solar-roehren-kollektor-1-2.jpg

Solarna energija za zagrevanje potrošne vode i podršku grejanju

Sa više od 30 godina iskustva u razvoju i proizvodnji solarno-termalnih instalacija, možete se osloniti na našu tehničku stručnost i najviši kvalitet. Svejedno da li se odlučite za novu kondenzacionu instalaciju na ulje ili gas, sistem na drva ili toplotnu pumpu - sve instalacije su predviđene za kombinaciju sa solarnom tehnikom.

Vakuumski kolektori

Efektivno iskorišćena sunčeva toplota - selektivno slojevito poslagani apsorberi primaju puno sunčeve energije, čime se postiže visoki stepen iskorišćenja. Vakuum u cevima stvara veoma efikasnu toplotnu izolaciju, tako da skoro uopšte ne nastaju gubici između staklenih cevi i apsorbera - a kolektor može i mali solarni prinos da pretvori u iskoristivu toplotu. Vakuumski kolektori veoma efikasno koriste raspoloživu solarnu energiju, pogotovo u prelaznim i zimskim mesecima, kada su spoljašnje temperature niske.