Partner u blizini

Aplikacija Vitotrol – zahtevi za korišćenje i obim funkcija

Preuzmite aplikaciju Vitotrol
Aplikacija Vitotrol za upravljanje Viessmann sistemima grejanja

Viessmann aplikacija Vitotrol

Viessmann aplikacija Vitotrol Vam omogućava da upravljate Viessmann sistemima grejanja koji su opremljeni upravljačkim jedinicama Vitotronic. Rad je jednostavan, intuitivan i praktičan i moguć je sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Pored radnih funkcija, aplikacija Vitotrol sadrži i opšte i pomoćne funkcije koje su prilagođene kontekstu. Aplikacija Vitotrol je dostupna za mobilne uređaje sa iOS ili Android operativnim sistemom.

Da bi se upravljalo aplikacijom, zidni uređaji / mali kotlovi / srednji kotlovi / toplotne pumpe / kotlovi na drva sa upravljačkom jedinicom Vitotronic (za vrste upravljačkih jedinica pogledajte „Zahtevi za korišćenje”) moraju biti opremljeni internet interfejsom Vitocom 100 LAN1 i povezani sa širokopojasnim ruterom za domaćinstvo. Konfiguracija DSL rutera nije potrebna.

Kotao šalje poruke na iPhone / pametan telefon. Konkretno, aplikacija Vitotrol omogućava upravljanje distribucijom toplote preko krugova grejanja. Aplikacija je praktičan alat koji komercijalnim sistemskim korisnicima omogućava upravljanje sistemom grejanja.

Preuzmite aplikaciju Vitotrol

Dostupna za iOS i Android.

Zahtevi za korišćenje

Da bi se koristio spektar funkcija aplikacije Vitotrol, potreban je internet interfejs Viessmann Vitocom 100 tip LAN1. Aplikacija Vitotrol se može koristiti ako je Vaš sistem grejanja opremljen jednim od sledećih Viessmann uređaja ili generatora toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic:

 • Vitodens sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO1*
 • Vitodens 200 sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO1A*
 • Vitodens 3xx sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 RF HO1B** / HO1C
 • Vitodens 200 sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO1D
 • Vitodens 200 sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitodens 3xx sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitoladens 3xx sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO1B**
 • Vitosorp 200 sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 HO1D

* Za generatore toplote sa ovim tipovima upravljačkih jedinica, radne funkcije „Party” i „Economy” nisu dostupne na aplikaciji Vitotrol.

** Funkcije „Party” i „Economy” su podržane od verzije softvera 45 (otprilike od sredine 2012. godine) upravljačke jedinice Vitotronic 200 HO1B.

**** Integrisana LAN kartica nije podržana

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

 • Vitocrossal 300 ili Vitoladens 300-C sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 KW6B / KW6A*
 • Mali kotao sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 KO1B ili KO2B

* Za generatore toplote sa ovim tipovima upravljačkih jedinica, radne funkcije „Party” i „Economy” nisu dostupne na aplikaciji Vitotrol.

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

Srednji kotao sa sledećim upravljačkim jedinicama Vitotronic

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

 • Vitotronic 300-K, tip MW2B, u kombinaciji sa Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K, tip MW1B, u kombinaciji sa Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I / CM1E u kombinaciji sa Vitotronic 100 CC1I / CC1E
 • Vitotronic 200-H, tip HK1B ili HK3B

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

Toplotne pumpe sa sledećim upravljačkim jedinicama Vitotronic

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

 • Vitovalor 300-P***

*** Budući da je Vitocom 300 LAN3 uključen u obimu isporuke za Vitovalor, nije potreban Vitocom 100 LAN1.

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

 • Vitoligno 300-P sa upravljačkom jedinicom Vitotronic 200 FO1

Napomena
Aplikacija Vitotrol podržava samo sisteme grejanja koji su opremljeni Viessmann generatorom toplote sa upravljačkom jedinicom Vitotronic.

Dodatni zahtevi za korišćenje

 • Registracija na Viessmann Vitodata serveru
 • Direktan, slobodan pristup internetu sa pretplatom za podatke
 • Širokopojasni ruter (LAN/WiFi) sa aktiviranom DHCP uslugom

Informacije o IP komunikaciji

 • Vitocom 100 LAN1 je fabrički podešen za dinamičke IP adrese preko DHCP.
 • Vitocom se takođe može prebaciti na statičku IP adresu.
 • Za LAN mrežu sa administratorom, konfiguracija mreže LAN1 za Vitocom 100 se mora razjasniti sa LAN administratorom na licu mesta.

Informacije o registraciji

 • Registracija korisnika i sistema se mogu izvršiti u celosti preko procesa registracije aplikacije Vitotrol.
 • Kada se korisnik registruje po prvi put, takođe se kao njegov korisnički nalog registruje prvi sistem.
 • Korisnici mogu dodati dodatne sisteme na svoj nalog tako što ponove postupak registracije.
 • Alternativno, registracija se može izvršiti i u Vitodata 100.

Verzije softvera aplikacije Vitotrol

Koristite poslednju verziju aplikacije Vitotrol, trenutno 4.6.3. Verzije softvera 4.1.x i starije više nisu podržane. Starije verzije softvera treba da se ažuriraju odmah:

 • Da biste ažurirali aplikaciju, pogledajte menije na svom mobilnom uređaju.
 • Za instalaciju idite na Apple Store (iPhone ili iPad) ili Google Play Store (Android uređaji) i tražite „Vitotrol app” (aplikacija Vitotrol). Zatim pratite preporučene korake za instalaciju. Pokrenite aplikaciju Vitotrol. Onda se morate još jednom prijaviti na svoj sistem.

