Partner u blizini

Hidroničko balansiranje sistema grejanja smanjuje potrošnju energije

Problem koji se često javlja je to što se radijatori ne zagreju pravilno ili se toplota ne rasporedi ravnomerno u raznim prostorijama u kući. Dakle, može se desiti da se smrzavate u kuhinji, a da Vam bude vruće u kupatilu. To je pokazatelj da sistem grejanja nije optimalno podešen. Proces zvani hidroničko balansiranje može rešiti ovaj problem. Treba da ga izvrši instalater grejanja. Dakle, ovde ćete pronaći informacije i za vlasnika grejanja i za instalatera.

Idite na informacije za vlasnike grejanja
Idite na informacije za instalatere grejanja

Informacije za vlasnike sistema grejanja

Hidroničko balansiranje se mora izvršiti nakon instaliranja sistema grejanja, kako u novogradnji tako i kao deo projekta modernizacije. To omogućava prilagođavanje sistema da bi odgovaralo individualnim zahtevima za grejanje. 

Zašto je hidroničko balansiranje potrebno?

Hidroničko balansiranje osigurava da se u svakom trenutku nalazi pravilna količina vode za grejanje u svakom radijatoru. Kao rezultat, toplota se raspoređuje mnogo ravnomernije u zgradi. Osim što povećava nivo udobnosti, to takođe omogućava mnogo bolje iskorišćavanje korišćene energije za grejanje i toplu vodu. To je zato što hidroničko balansiranje sistema grejanja povećava energetsku efikasnost do 15 posto. Nezavisne studije su to dokazale. Ako sistem grejanja radi bolje i ima bolji učinak, to takođe znači da je moguća ušteda potrošnje energije i, na kraju, smanjenje troškova grejanja.

Generalno, voda uvek ide putem najmanjeg otpora. To dovodi do toga da radijatori bliži generatoru toplote dobijaju više vode za grejanje od onih koji su udaljeniji. Shodno tome, mora se ograničiti količina vode koja teče kroz njih. Hidroničko balansiranje to radi.

Fotografija: © SpeedKingz / Shutterstock.com

Da li je hidroničko balansiranje obavezno?

Trenutno ne postoji zakonska obaveza za hidroničko balansiranje. Međutim, ako se sistem grejanja mora instalirati u skladu sa Nemačkim propisima za sisteme grejanja prema DIN 4701 i Nemačkim procedurama za ugovore o izgradnji (VOB), hidroničko balansiranje je obavezno. To se posebno odnosi na sisteme grejanja za javne tendere.

Koja je procedura za hidroničko balansiranje?

Kao što je prethodno navedeno, hidroničko balansiranje je u suštini potrebno da bi se svi radijatori u sistemu snabdevali tačnom količinom toplote koja je potrebna za odgovarajuću prostoriju. Da bi se to postiglo, sistem grejanja mora biti podešen u skladu sa potražnjom. Za to se moraju precizno kalibrirati i međusobno uskladiti protok vode za grejanje u cevima do pojedinačnih radijatora, podešavanja brzine pumpe i podešavanja generatora toplote. Mere hidroničkog balansiranja utiču na cevi za grejanje, sve ventile i sve pumpe.  

Time se dobija da nijedna prostorija ne bude hladna ili pretopla i da se energija za grejanje efikasno rasporedi. Štaviše, hidroničko balansiranje smanjuje neprijatnu buku koju izazivaju suvišne brzine protoka u sistemu. 

Infografika ilustruje razliku između sistema sa i bez hidroničkog balansiranja. (1) Bez hidroničkog balansiranja (2) Sa hidroničkim balansiranjem

Pojedinačni koraci u procesu hidroničkog balansiranja

Pravilo je da se izvođač angažuje da izvrši hidroničko balansiranje. Na početku, izvođač pravi proračun potražnje za toplotom pojedinačnih prostorija. Za to se moraju utvrditi snaga instaliranih radijatora i stvarna potražnja za toplotom stanara. Pored toga, izvođač izračunava optimalnu temperaturu protoka za sistem kao i potrebnu količinu vode za svaki radijator. Za tu svrhu je dostupan poseban softver.

