Solar-1-2.jpg

Solarna energija za zagrevanje potrošne vode i podršku grejanju

Ko investira u instalaciju grejanja, trebalo bi odmah da planira i dodatnu solarnu instalaciju. Sa njom ćete profitirati zahvaljujući niskoj potrošnji energije i radovaćete se niskim mesečnim računima za energiju.

Vakuumski kolektori

Efektivno iskorišćena sunčeva toplota - selektivno slojevito poslagani apsorberi primaju puno sunčeve energije, čime se postiže visoki stepen iskorišćenja. Vakuum u cevima stvara veoma efikasnu toplotnu izolaciju, tako da skoro uopšte ne nastaju gubici između staklenih cevi i apsorbera - a kolektor može i mali solarni prinos da pretvori u iskoristivu toplotu. Vakuumski kolektori veoma efikasno koriste raspoloživu solarnu energiju, pogotovo u prelaznim i zimskim mesecima, kada su spoljašnje temperature niske.