Kada instalirate ili ažurirate aplikaciju Vitotrol, možete je koristiti kao inače.

Aplikacija Vitotrol podržava sledeće mobilne uređaje:

 • Uređaji sa Apple operativnim sistemom iOS, verzija 9.0 ili novije
 • Uređaji sa Google operativnim sistemom Android 4.0 ili novije
 • Vitocom 100 LAN1 je fabrički podešen za dinamičke IP adrese preko DHCP.
 • Vitocom se takođe može prebaciti na statičku IP adresu.
 • Za LAN mrežu sa administratorom, konfiguracija mreže LAN1 za Vitocom 100 se mora razjasniti sa LAN administratorom na licu mesta.
 • Registracija korisnika i sistema se mogu izvršiti u celosti preko procesa registracije aplikacije Vitotrol.
 • Kada se korisnik registruje po prvi put, takođe se kao njegov korisnički nalog registruje prvi sistem.
 • Korisnici mogu dodati dodatne sisteme na svoj nalog tako što ponove postupak registracije.
 • Alternativno, registracija se može izvršiti i u Vitodata 100.

Koristite poslednju verziju aplikacije Vitotrol, trenutno 4.6.3. Verzije softvera 4.1.x i starije više nisu podržane. Starije verzije softvera treba da se ažuriraju odmah:

 • Da biste ažurirali aplikaciju, pogledajte menije na svom mobilnom uređaju.
 • Za instalaciju idite na Apple Store (iPhone ili iPad) ili Google Play Store (Android uređaji) i tražite „Vitotrol app” (aplikacija Vitotrol). Zatim pratite preporučene korake za instalaciju. Pokrenite aplikaciju Vitotrol. Onda se morate još jednom prijaviti na svoj sistem.

Kada instalirate ili ažurirate aplikaciju Vitotrol, možete je koristiti kao inače.

Informacije o proizvodu Vitocom 100 tip LAN1

Komunikacija sa aplikacijom Vitotrol

Vitocom 100 LAN1 je interfejs za internet komunikaciju za daljinsko upravljanje i daljinsko praćenje sistema grejanja sa gore navedenim generatorima toplote. Vitocom 100 LAN1 uspostavlja vezu sa Vitodata serverom. Aplikacija Vitotrol onda može pristupiti sistemskim podacima preko Vitodata servera.

Standardna isporuka

Standardni obim isporuke Vitocom 100 LAN1 sadrži sledeće:

 • Uređaj za komunikaciju Vitocom 100, tip LAN1
 • Modul za komunikaciju za instalaciju u upravljačkoj jedinici
 • Kablovi za povezivanje za LAN i modul za komunikaciju

Napomena
U zavisnosti od konfiguracije generatora toplote, potrebna je opcija sa proizvodom Vitocom 100 LAN1 sa ili bez modula za komunikaciju.

Obim funkcija

Aplikacija Vitotrol pruža pristup sledećim funkcijama:

 • Jednostavno regulisanje radnog programa, podešavanje temperatura u prostoriji, podešavanje temperature potrošnje tople vode i programa za godišnje odmore
 • Vremenski programi za centralno grejanje, grejanje potrošne tople vode i cirkulaciju potrošne tople vode
 • Jasno su prikazani svi radni parametri, uključujući sve važne temperature.
 • Tako se pokreću podaci o efikasnosti, uključujući solarni prinos i vreme.
 • Integralna funkcija prikazivanja
Funkcije aplikacije Vitotrol: krug grejanja, meni, vremenski program i sunčeva energija.

U skladu sa smernicama za zaštitu podataka, možete izbrisati svoj korisnički nalog za Vitodata i aplikaciju Vitotrol prateći sledeću proceduru. Za to kliknite na link ispod i pratite uputstva na ekranu da biste izbrisali sistemske podatke i korisničke podatke.

Važne informacije

Brisanjem poslednjeg korisničkog naloga permanentno će se izbrisati svi sistemski podaci i korisnički podaci. Posle toga više nećete moći da otvorite te podatke.

Konfiguracija sistema

Konfiguracija sistema – aplikacija Vitotrol

Mobilni uređaji (1–4) zahtevaju WiFi vezu ili mobilnu vezu.

 1. Aplikacija Vitotrol
 2. iPod Touch
 3. Pametan telefon (iOS ili Android)
 4. Tablet (iOS ili Android)
 5. Internet i Vitodata server
 6. DSL ruter
 7. Vitocom 100 (tip LAN1)
 8. Kotao

IP komunikacija

 • Dodela dinamičkih IP adresa pomoću DHCP klijenta (standardno)
 • Može se konfigurisati na statičke IP adrese
 • Vitocom uvek uspostavlja IP komunikaciju
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IP adrese*: 195.126.105.15 ili 217.6.182.115
 • Port: 443

*Napomena: IP adrese se mogu promeniti ako se IP mreža restrukturira

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IP adrese*: 195.126.105.10 ili 217.6.182.110
 • Port 443

*Napomena: IP adrese se mogu promeniti ako se IP mreža restrukturira

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IP adrese*: 195.126.105.11 ili 217.6.182.111
 • Port: 443

*Napomena: IP adrese se mogu promeniti ako se IP mreža restrukturira