Partner u blizini

Odzračivanje sistema grejanja – evo kako je to zapravo jednostavno

Kada postane hladnije napolju, takođe je vreme i za uključivanje radijatora. Nije retkost da se pojave neprijatni, a po nekad i glasni zvuci protoka ili žuborenje. Njih pravi vazduh u radijatorima. Osim zvukova, još jedan jasan pokazatelj toga je kada se Vaš sistem grejanja ne zagreje skroz, tj. radijatori ostanu potpuno hladni ili delimično hladni. U ovom slučaju, radnja koju treba preduzeti je odzračivanje sistema grejanja. Ako to ne uradite, neke prostorije će ostati hladne i generisana toplotna energija će biti izgubljena zato što mehurići vazduha u sistemu grejanja sprečavaju pravilnu distribuciju toplote. Objasnićemo sa nekoliko jasnih uputstava kako sami možete da odzračite sistem grejanja na jednostavan način. 

Zašto uopšte treba da odzračite sistem grejanja?

U principu, sistem grejanja je zatvoreni krug grejanja koji provodi toplu vodu. Početna tačka je kotao ili generator toplote. Tu se voda zagreva pre nego što se ubaci u sistem cevi i cevovoda do odgovarajućih prostorija, gde onda teče kroz radijatore. Oni, sa svoje strane, emituju toplotu u okolni vazduh. 

Da bi sistem radio bez poteškoća, mora postojati mogućnost da se voda za grejanje optimalno distribuira. Međutim, to nije moguće ako postoji vazduh u sistemu. To je zato što vazduh provodi toplotu mnogo manje efikasno nego voda. Sa druge strane, to znači da neki radijatori zagrevaju više od drugih. Dolazi do neprijatnog neželjenog zvuka žuborenja koji mnoge vlasnike kuće budi iz sna. Pored toga, mali mehurići vazduha negativno utiču na efikasnost sistema kao celine. 

Ako odzračite sistem grejanja, na kraju ćete uštedeti novac. Zato što radijator koji ne dobija dovoljno vode za grejanje troši više energije. Da bi se postigla zahtevana temperatura, obično se dodatno odvrće termostatski ventil, što povećava troškove.

Šta Vam je potrebno za odzračivanje sistema grejanja?

Pre nego što sami krenete da odzračite svoj sistem grejanja, potrebno je da imate pri ruci nekoliko stvari. One se obično mogu naći u svakom domaćinstvu.

Biće Vam potrebni sledeći alati za odzračivanje sistema grejanja:

  • staklo, činija ili šolja
  • krpa ili tkanina
  • ključ za odzračivanje radijatora

Možete kupiti ključ za odzračivanje po povoljnoj ceni kod svog instalatera grejanja, u Uradi sam radnji ili vodoinstalaterskoj radnji. To je obično standardni kvadratni ključ. Takođe je možda moguće da se neki odvodni ventili otvore standardnim ravnim odvijačem. Biće Vam potrebna krpa i posuda za prihvatanje sve vode za grejanje koja iscuri.

Vodič korak po korak

Za pravilno odzračivanje sistema grejanja potrebni su samo gore navedeni alati i da se isprati sledećih 7 kratkih koraka. Kada imate sve alate pri ruci, možete početi:

  1. Ako ste vlasnik kuće, trebalo bi da isključite cirkulacionu pumpu ako je moguće. 
  2. Sada sačekajte oko 30 do 60 minuta, tako da se svi mehurići vazduha mogu nakupiti u radijatorima.
  3. Pre nego što započnete sam proces odzračivanja, prvo odvrnite radijatore do maksimuma. 
  4. Postavite krpu ispod radijatora tako da prihvati svu vodu koja iscuri iz ventila za odzračivanje. Alternativno možete direktno obmotati krpu oko ventila.
  5. Sada umetnite ključ i držite posudu ispod ventila za odzračivanje. Polako odvrnite ventil radijatora ključem, ali ga ne odvrnite skroz. Obično je potrebno pola obrtaja ili manje pre nego što čujete kako šišti. Pažnja: vazduh koji izlazi može biti vruć, zato se držite na bezbednoj udaljenosti.
  6. Kada utihne šištanje i na kraju prestane, počeće da curi voda. Radijator je sada odzračen i možete zavrnuti ventil za odzračivanje. To bi trebalo da uradite brzo, jer će u suprotnom iscuriti previše vode.
  7. Ako isključite cirkulacionu pumpu, ne zaboravite da je ponovo uključite. Takođe proverite da li je pritisak vode u krugu grejanja i dalje adekvatan.

Napomena: možda je potrebno da proces odzračivanja izvršite više od jednom.

 

Odzračivanje sistema grejanja u iznajmljenom stanu

Kao zakupac obično imate problem da ne možete pristupiti kotlarnici. Svejedno, ne morate isključiti cirkulacionu pumpu da biste uspešno odzračili sistem grejanja. Jednostavno pristupite odzračivanju radijatora kao što je prethodno opisano, a završite sa radijatorom koji je najudaljeniji od generatora toplote. 

Važno: kao zakupac imate pravo da odzračite sistem grejanja. Međutim, za sve dalje mere za održavanje sistema grejanja odgovoran je zakupodavac ili kompanija za upravljanje nepokretnostima. Ako se toplota ne distribuira pravilno čak ni posle odzračivanja, prvo kontaktirajte zakupodavca, koji će zatim zatražiti uslugu od inženjera za grejanje. 

Naknadni rad nakon odzračivanja sistema

Čak i ako ste uspešno odzračili sistem grejanja, i dalje postoji nekoliko stvari koje treba da uradite kasnije. Jedan posebno važan zadatak je da proverite pritisak vode ili sistemski pritisak. Kada odzračite sistem grejanja, uvek će se izgubiti nešto vode. Ako je to ozbiljna količina, može opasti pritisak vode u sistemu grejanja. To se može videti na manometru. Onda će možda biti potrebno da dopunite vodu za grejanje. Takođe se isplati da izvršite naknadnu proveru. Sistem grejanja bi trebalo da radi najmanje sat vremena posle odzračivanja. Radijator koji je najudaljeniji od kotla bi tada trebalo da se ponovo proveri. Ako na njemu više ne izlazi vazduh, uspešno ste odzračili svoje grejanje. 

Važno: ako se problemi nastave, čak i ako ste uspešno odzračili sistem, kontaktirajte Viessmann partnera koji može detaljnije ispitati sistem na licu mesta. 

 

Da li sistem grejanja ostaje hladan čak i posle odzračivanja?

Sistem grejanja ponekad ostane hladan ili se samo zagreje do pola, čak i ako je uspešno odzračen. To može imati brojne uzroke, a najbolje je da u svakom pojedinačnom slučaju stručnjak utvrdi uzrok na licu mesta. Na primer, može biti potrebno hidronično balansiranje ili je možda zaglavljen termostatski ventil. Takođe je moguće da se moraju uraditi druge stvari na upravljačkoj jedinici za grejanje.