Partner u blizini
Vitocell 100-L

Bojler za potrošnu toplu vodu

Bojler za sisteme grejanja potrošne tople vode sa sistemom za punjenje bojlera, zapremina bojlera: 500, 750 i 950 litara.

Bojleri sa zaštitom od korozije
Dodatna katodna zaštita
Mali gubici toplote
Kombinacija sa kondenzacionim kotlovima
Bojleri sa zaštitom od korozije

Čelik sa emajliranim premazom Ceraprotect

Dodatna katodna zaštita preko magnezijumske anode

Utisnuta strujna anoda dostupna kao dodatna oprema

Mali gubici toplote

Zahvaljujući visoko učinkovitoj sveobuhvatnoj toplotnoj izolaciji

Kombinacija sa kondenzacionim kotlovima

Uz opcioni set izmenjivača toplote Vitotrans 222 kao sistem za punjenje bojlera, posebno je pogodan za kombinovanje sa kondenzacionim kotlovima

Uklonjiva toplotna izolacija

Za lakše rukovanje

Uranjajući grejač i grejna šipka kao dodatna oprema

Uranjajući grejač i grejna šipka su dostupni kao dodatna oprema za upotrebu u kombinaciji sa toplotnim pumpama

Precizno grejanje bojlera

Čak i sa modulacionom temperaturom polaznog voda

Visoko efikasno punjenje bojlera i pumpa za vodu za grejanje

Kao i potpuna toplotna izolacija

Klasa energetske efikasnosti: B

Tip CVL, 500 litara

Vitocell 100-L sa posebnim setom izmenjivača toplote Vitotrans 222

Vitocell 100-L, zajedno sa Vitotrans 222 (80, 120 i 240 kW), koji se isporučuje kao dodatna oprema, čini sistem za punjenje bojlera za grejanje potrošne tople vode. Set izmenjivača toplote se sastoji od pločastog izmenjivača toplote, armature, pumpi kao i toplotne izolacije.

Vitocell 100-L u upotrebi

Sistem se idealno koristi za sledeće upotrebe i uslove:

  • Kratkotrajna maksimalna opterećenja, tj. visoki stepeni crpljenja i promenljiva vremena ponovnog zagrevanja, npr. grejanje potrošne tople vode u bazenima, sportskim centrima, industrijskim preduzećima i klanicama
  • Velike zapremine bojlera sa vremenima za odloženo grejanje i crpljenje, npr. kada se voda crpi tokom vremena maksimalnog opterećenja u školama, sportskim centrima, bolnicama, kasarnama, socijalnim ustanovama, stambenim zgradama itd.
  • Krugovi grejanja, koji zahtevaju niske temperature povratnog voda ili kod kojih su temperature povratnog voda ograničene, npr. za daljinsko grejanje ili kondenzacione kotlove. Zahvaljujući velikom širenju na strani potrošne tople vode, podešava se niska temperatura povratnog voda na strani vode za grejanje; to donosi prednosti zbog visokog stepena kondenzacije pri upotrebi kondenzacione tehnologije.
  • Tamo gde je prostor ograničen, jer je sistem za punjenje bojlera u stanju da prenesi visoku izlaznu toplotu.

Detalji o proizvodu

Zapremina bojlera
  • Tip CVL: 500 litara
  • Tip CVLA: 750 i 950 litara
Klasa energetske efikasnosti
  • Tip CVL: B
Poprečni presek proizvoda Vitocell 100-L tip CVLA (950 litara)