Partner u blizini
Vitosol 200-T, tip SPX

Vakuumski kolektor

Vakuumski kolektor, tip SPX, od 5,05 m² / 10,3 m², za solarne toplotne sisteme sa velikim površinama

Tehnologija grejnih cevi
Antifriz ili voda
Moduli su unapred sastavljeni
Projektovanje i upravljanje projektom

Iskoristite besplatne, lične, neobavezujuće konsultacije od naših kvalifikovanih distributera!

Pronađite distributera sada
Tehnologija grejnih cevi

Inovativni i dugotrajni; nisu podložni prljanju

Antifriz ili voda

Moguć je rad sa antifrizom ili vodom

Moduli su unapred sastavljeni

U fabrici

Maksimalno generisanje toplote

Pri temperaturama mreže do 120 °C

Projektovanje i upravljanje projektom

Od strane kompanije Viessmann

Robusni i pristupačni

Robusna konstrukcija, jeftino održavanje

Suvo povezivanje

Bez direktnog kontakta između procesnog medijuma i medijuma za prenos toplote, za jednostavnu zamenu cevi dok je sistem napunjen

Efikasan prenos toplote

Zahvaljujući velikim površinama za prenos toplote

Mali gubici toplote

Zahvaljujući visoko efikasnoj toplotnoj izolaciji kućišta u zaglavlju

Vakuumski kolektor Vitosol 200-T, tip SPX – sistem za velike površine

Vitosol 200-T, tip SPX: Vakuumski kolektor za sisteme za velike površine

Viessmann nudi nove vakuumske kolektore Vitosol 200-T (tip SPX) po projektnoj osnovi. Dostupna su dva modula. Kod standardne verzije od 5,05 kvadratnih metara, zaglavlja i cevi se sastavljaju na gradilištu. To se preporučuje kod površina kolektora od 200 do 600 kvadratnih metara.

Kolektor od 10,3 kvadratna metra se sastoji od kućišta, vakuumskih cevi i okvira za montažu, i isporučuje se u montažnoj verziji. Moguća je brza instalacija pomoću dizalice. To je idealna dimenzija za primene u lokalnim grejnim mrežama (kao što su bioenergetska sela) i za generisanje industrijske procesne toplote.

Princip grejnih cevi za visoku pouzdanost u radu

Zahvaljujući principu grejnih cevi, Vitosol 200-T (tip SPX) nudi odličnu pouzdanost u radu. Njegova tehnologija vakuumskih cevi omogućava temperature mreže do 120 °C. Suvo povezivanje znači da se cevi mogu ubaciti ili zameniti čak i dok je sistem pun. Dodatne prednosti su visoko efikasan rad, mali pad pritiska i jednostavna hidraulična konstrukcija.

Zaštita od mraza sa glikolom ili vodom

Za zaštitu od mraza, kolektori se mogu napuniti mešavinom vode / polipropilen glikola (pasivno) ili samo vodom (aktivno). Stoga mogu ispuniti pojedinačne specifikacije, u zavisnosti od zahteva klijenta i uslova za životnu sredinu (npr. zaštićeno područje vode).

Fleksibilna instalacija, sa dodatnom opremom

Vitosol 200-T (tip SPX) je pogodan za slobodno stojeću instalaciju na nosačima odn. montažu na krovu ili na nosačima na ravnim ili kosim krovovima. Takođe se isporučuju sve potrebne komponente, kao što su prenosna stanica, kontrolni uređaj, cevi i usluge.

Karakteristike proizvoda

Bruto površina: 5,05 / 10,3 m²
Ugao za montažu: 3 do 60°
Temperatura mreže: do 120 °C
Moguć je rad sa antifrizom ili vodom

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Bruto površina

5,05 / 10,3 m²

Vrsta kolektora

Vakuumski kolektor

Konstrukcija

Tamno plave površine apsorbera

Oblast primene

Komercijalna preduzeća, industrijski i objekti lokalnih nadležnih organa, projekti novogradnje i modernizacije

Tip instalacije

Vitosol 200-T, tip SPX, je pogodan za slobodno stojeću instalaciju na nosačima, odn. montažu na krovu ili na nosačima na ravnim ili kosim krovovima.

Dodatne karakteristike

Kod standardne verzije od 5,05 kvadratnih metara, zaglavlja i cevi se sastavljaju na gradilištu. To se preporučuje kod površina kolektora od 200 do 600 kvadratnih metara. Kolektor od 10,3 kvadratna metra se sastoji od kućišta, vakuumskih cevi i okvira za montažu, i isporučuje se u montažnoj verziji. Moguća je brza instalacija pomoću dizalice. To je idealna dimenzija za primene u lokalnim grejnim mrežama (kao što su bioenergetska sela) i za generisanje industrijske procesne toplote.

Poprečni presek proizvoda