Zatim se pojedinačne sistemske komponente podešavaju na osnovu prikupljenih podataka. One se moraju precizno međusobno uskladiti i prilagoditi uslovima sistema grejanja kao celine kao i zgradi.

Predimenzionirana pumpa za grejanje i visoka temperatura protoka obično će obezbediti ravnomernu distribuciju toplote. Doduše, to znači i prekomerno snabdevanje vodom za grejanje. Posledica toga su nepotrebno visoka potrošnja energije i preveliki troškovi grejanja. Proces hidroničkog balansiranja će takođe otkriti sve probleme oko dimenzioniranja poput ovih. Hidroničko balansiranje se može smatrati uspešnim kada svi radijatori rade sa istim pritiskom vode, bez obzira na udaljenost od generatora toplote. 

Prednosti hidroničkog balansiranja

  • Optimizacija celokupnog sistema grejanja
  • Uštede energije do 15 posto ili finansijske uštede do 300 evra godišnje
  • Veći komfor grejanja
  • Smanjena buka od protoka

Potencijalne uštede za Vas

Možete ostvariti veću efikasnost bez dodatnog napora oko instalacije ili materijalnih izdataka tako što ćete jednostavno koristiti ispravna podešavanja za krugove grejanja i generator toplote, što se isplati za manje od godinu dana. Sledeći primer ilustruje tačno šta se može uštedeti:

  • Sistem grejanja sa potrošnjom toplote of 25.000 kWh/a = 2500 m³ gasa/godišnje ili 2500 litara mazuta godišnje
  • Uštede kroz hidroničko balansiranje: do 325 m³ gasa/godišnje, što odgovara uštedi troškova za energiju od oko 300 EUR godišnje

Informacije za instalatere

Sledeće informacije su posebno namenjene našim stručnim partnerima i pružaju detalje of Viessmann rešenjima koja olakšavaju hidraulično balansiranje.

Inovativna rešenja za hidraulično balansiranje

Da bi se iskoristile prednosti hidrauličnog balansiranja, Viessmann nudi dva rešenja za zasebne i dvojne kuće. Digitalni i potpuno automatizovani učinak je moguć sa ViCare radijatorom i podnim termostatima. Mera za optimizaciju može se izvršiti na tradicionalan način pomoću Vitoset Balance kartice. 

Automatsko balansiranje pametnim termostatima

ViCare radijator i podni termostati čine hidraulično balansiranje jednostavnijim i bržim nego ikad. Potrebno je samo da se svi konvencionalni termostati zamene inteligentnim ViCare komponentama i da se one povežu sa generatorom toplote preko Viessmann platforme za elektronske uređaje ili interfejsa Vitoconnect. Upravljanje sistemom tada postaje veoma jednostavno preko aplikacije ViCare. Funkcije kao što su otkrivanje otvorenog prozora i mogućnost podešavanja pojedinačnih vremenskih programa dodatno povećavaju udobnost za stanare.

Saznajte više o ViCare

Podešavanje brzine protoka sa Vitoset Balance karticom

Termostatski ventili se podešavaju direktno na radijatoru pomoću Vitoset Balance kartice na osnovu veličine prostorije i starosti zgrade. Optimalno podešavate brzinu protoka i osiguravate ravnomerno raspoređivanje do grejnih površina u samo tri koraka:

  1. Ubacite Balance karticu sa urezom na ventil.
  2. Okrenite ventil pomoću kartice i podesite veličinu prostorije prema starosti zgrade.
  3. Prenesite zbir podešavanja pojedinačnih ventila na podešavanje parametara za pumpu za grejanje.         

Saznajte više o Vitoset Balance