Sertifikati

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Sertifikacija prema ISO 9001

Viessmann je 1994. godine prvi put dobio sertifikat ISO 9001 1994. Sertifikacija se proverava svake godine. U junu/julu 2013. godine su revizori VDE društva za proveru i sertifikaciju proverili Viessmann sistem menadžmenta kvaliteta.

Revizija je uspešno završena. VDE društvo za proveru i sertifikaciju je potvrdilo da naš sistem menadžmenta kvaliteta odgovara zahtevima ISO 9001. Sertifikat ISO 9001 koji je važio do 30.05.2015. godine je ponovo izdat zbog proširenja oblasti za koju važi.

Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta je važan preduslov za proizvodnju vrhunskog kvaliteta.

Sertifikacija prema Eko-Audit regulaciji (EMAS)

Viessmann je pionir u ekologiji zahvaljujući uzornom i naprednom menadžmentu za ekologiju. Preduzeće nije samo sertifikovano prema normama za zaštitu okoline DIN EN ISO 14001, nego je i deo Eko-Audit sistema Evropske unije (EMAS) - jedne od najstrožih regulacija u oblasti zaštite okoline. Regulacija propisuje merljive ekološke ciljeve koji prevazilaze aktuelno ekološko zakonodavstvo.

Viessmann je treće preduzeće u Evropi i drugo u Nemačkoj koje je ispunilo premise Eko-Audita. Svake tri godine nezavisni ekološki stručnjaci moraju da obnove potvrdu, i dodatno se svake godine vrši revizija. EMAS regulacija postoji od 1993. godine, i čak i kada brojna druga preduzeća postepeno ispunjavaju zahteve Eko-Audita, Viessmann i dalje prednjači kao jedino preduzeće u branši koje je validiralo sve svoje nemačke filijale.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Sertifikacija prema ISO 14 001

Pored evropskog Eko-Audita sa strogim zahtevima za ekološku transparentnost, međunarodna norma EN ISO 14 001 stoji za implementaciju opšteg sistema menadžmenta.

Cilj ove norme je takođe neprestano poboljšanje zaštite okoline u preduzećima. Za razliku od Eko-Audita, ona se sprovodi bez obaveze o usvajanju izjave o okolini koju overavaju eksterni ekološki stručnjaci i koja se na kraju objavljuje.

Sertifikacija prema ISO 50001

Sedište preduzeća Viessmann u Alendorfu je sertifikovano prema ISO 50001 za sistem energetskog menadžmenta.

U postizanju energetskih i klimatsko-političkih ciljeva ključnu ulogu ima povećanje energetske efikasnosti. Energetska efikasnost je zbog toga važan deo efikasnosti resursa. Uz ovakvu premisu će se narednih godina standardizovani sistem energetskog menadžmenta postepeno uspostavljati kao standard.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Sertifikacija prema ISO 29990

Viessmann kompletna ponuda i dugogodišnje iskustvo jednog od vodećih proizvođača sistema grejne tehnike čine osnovu za široki osnov znanja, koju naši partneri mogu da nadograde.

Viessmann Akademija je 2013. godine dobila sertifikat TÜV jug prema DIN ISO 29990, čime je ispunila visoke standarde za usluge obrazovanja, kao i zahteve za konsekventnim sistemom menadžmenta u obrazovanju i usavršavanju. Zahvaljujući tome se naši partneri mogu osloniti na obimno praktično znanje visokog i proverenog kvaliteta.