10 godina garancije na izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika

 

Garancija se daje pod sledećim uslovima:

 • Zaključenje ugovora o održavanju i dokaz o održavanju prema tehničkoj dokumentaciji.
 • Svojstvo gasa, ulja, vode i vazduha za sagorevanje prema Viessmann standardima.


Garancija važi za sledeće kondenzacione kotlove sa datumom isporuke od aprila 2012. godine:

Kompaktni kondenzacioni zidni uređaji na gas

 • Vitosorp 200-F | 1,8 do 15,1 kW
 • Vitodens 343-F | 1,9 do 19 kW
 • Vitodens 333-F | 1,9 do 26 kW
 • Vitodens 300-W | 1,9 do 35 kW
 • Vitodens 222-F | 4,8 do 35 kW
 • Vitodens 222-W | 4,8 do 35 kW
 • Vitodens 200-W | 3,2 do 150 kW
 • Vitosolar 300-F sa Vitodens 200-W/300-W | 1,9 do 35 kW

Mikrokogeneracioni modul sa ugrađenim kondenzacionim uređajem na gas

 • Vitotwin 300-W | 1 kWel, 3,6 do 26 kWth
 • Vitotwin 350-F | 1 kWel, 3,6 do 26 kWth
 • Vitovalor 300-P | 1 kWel, 1 do 20 kWth

Kompaktni kondenzacioni zidni uređaji na ulje

 • Vitoladens 333-F | 12,9 do 23,5 kW
 • Vitoladens 300-W | 12,9 do 23,5 kW
 • Vitosolar 300-F sa Vitoladens 300-W | 12,9 do 23,5 kW

Stabilni kondenzacioni kotlovi na ulje

 • Vitoladens 300-C | 12,9 do 28,9 kW
 • Vitoladens 300-T | 35,4 do 53,7 kW
 • Vitorondens 222-F | 20,2 do 28,9 kW
 • Vitorondens 200-T | 20,2 do 107,3 kW
 • Vitoradial 300-T | 101 do 129 kW

Stabilni kondenzacioni kotlovi na gas

 • Vitocrossal 300 tip CU3A | 2,5 do 60 kW

Hibridne toplotne pumpe

 • Vitocaldens 222-F | 1,3 do 19 kW
 • Vitosorp 200-F | 1,8 do 15,1 kW
   

 

Mikrokogeneracioni modul sa ugrađenim gasnim kondenzacionim uređajem

 • Vitotwin 300-W | 1 kWel, 3,6 bis 26 kWth
 • Vitotwin 350-F | 1 kWel, 3,6 bis 26 kWth
 • Vitovalor 300-P | 1 kWel, 1 bis 20 kWth


Kompaktni uljni kondenzacioni zidni uređaji

 • Vitoladens 333-F | 12,9 bis 23,5 kW
 • Vitoladens 300-W | 12,9 bis 23,5 kW
 • Vitosolar 300-F mit Vitoladens 300-W | 12,9 bis 23,5 kW

Stabilni uljni kondenzacioni kotlovi

 • Vitoladens 300-C | 12,9 bis 28,9 kW
 • Vitoladens 300-T | 35,4 bis 53,7 kW
 • Vitorondens 222-F | 20,2 bis 28,9 kW
 • Vitorondens 200-T | 20,2 bis 107,3 kW
 • Vitoradial 300-T | 101 bis 129 kW


Hibridne toplotne pumpe

 • Vitocaldens 222-F | 1,3 bis 19 kW
 • Vitolacaldens 222-F | 1,3 bis 23,5 kW

 


Gde kupiti?

Kod stručnjaka za instalaciju, održavanje i servis naših sistema grejanja.

Savetovanje, prodaju, instalaciju i servis obavljaju prema fizičkim licima isključivo Viessmann partneri, koje redovno obučavamo i koji su odlično su upoznati sa našim proizvodima.

Pogledajte spisak Viessmann partnerskih firmi - sortiran prema abecednom redu gradova:

> Spisak