kao i da se stambeni prostor može ohladiti tokom dužih odsustva. Ovi problemi se eliminišu kada se koristi električni kotao za generisanje toplote. Vitotron 100 se uključuje kada temperatura padne ispod pojedinačno podešene minimalne temperature, što omogućava da se održavaju prijatne temperature u prostoriji.

Vitotron 100 u kuhinji

Upotreba električnog kotla u kombinaciji sa bojlerom za potrošnu toplu vodu osigurava komforno i jeftino grejanje sa relativno niskim troškovima sistema. Automatskim sistemom se može upravljati eksterno, što, na primer, znači da se može se koristiti uz fotonaponski sistem. To omogućava još isplativiji rad kotla, jer se prioritet daje besplatnoj, sopstveno generisanoj energiji sa krova. Kombinacija skladišta toplote i besplatne energije iz fotonaponskog sistema omogućava veoma niske tekuće troškove.

Modul za proširenje VCMG3 omogućava da se sistem proširi na do osam krugova grejanja.

Modul za proširenje Vitotron VCMG3

Upravljačka jedinica kotla – jednostavna za korišćenje

Vitotron 100: upravljačka jedinica kotla, tip VMN3

Upravljačka jedinica za prilagođavanje vremenskim uslovima (tip VMN3) osigurava efektivno regulisanje i ne mora se podešavati ručno. Stvarni nivo efikasnost od 99,4 posto osigurava rad koji štedi energiju.

Detalji o proizvodu

Poprečni presek proizvoda Vitotron 100