Efikasno grejanje na gas zahvaljujući kondenzacionoj tehnici

Efikasno grejanje na gas zahvaljujući kondenzacionoj tehnici

Kondenzaciona tehnika ne koristi samo toplotu koja nastaje kao merljiva temperatura gasa pri sagorevanju (toplotna vrednost), nego i paru koja se nalazi u gasu (kondenzacija).Kondenzacioni kotlovi su u stanju da skoro u potpunosti preuzmu toplotu koja se nalazi u dimnim gasovima i da je dodatno pretvore u toplotu za grejanje i koriste je.

Kondenzacioni kotlovi imaju efikasne izmenjivače toplote koji dimne gasove toliko ohlade pre nego što odu u dimnjak, da se para koja se nalazi u njima ciljano kondenzuje, te se oslobođena kondenzaciona toplota dodatno predaje sistemu za grejanje.

Ovom tehnologijom kondenzacioni kotao na gas postiže normni stepen iskorišćenja do 98% (odnosi se na Hs). Zbog toga grejanje kondenzacionim kotlom na gas dosta štedi energiju, što utiče na očuvanje i novčanika i okoline.

Kondenzacija (Hs)

Kondenzacija (Hs) podrazumeva količinu toplote koja se oslobađa prilikom sagorevanja, uključujući i toplotu kondenzovanja, koja se nalazi u pari dimnih gasova.

Brennwerttechnik - Der Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl in Kombination mit dem MatriX-Gasbrenner ist Garant für hohe Energieeffizienz und langfristig hohen Wärmekomfort.

MatriX gorionik na gas

MatriX gorionik na gas je predvodnik Viessmann grejne tehnike. Njega odlikuje dugi radni vek zahvaljujući MatriX tkanju od nerđajućeg čelika. Gorionik je neosetljiv na visoko temperaturno opterećenje.

Kondenzacioni kotlovi na gas

Kod kondenzacione tehnike se ne koristi samo toplota koja nastaje sagorevanjem ulja ili gasa, nego i toplota koja je kod dosadašnje tehnike ostajala neiskorišćena. Kondenzacioni kotlovi skoro u potpunosti preuzimaju toplotu dimnih gasova i pretvaraju je u dodatnu toplotu za grejanje. Zbog toga su Viessmann kondenzacioni kotlovi opremljeni Inox-Radial izmenjivačima toplote od nerđajućeg čelika, koji toliko ohlade dimne gasove pre odvođenja u dimnjak, da se para u njima ciljano kondenzuje, a oslobođena toplota se dodatno prenosi sistemu za grejanje.