Partner u blizini
Vitocal 350-G Pro

Velika toplotna pumpa

Toplotna pumpa rasolina-voda sa mogućnošću rada voda/voda, sa krugom za rasolinu između.

Nominalna snaga grejanja: 27,2 do 197,0 kW
Higijensko grejanje potrošne tople vode
Ekonomičan rad kod delimičnog opterećenja
Temperature polaznog voda do 73 °C

Toplotne pumpe odgovorne prema životnoj sredini – saznajte više o različitim verzijama i prednostima!

Saznajte više sada
Nominalna snaga grejanja za rad rasolina/voda

27,2 do 197,0 kW

Nominalna snaga grejanja za rad voda/voda

37,2 do 265,2 kW

Higijensko grejanje potrošne tople vode

Zahvaljujući visokim temperaturama polaznog voda do 73 °C

Ekonomičan rad kod delimičnog opterećenja

Zbog upotrebe dva ili tri kompresora sa istim stepenom snage

Intuitivan rad upravljačke jedinice

Preko ekrana na dodir i šematskih dijagrama

Daljinsko praćenje i komunikacija

Preko brojnih mogućnosti za podaci komunikaciju

Toplotna pumpa rasolina-voda

Dve ili tri faze

Niski tekući troškovi zahvaljujući visokim koeficijentima učinka

COP (koeficijent učinka) prema EN 14511: do 4,4 (B0/W35)

Nizak nivo buke i vibracija

Zbog akustično optimizovane konstrukcije uređaja

Elektronski sistem za meki start

Za smanjenu startnu struju i manje crpljenje struje iz električne mreže

Funkcija konvencionalnog grejanja/hlađenja

Sa akumulacionim bojlerom za vodu za grejanje / rashladnu tečnost

Vitotronic na bazi PLC-a

Sa interfejsom za komunikaciju Modbus i BACnet (opciono)

Vitocal 350-G Pro je posebno pogodna za modernizaciju sistema grejanja sa visokim temperaturama polaznog voda.

Vitocal 350 G Pro – isporučuje temperature polaznog voda do 73 °C

Zahvaljujući konstrukciji okvira, snažna i efikasna toplotna pumpa rasolina-voda Vitocal 350-G Pro je lakša za instaliranje i rukovanje. Zvučno izolovano kućište (isporučuje se odvojeno) nudi čvrsto prianjanje i smanjuje transportnu težinu za oko 200 kilograma. Jedinica je idealna za modernizaciju sistema grejanja sa visokim temperaturama polaznog voda.

Zahvaljujući visokim izlaznim temperaturama do 73 °C, Vitocal serija 350‑G Pro ispunjava zahteve za higijensko grejanje potrošne tople vode. Poseban uređaj za održavanje temperature garantuje vruće ulazne temperature u svakom trenutku, čak i tokom ciklusa punjenja.

U zavisnosti od izlazne snage, dva ili tri kompresora su integrisana u krug rashladnog sredstva u vidu kompozitne veze. To garantuje visoke nivoe efikasnosti, čak i kod rada sa delimičnim opterećenjem. Maksimalna pouzdanost se postiže upotrebom elektronskih ventila za ubrizgavanje, koji se automatski zatvaraju pri nula volti u cilju osiguranja maksimalne bezbednosti, na primer, ukoliko dođe do nestanka struje. Dodatno, hermetički izolovana konstrukcija sa manje navojnih spojeva, i odsustvo sigurnosnih ventila u krugu rashladnog sredstva garantuju zaptivenost i dug radni vek.

Za optimalno upravljanje sistemom i krugom rashladnog sredstva, Vitocal 350-G Pro sadrži upravljačku jedinicu Vitotronic na bazi PLC-a. Veliki ekran na dodir omogućava intuitivan rad. Njegov režim rada u punoj boji ističe različite načine na koje se prikazuju funkcije i rad.

Veliki ekran na dodir upravljačke jedinice Vitotronic PLC 2.0 sa jasno prikazanim informacijama

Upravljačka jedinica prepoznaje brojne opcije za komunikaciju podataka. Od jednostavnog analognog modema do sistema na bazi LAN-a: Modbus tehnologija i BACnet (oba opciono) se mogu koristiti u cilju omogućavanja pristupa sistemu preko interneta za daljinsko održavanje i svrhe komunikacije.

Kao što je slučaj kod svih toplotnih pumpi, kompresori generišu buku u opsegu od 50 do 60 Hz. Zbog veoma visokog kvaliteta konstrukcije okvira uređaja i zvučne izolacije, bilo je moguće da se kompenzuju svi zvuci unutar kućišta. Vibracije na nosaču baze se jedva osećaju, jer je antivibraciona 3D konstrukcija specifično projektovana da amortizuje vibracije. Nivo zvučne snage od 65 dB(A) za toplotnu pumpu od 197 kW je veoma dobar za ovaj tržišni segment.

Električna oprema je već potpuno integrisana u toplotnoj pumpi. Kontaktori za cirkulacione pumpe su unapred ugrađeni i lako im se pristupa. Pored toga, toplotna pumpa nudi širok spektar nadogradnji za upravljanje, koji se direktno integrišu u fabrici.

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Nominalna snaga grejanja (kW), radna tačka B0/W35 (prema EN 14511)

Svi podaci o učinku mogu se pronaći u brošuri za velike toplotne pumpe.

Koeficijent učinka ε (COP) B0/W35

Svi podaci o učinku mogu se pronaći u brošuri za velike toplotne pumpe.

Oblast primene

Stambene zgrade, komercijalna preduzeća, objekti lokalnih nadležnih organa, projekti modernizacije, novogradnja

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic 200 PLC 2.0 sa velikim ekranom na dodir u boji

Poprečni presek proizvoda