Vitocrossal 100, od 80 do 320 kW, i kao blok jedinica do 640 kW

Iskoristite prednosti ovog kotla

 • Predmontirana jedinica: brza i jednostavna instalacija zahvaljujući potpuno ožičenim i predmontiranim komponentama
 • Normni stepen iskorišćenja [prema DIN] do 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
 • Pogodno za gasove E, L, LL
 • Izmenjivač toplote od plemenitog čelika za naksimalnu efikasnost
 • Modulacioni MatriX cilindrični gorionik sa dugim servisnim vekom zahvaljujući mrežici od nerđajućeg čelika otpornoj na temperaturska opterećenja
 • Mala potrošnja goriva i dugovečnost, opseg modulacije do 1:5 i dugi periodi rada gorionika bez prekida
 • Lambda Pro Control regulacija sagorevanja za automatsku adaptaciju promeni kvaliteta gasa i time višu efikasnost i ekonomičnost
 • Odlična pristupačnost svim komponentama za jednostavni servis i održavanje
 • Proverena Vitotronic regulacija za jednostavno korišćenje i sa informacijama u kompletnom tekstu
 • Mala potrošnja energije jer nisu potrebne kotlovske pumpe obzirom na veliki sadržaj kotlovske vode
 • Tihi rad (nije potrebna dodatna oprema za prigušivanje buke)
 • Može se kontrolisati online preko aplikacije sa opcionim Vitoconnect 100 WLAN modulom

Vitocrossal 100 Specifikacija

Pregled

Kapacitet (kW)
80 do 320 kW
Normni stepen iskorišćenja
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energetska klasa
-
Gorivo
icon-gas.png
Gas E, LL i tečni gas P
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
veliki stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje, novogradnja i modernizacija
Upravljanje
Učinkovita regulacija Vitotronic 300 može da reguliše do četiri kotla sa klizno vođenom temperaturom kotlovske vode, kao i instalacije sa jednim i dva kruga grejanja sa opcionalnim mešačem.
Priprema tople vode
Potreban je dodatni bojler PTV-a zbog većeg komfora
Ostale odlike
Sa modulišućim MatriX cilindričnim gorionikom
vitocrossal-100_image_map.png