Partner u blizini

Prirodno i aktivno hlađenje – hlađenje toplotnim pumpama

Viessmann NC-Box (kutija za prirodno hlađenje)

Toplotna pumpa, osim što je sistem grejanja koji je krajnje odgovoran prema životnoj sredini, takođe nudi veoma raznovrsne mogućnosti primene. To je zato što je, pored svog primarnog zadatka, obezbeđivanja toplote za stambene zgrade, takođe u stanju da reguliše temperaturu vazduha u toplijim mesecima. U suštini postoje dva moguća načina hlađenja, pasivno i aktivno hlađenje.

Prirodno hlađenje – pasivno hlađenje toplotnim pumpama

Pasivno hlađenje (prirodno hlađenje) radi u kombinaciji sa toplotnom pumpom rasolina-voda ili voda-voda. Kod toplotne pumpe rasolina-voda, medijum rasolina izvlači toplotu iz kruga grejanja preko izmenjivača toplote i prenosi je napolje. Kod toplotne pumpe voda-voda, podzemne vode preuzimaju taj zadatak. Za hlađenje se takođe koristi prirodna temperature okoline. Izuzev upravljačke jedinice i cirkulacione pumpe, toplotna pumpa ostaje isključena. Budući da kompresor nije potreban za to, nije potrebna struja u tom periodu. To čini prirodno hlađenje posebno energetski efikasnim i jeftinim načinom za hlađenje unutrašnjosti zgrade.

Prijatan efekat hlađenja bez neprijatnih zvukova

Pasivno hlađenje omogućava da se temperatura u prostoriji smanji za oko tri stepena Celzijusova. Potreban je mali dodatni napor za instalaciju i nema neprijatne buke tokom rada. Pasivno hlađenje se ostvaruje i geotermalnim kolektorima i geotermalnim sondama, pri čemu sonde pružaju veću snagu.

Vlasnicima sistema, koji žele da koriste svoje toplotne pumpe za umereno grejanje, potreban je NC-Box (kutija za prirodno hlađenje). To je unapred sastavljena jedinica koja kombinuje sve potrebne komponente. Izvođač vrši instalaciju brzo i jednostavno.

Aktivno hlađenje toplotnim pumpama

Kod aktivnog hlađenja, funkcija toplotne pumpe je samo obrnuta. Za to se ciklus rashladnog sredstva interno obrće; alternativno se zamenjuju primarni i sekundarni priključci. Kao kod frižidera, toplotna pumpa tada aktivno generiše kapacitet hlađenja. Kod ovog metoda, kompresor nastavlja da radi i toplotna pumpa može da ostvari veći kapacitet hlađenja u odnosu na pasivno hlađenje.

Prava temperatura u prostorijama zahvaljujući prirodnom hlađenju

Izvučena toplota se može koristiti na različite načine

Aktivno hlađenje se može postići i toplotnom pumpom rasolina-voda i toplotnom pumpom vazduh-voda. Takođe je moguć i rad sa toplotnom pumpom voda-voda. Konvektori ventilatora ili podni i/ili zidni sistemi grejanja su pogodni kao površine za hlađenje. Toplota izvučena iz prostorija može se ili vratiti izvoru toplote ili iskoristiti za grejanje potrošne tople vode. Na taj način se krajnje učinkovito kombinuju funkcije grejanja i hlađenja toplotne pumpe.