Solarna termija za pripremanje tople vode i podršku grejanju

Ko investira u novu instalaciju grejanja, trebalo bi da planira i solarnu instalaciju, jer se tako koristi manje energije, pa su samim tim i troškovi manji. Osim toga, instalacijom kolektora dajete aktivan doprinos okolini, jer se značajno smanjuje emisija CO2. Zbog toga Viessmann nudi optimalni sklad svih komponenti sa pouzdanom tehnikom.

Pomoću kolektora/solarne instalacije možete da koristite sunčevu energiju za pripremu tople vode i za podršku grejanju. Ušteda na ulju i gasu je u svakom slučaju značajna: potrošnja energije bila bi manja dobrih 60% godišnje za pripremu tople vode za dnevnu potrošnju. Kombinovanjem pripreme tople vode i zagrevanjem vode za grejanje, godišnja ušteda bi iznosila približno 35% ukupne potrebne energije.

Solarni termalni sistemi

Solarni termalni sistemi: solarna podrška grejanju

Solarni medijum koji se zagreva u sunčanim kolektorima može osim za zagrevanje vode da se upotrebi i za dodatno zagrevanje vode za grejanje. Za to kružni optok grejanja preko izmenjivača toplote koristi vodu u solarnom bojleru koja se kontinuirano zagreva preko solarnih kolektora.


Regulacija utvrđuje da li može da se postigne željena temperatura u prostoriji. Ako je temperatura ispod zadate vrednosti, dodatno se uključuje kotao za grejanje.

Solarni sistemi icon-solar.png

Viessmann solarni kolektori odgovaraju svim zahtevima vezanim za efikasnu i štedljivu podršku grejanju i pripremu tople vode. Širokim spektrom ponude panelnih i vakuumskih cevnih kolektora Viessmann pruža fleksibilna i individualna rešenja za svaki moderni način grejanja.

> Šta bi trebalo da znate o solarnim sistemima...