heizen-holz-pellets.jpg

Pelet

Peleti su najkomprimovaniji oblik energije drveta sa visokom kondenzacijom. Za proizvodnju peleta prema DIN-Plus ili ÖNORM standardu koriste se do 100 procenata prirodni ostaci drveta. Ova sirovina nastaje u velikoj količini u vidu strugotine ili piljevine kao otpad u drvnoj prerađivačkoj industriji.