Partner u blizini

Najčešće postavljena pitanja o partnerstvu između kompanija Viessmann i Carrier

Odgovori na najčešće postavljena pitanja od strane klijenata i partnera.

Najava partnerstva između kompanija Viessmann Climate Solutions i Carrier mnogim vlasnicima Viessmann rešenja i partnerima možda ostavlja pitanja – od pozadine do posledica ove saradnje. U ovom članku smo sastavili odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Više informacija o partnerstvu možete pronaći u našem  saopštenju za štampu.

Najčešće postavljena pitanja za naše klijente i partnere

Kombinovanjem kompanija Viessmann Climate Solutions i Carrier, zajedno stvaramo jednu od vodećih kompanija za klimatska rešenja na svetu. 

Tradicionalni Viessmann brend neće biti promenjen ovim spajanjem. 

Dosadašnje kontakt osobe u kompaniji Viessmann i dalje će ostati na svojim funkcijama.

Partneri i klijenti kompanije Viessmann Climate Solutions imaće ogromne koristi od ovog novog partnerstva:

  1.  Biće povećana ponuda proizvoda: Integrisana premijum ponuda kompanije Viessmann Climate Solutions biće dopunjena proizvodima i uslugama na električni pogon od kompanije Carrier i njegovih sub-brendova, npr. rešenjima za hlađenje i ventilaciju, komercijalnim toplotnim pumpama, toplotnim pumpama vazduh-vazduh, klima uređajima kao i digitalnim uslugama odn. uslugama sa dodatom vrednošću. Partnerstvo će značajno proširiti asortiman proizvoda koji će Viessmann Climate Solutions nuditi u srednjem roku i na duge staze.

  2. Viessmann Climate Solutions dobija bolji pristup dobavljačima kroz globalnu mrežu kompanije Carrier. To znači da svojim partnerima i klijentima možemo obezbediti kraća vremena isporuke u srednjem roku. Proizvodi se mogu isporučiti i instalirati brže i vremena čekanja će biti znatno kraća. Budući da je znatno smanjeno vreme između završetka i instalacije, takođe možemo dati doprinos mnogo bržoj dekarbonizaciji čitavog procesa izgradnje.

    Partnerstvo sa kompanijom Carrier ima za cilj da pokrene tranziciju grejanja u Nemačkoj i širom sveta, naročito kroz povećanje kapaciteta.

Sedište kompanije Viessmann Climate Solutions ostaće u mestu Allendorf (Eder) u Nemačkoj. Proizvodnja će i dalje ostati u Nemačkoj. Toplotne pumpe će se i dalje proizvoditi u Evropi za Evropu. Trenutni Upravni odbor i tim rukovodilaca kompanije Viessmann Climate Solutions, koji predvodi generalni direktor Thomas Heim, nastaviće da upravljanja kompanijom, čime je osiguran kontinuitet poslovanja. U isto vreme, integrisana premijum ponuda Viessmann Climate Solutions biće dopunjena proizvodima i uslugama kompanije Carrier. To će znatno proširiti ponudu proizvoda.

Što je najvažnije, neće se ništa promeniti: Kontakt osobe za naše instalatere i distributere kao i za klijente ostaće iste – biće i dalje dostupni našim partnerima i klijentima i pružaće im kvalitet na koji su navikli. 

Takođe, partnerstvo ne menja važenje postojećih ugovora i ne utiče na aktuelne procese isporuke. Već postojeće i delimično isporučene porudžbine biće i dalje poslate i nove porudžbine moći će da se naprave kao do sada.

Podrazumeva se da nastavljamo da ispunjavamo svoje obaveze iz garancije i osiguravamo isporuke rezervnih delova bez promena.

Pored toga, kontakt osobe za naše instalatere i distributere će ostati iste – biće i dalje dostupni našim partnerima i pružaće kvalitet na koji su navikli.

Carrier očekuje značajan rast u Evropi za klimatska rešenja u stambenim i privrednim segmentima. Po završetku transakcije, Viessmann Climate Solutions će postati ključni pokretač strategije rasta kompanije Carrier u Evropi. To znači da su Nemačko, Austrijsko i Švajcarsko tržište važniji nego ikad.

Partnerstvo sa kompanijom Carrier ne utiče na važenje postojećih ugovora kao ni na trenutne procese isporuka, garancije i usluge. Izvršene porudžbine i delimično isporučene porudžbine i dalje će se slati kao do sada, isto će i nove porudžbine moći da se naprave kao do sada.

Ne postoje planovi za izvoz evropskih toplotnih pumpi u SAD. Toplotne pumpe se proizvode u Evropi za Evropu. Zahvaljujući partnerstvu sa kompanijom Carrier, bićemo u stanju da povećamo svoje proizvodne kapacitete za toplotne pumpe i time značajno pokrenemo globalnu tranziciju grejanja u Nemačkoj i širom sveta. Bićemo u stanju da proizvodimo više i brže, a time i da isporučujemo bolje i brže.

Ne, nego baš suprotno: Viessmann će, između ostalog, znatno povećati svoju posvećenost rešenjima, proizvodima i uslugama u vezi sa zaštitom klime i smanjenjem CO2, hvatanjem i uklanjanjem CO2, kao i optimizaciji CO2. Standard kvaliteta za naše premijum proizvode ostaće visok – i Carrier je posvećen tom obećanju.

Globalna energetska tranzicija se može uspešno savladati samo ako kompanije razmišljaju, deluju i sarađuju na globalnom nivou. Udruživanjem snaga sa kompanijom Carrier, svoj doprinos dekarbonizaciji građevinskog sektora podižemo na sledeći nivo: postajemo relevantniji i dostupniji na globalnom nivou.  

Partnerstvo sa kompanijom Carrier ima za cilj da poveća kvalitet i brzinu isporuka, konkretno kroz povećanje proizvodnih kapaciteta za toplotne pumpe, čime će znatno pospešiti toplotnu tranziciju u Nemačkoj. Pored toga, međunarodno partnerstvo će povećati portfolio rešenja za naše klijente.

Krajnji rezultat je: 10.700 zaposlenih u Viessmann Climate Solutions biće dodatno osnaženi kao pokretači kroz partnerstvo sa kompanijom Carrier, što će im čak i omogućiti da više i brže doprinose uspehu energetske tranzicije u zgradama u Nemačkoj i Evropi.

Spajanje Viessmann Climate Solutions SE sa Carrier Global Corporation ne utiče na prethodno preuzete obaveze za zaštitu podataka u odgovarajućim Izjavama o privatnosti. Konkretno, budućim povezanim preduzećima ili matičnom preduzeću u SAD-u ili drugim zemljama, uključujući evropske zemlje, neće se prenositi podaci o potencijalnim tržišnim izgledima, klijentima ili korisnicima – bez prethodnih provera zaštite podataka i ispunjenja svih neophodnih zakonskih uslova za to. Potrebne mere za to obuhvataju, u zavisnosti od svrhe i primalaca, odgovarajuće ugovore za mere inspekcije / prenos podataka / obradu od/za/u EU-SAD-u ili trećim zemljama kao i kompanijama koje se nalaze unutar EU, odgovarajuće obaveze informisanja i, na kraju, ali ne manje važno, ispunjavanje drugih prava za subjekte podataka, kako je to propisao evropski zakonodavac.