Partner u blizini

10 godina garancije na izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika

Svi Viessmann kondenzacioni kotlovi se danas opremaju izmenjivačem toplote od nerđajućeg čelika. Ova tehnika omogućava stepen iskorišćenja od 98 procenata i odlikuju je dugi radni vek i siguran i efikasan rad. Zbog toga Viessmann na izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika daje 10 godina garancije na zaštitu od korozije.

10 godina garancije na izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika

Garancija se daje pod sledećim uslovima:

 • Zaključenje ugovora o održavanju i dokaz o održavanju prema tehničkoj dokumentaciji.
 • Svojstvo gasa, ulja, vode i vazduha za sagorevanje prema Viessmann standardima.

Garancija važi za sledeće kondenzacione kotlove sa datumom isporuke od aprila 2012. godine:

Kompaktni kondenzacioni zidni uređaji na gas

 • Vitosorp 200-F | 1,8 do 15,1 kW
 • Vitodens 343-F | 1,9 do 19 kW
 • Vitodens 333-F | 1,9 do 26 kW
 • Vitodens 300-W | 1,9 do 35 kW
 • Vitodens 222-F | 4,8 do 35 kW
 • Vitodens 222-W | 4,8 do 35 kW
 • Vitodens 200-W | 3,2 do 150 kW
 • Vitosolar 300-F sa Vitodens 200-W/300-W | 1,9 do 35 kW

Mikrokogeneracioni modul sa ugrađenim kondenzacionim uređajem na gas

 • Vitotwin 300-W | 1 kWel, 3,6 do 26 kWth
 • Vitotwin 350-F | 1 kWel, 3,6 do 26 kWth
 • Vitovalor 300-P | 1 kWel, 1 do 20 kWth

Kompaktni kondenzacioni zidni uređaji na ulje

 • Vitoladens 333-F | 12,9 do 23,5 kW
 • Vitoladens 300-W | 12,9 do 23,5 kW
 • Vitosolar 300-F sa Vitoladens 300-W | 12,9 do 23,5 kW

Stabilni kondenzacioni kotlovi na ulje

 • Vitoladens 300-C | 12,9 do 28,9 kW
 • Vitoladens 300-T | 35,4 do 53,7 kW
 • Vitorondens 222-F | 20,2 do 28,9 kW
 • Vitorondens 200-T | 20,2 do 107,3 kW
 • Vitoradial 300-T | 101 do 129 kW

Stabilni kondenzacioni kotlovi na gas

 • Vitocrossal 300 tip CU3A | 2,5 do 60 kW

Hibridne toplotne pumpe

 • Vitocaldens 222-F | 1,3 do 19 kW
 • Vitosorp 200-F | 1,8 do 15,1 kW
    

  

Mikrokogeneracioni modul sa ugrađenim gasnim kondenzacionim uređajem

 • Vitotwin 300-W | 1 kWel, 3,6 bis 26 kWth
 • Vitotwin 350-F | 1 kWel, 3,6 bis 26 kWth
 • Vitovalor 300-P | 1 kWel, 1 bis 20 kWth


Kompaktni uljni kondenzacioni zidni uređaji

 • Vitoladens 333-F | 12,9 bis 23,5 kW
 • Vitoladens 300-W | 12,9 bis 23,5 kW
 • Vitosolar 300-F mit Vitoladens 300-W | 12,9 bis 23,5 kW

Stabilni uljni kondenzacioni kotlovi

 • Vitoladens 300-C | 12,9 bis 28,9 kW
 • Vitoladens 300-T | 35,4 bis 53,7 kW
 • Vitorondens 222-F | 20,2 bis 28,9 kW
 • Vitorondens 200-T | 20,2 bis 107,3 kW
 • Vitoradial 300-T | 101 bis 129 kW


Hibridne toplotne pumpe

 • Vitocaldens 222-F | 1,3 bis 19 kW
 • Vitolacaldens 222-F | 1,3 bis 23,5 kW

  

Gde kupiti?

Kod stručnjaka za instalaciju, održavanje i servis naših sistema grejanja.

Savetovanje, prodaju, instalaciju i servis obavljaju prema fizičkim licima isključivo Viessmann partneri, koje redovno obučavamo i koji su odlično su upoznati sa našim proizvodima.

Pogledajte spisak Viessmann partnerskih firmi - sortiran prema abecednom redu gradova:

> Spisak