Partner u blizini
Vitocell 360-M

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada sa grejanjem potrošne tople vode, sa sistemom za stratifikaciju, zapremina bojlera: 750 i 950 litara.

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada
Malo potrebnog prostora i napora za instalaciju
Optimalno iskorišćavanje sunčeve energije
Široke mogućnosti primene
Akumulacioni bojler za vodu za grejanje i bojler za potrošnu toplu vodu

Kombinovano u jednom uređaju

Malo potrebnog prostora i napora za instalaciju

Bojler za potrošnu toplu vodu i akumulacioni bojler u jednom uređaju

Optimalno iskorišćavanje sunčeve energije

Zahvaljujući namernom hlađenju u donjem delu – preko velike površine rebraste cevi za potrošnu toplu vodu u indirektnom grejaču

Široke mogućnosti primene

Posebno pogodan za solarne toplotne sisteme za grejanje potrošne tople vode i pomoćno centralno grejanje

Pogodan za sisteme sa više generatora toplote

Zahvaljujući priključcima na različitim visinama, ne utiče na stratifikaciju temperature

Rebrasti indirektni grejač od visoko legiranog nerđajućeg čelika za potrošnu toplu vodu

Integrisan u bojleru, fleksibilan i bez naprezanja

Sa sistemom za stratifikaciju

Osigurava temperaturno usmerenu stratifikaciju sunčeve energije, tako da je solarno zagrejana potrošna topla voda brzo dostupna

Vitocell 360-M – akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa grejanjem potrošne tople vode

Akumulacioni bojler za vodu za grejanje sa više režima rada, sa sistemom za stratifikaciju, integrisanim grejanjem potrošne tople vode, internim indirektnim grejačem za povezivanje na solarne kolektore i opciono Solar-Divicon.

Detalji o proizvodu

Zapremina bojlera
  • Tip SVSB: 750 i 950 litara
Poprečni presek proizvoda Vitocell 360-M, tip SVSB (750 litara)