Partner u blizini

Usluge

Viessmann usluge: sve na jednom mestu

Viessmann ima u ponudi inovativnu i efikasnu tehniku vrhunskog kvaliteta. Ceo životni ciklus energetskog sistema je u fokusu – od savetovanja, preko planiranja, do održavanja.

Viessmann nudi celokupnu i efikasnu koncepciju, pa svaka instalacija može da se posmatra individualno:

 • savetovanje koje je tehnološki otvoreno i neutralno u pogledu goriva
 • preporuka ekološki i ekonomski najboljih rešenja
 • informacije o našim i međunarodnim propisima i zakonima
 • analiza instalacije

Koordinacija sa svim podizvođačima u fazi izgradnje instalacije obezbeđuje pravovremenu isporuku i montažu:

 • visoki stepen predmontaže smanjuje vreme ugradnje
 • besprekorno puštanje u rad
 • detaljna provera rada
 • as-built dokumentacija

Servis prilagođen korisnicima sa pouzdanim snabdevanjem rezervnih delova, redovnim održavanjem i proverom kotlova omogućavaju pouzdani rad:

 • 24/7 korisnicima na usluzi
 • daljinski nadzor i dijagnoza
 • ugradnja novih instalacija i modernizacija
 • iznajmljivanje kotlova u slučaju nužde
 • obuke na Viessmann akademiji