Grejanje na gas – doprinos zaštiti okoline

Upotrebom kondenzacionog kotla dajete aktivan doprinos zaštiti klime i okoline zahvaljujući njegovoj efikasnosti i veoma visokom stepenu iskorišćenja od 98% prilikom pretvaranja gasa u toplotu.

Naši kondenzacioni kotlovi na gas su već zakoračili u budućnost. Zahvaljujući  Lambda Pro Control regulaciji sagorevanja, naši kondenzacioni kotlovi na gas se automatski prilagođavaju svim vrstama gasa, uključujući i mešavinu sa biogasom. Tako u celoj seriji ispunjavamo zahteve za ekološkom tehnologijom grejanja.

U prilog izbora grejanja na gas ide i činjenica da nije potrebno skladištenje zaliha energije, pre svega ako prostor želite da upotrebite u druge svrhe.

Za Vaše novo grejanje možete da koristite i besplatnu sunčevu energiju. Svi kotlovi su prilagođeni za kombinovanje sa Viessmann solarnom tehnikom – Viessmann sistemska tehnika garantuje optimalni sklad svih komponenti, uključujući i regulaciju koja ispunjava sve želje.

 

Inox-Radial izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika

Grejanje na gas – efikasnost resursa kondenzacionom tehnikom

Kondenzacioni kotlovi skoro u potpunosti uzimaju toplotu koja se nalazi u dimnim gasovima i pretvaraju je u toplotu za grejanje. Zbog toga su Viessmann kondenzacioni kotlovi opremljeni  Inox-Radial izmenjivačima toplote od nerđajućeg čelika, koji dimne gasove toliko ohlade pre nego što odu u dimnjak, da se para koja se nalazi u njima ciljano kondenzuje, te se oslobođena toplota dodatno predaje sistemu za grejanje.

Inox-Radial izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika u kombinaciji sa MatriX gasnim gorionikom je garant za visoku energetsku efikasnost i dugotrajni komfor. Pri tom, ova tehnika smanjuje troškove grejanja i beskompromisno minimalizuje emisije štetnih materija.

Grejanje na gas sa kondenzacionom tehnikom

Pogledajte sliku, kako funkcioniše kondenzaciona tehnika: dobijanje dodatne toplote putem kondenzacije dimnih gasova - omogućeno između ostalog i zbog Viessmann Inox radijalnog izmenjivača toplote. Ovo povećava efikasnost, smanjuje troškove grejanja i dobro je za zaštitu okoline.

Grejanje na gas sa kondenzacionom tehnikom