Partner u blizini
Vitocell 100-H

Bojler za potrošnu toplu vodu

Bojler za potrošnu toplu vodu Vitocell 100-H ispunjava sve zahteve po pitanju komfornog i ekonomičnog grejanja potrošne tople vode.

Zapremina bojlera: 130 do 200 litara
Čelični bojler za potrošnu toplu vodu sa emajliranim premazom Ceraprotect
Mali gubici toplote
Visok komfor potrošne tople vode
Bojleri sa zaštitom od korozije

Čelik sa emajliranim premazom Ceraprotect

Dodatna katodna zaštita preko magnezijumske anode

Utisnuta strujna anoda dostupna kao dodatna oprema

Greje se kompletan sadržaj vode

Preko indirektnog grejača doseže do poda bojlera

Dostupan u bojama Vitosilver i Vitographite

U kombinaciji sa kondenzacionim kotom na ulje Vitoladens 300-C, dostupan je samo u boji Vitographite

Visok komfor potrošne tople vode

Zbog brzog, ravnomernog zagrevanja preko velikih indirektnih grejača

Mali gubici toplote

Zahvaljujući visoko učinkovitoj sveobuhvatnoj toplotnoj izolaciji

Klasa energetske efikasnosti

Klasifikovan u kategoriju B

Vitocell 100-H – čelični bojler za potrošnu toplu vodu sa emajliranim premazom Ceraprotect

Vitocell 100-H, tip CHAA, takođe je dostupan u boji Vitographite, i to samo u kombinaciji sa kondenzacionim kotlom na ulje Vitoladens 300-C.

Bojler za potrošnu toplu vodu Vitocell 100-H, tip CHAA, u boji Vitographite u kombinaciji sa kondenzacionim kotlom na ulje Vitoladens 300-C

Detalji o proizvodu

Zapremina bojlera
  • Tip CHA: 130, 160 i 200 litara
  • Tip CHAA: 130, 160 i 200 litara
Klasa energetske efikasnosti
  • Tip CHA: B
  • Tip CHAA: B
Poprečni presek proizvoda Vitocell 100-H, tip CHAA (160 litara)