Viessmann nudi rešenja za sve oblasti

Viessmann Group je jedan od vodećih proizvođača grejnih, industrijskih i rashladnih sistema. Viessmann kompletna ponuda nudi individualna rešenja sa efikasnim sistemima u rasponu kapaciteta od 1,5 do 120.000 kilovata, i to za sve vrste namene i sve energente.

Komplettangebot.jpg

Grejni sistemi

Da bismo se snašli na prezasićenom tržištu, potreban nam je čitav raspoloživi tehnološki spektar. Od slučaja do slučaja zavisi šta je najbolje da se upotrebi – to zavisi od potrebnog kapaciteta, energenta koji je na raspolaganju i, konačno, od individualnih zahteva korisnika instalacije.

 

Brennwerttechnik_605x341.jpg

Ulje i gas: visoki potencijal uštede i „zelena perspektiva“

65 procenata od oko 20 miliona grejnih instalacija u Nemačkoj radi na gas, a 30 procenata na ulje. To znači da će fosilno gorivo još dugo igrati važnu ulogu. Ograničene zalihe i emisije CO2 koje nastaju sagorevanjem ulja i gasa ne samo da zahtevaju štedljivu upotrebu ovih prirodnih resursa, nego i nude "zelenu perspektivu" u vidu većeg udela biogoriva. Kondenzaciona tehnika je najisplatljivije rešenje zbog velikog potencijala uštede uz malu investiciju. Upotrebom modernog, efikasnog kotla na ulje ili gas umesto stare instalacije grejanja mogu se smanjiti troškovi za do 30 procenata.


Stirling-Motor_605x341.jpg

Veoma efikasan - kogeneracioni modul

Kogeneracioni modul je efikasna tehnologija veoma velikog potencijala, pošto se toplota dobijena proizvodnjom struje pametno koristi. Za razliku od dosadašnje odvojene proizvodnje struje i toplote (struja iz centralne elektrane, toplota iz termoelektrane, odnosno kotlarnice), kogeneracioni moduli na gas smanjuju upotrebu primarne energije za oko trećinu, a emisije CO2 za više od 50 procenata.

Važan preduslov za ekonomični rad kogeneracionog modula je što je moguće duže vreme rada. Iz tog razloga se kogeneracioni moduli postavljaju pretežno u objekte sa visokom potrebom za strujom i toplotom preko cele godine - na primer u bolnicama, privredi i industriji.

Za upotrebu u novoizgrađenim jednoporodičnim i dvoporodičnim kućama, kao i u saniranim starim kućama sa malom potrebom za temperaturom u ponudi su sistemi na bazi tehnologije gorivne ćelije. Kod modernizacije jednoporodičnih i dvoporodičnih kuća sa većom potrebom za toplotom veoma su ekonomični mikrokogeneracioni moduli sa Stirlingovim motorom.


Pellets_605x341.jpg

Biomasa: CO2 neutralna, komforna toplota

Biomasa ima najveći udeo u obnovljivoj energiji sa 70 procenata - i to sa dobrim razlogom: cepanice i pelet ne moraju da se uvoze, na raspolaganju su preko cele godine, jednostavni su za skladištenje i sagorevaju CO2 neutralno. Moderni kotlovi na biomasu nisu pogodni samo za komforno centralno grejanje zgrada i zagrevanje potrošne vode, već i za upotrebu u industriji i privredi. U pogledu komfora i jednostavnog upravljanja ovi proizvođači toplote odgovaraju sistemima na ulje i gas.


Druck

Toplota vazduha i zemlje: besplatno i ekološki

Toplotne pumpe su svojim izvanrednim performansama pogodne ne samo za novogradnju i modernizaciju zgrada, nego se mogu koristiti i u privredi. Osim toplote vazduha, zemlje ili leda, može se koristiti i otpadna toplota industrijskih procesa. Niski troškovi rada, zaštita okoline, kao i nezavisnost od ulja i gasa govore u prilog ove proverene tehnologije. Inovativno rešenje su hibridni sistemi sa ugrađenim modulom toplotne pumpe, koji mogu da se postave umesto zastarelog kotla na ulje ili gas. To važi i za adsorpcione uređaje na gas koji se kao kombinacija kondenzacionog uređaja i adsorpcione toplotne pumpe na gas odlikuju manjom upotrebom goriva za oko 40 procenata u odnosu na konvencionalnu tehniku grejanja.


Waerme von der Sonne 06-2013_D.indd

Solarna energija - idealna dopuna

Termička solarna instalacija za pripremu tople vode ili za podršku grejanju isplati se i u kombinaciji sa konvencionalnom toplotnom pumpom ili kondenzacionim kotlom. Tako se leti voda može zagrevati samo solarnom energijom. Solarna instalacija za podršku grejanju na godišnjem nivou može da smanji troškove za gorivo za više od 30 procenata. Uz pomoć fotonaponskih sistema solarna energija može da se pretvori u električnu struju - kako za skladištenje u mrežu, tako i za sopstvene potrebe, na primer za rad toplotne pumpe.

Komplettangebot_Industriesysteme.jpg

Industrijski sistemi

Efikasni energetski sistemi i instalacije za industrijsku primenu daju značajan doprinos smanjenju troškova rada i emisija štetnih materija, što omogućava dobru konkurentnost. Viessmann nudi kompletna sistemska rešenja koja omogućavaju ekonomično snabdevanje parom do 120 tona na sat, toplotom do 120 MW, hladnoćom do 2 MW i strujom do 50 MW. Za to se mogu koristiti svi energenti – fosilno gorivo, biomasa, otpadna toplota dimnih gasova, toplota zemlje ili vazduha, kao i otpadna toplota koja nastaje pri industrijskim procesima.

Viessmann razvija i realizuje kompletne energetske koncepte, koji posmatraju sistem kao celinu - od proizvodnje energije, preko snabdevanja, do potrošnje. Analiza svih procesa je osnova za računanje potencijala i usklađivanje svih sistemskih komponenti. Ponudu kompletiraju sveobuhvatne usluge od planiranja, preko puštanja u rad, do servisa.

Rashladni sistemi

Viessmann nudi inovativna rešenja za hlađenje kao što su rashladne vitrine i zamrzivači sa centralnim hlađenjem i modeli spremni za utakanje u struju, lamelni proizvodi, hladnjače sa podešavanjem temperature, rashladne komore i agregati, kao i dodatnu opremu i usluge za kompletnu montažu i servis. Zahvaljujući razgranatoj mreži partnera Viessmann svojim korisnicima može da ponudi kompletna rešenja za hlađenje. Proizvodni pogoni u Nemačkoj i Finskoj imaju dugogodišnje iskustvo i znanje u oblasti rashladne tehnike. Od udruživanja po principu stručnosti u toj oblasti pre svega imaju korist klijenti, koji mogu da nabave kod jednog proizvođača sve što im je potrebno.

Kuehlzellen.jpg

Kuehlmoebel.jpg

Jedinstveni koncepti malih trgovina

Viessmann rešenja za hlađenje odgovaraju svim zahtevima koje postavlja privreda, pri čemu je najveći prioritet fleksibilno ispunjavanje pojedinačnih zahteva. Sva rešenja se prilagođavaju individualnim potrebama korisnika, da bi osvojili tržište i izdvojili se od konkurencije jedinstvenim konceptom i novim layout opcijama.