Vitocrossal 100 od 80 do 320 kW, i do 640 kW kao blok kotao

Profitirajte zbog sledećih prednosti

 • Predinstalirana jedinica: brza i jednostavna montaža zbog predkabliranih i predmontiranih komponenti
 • Veoma kompaktna, štedi dragoceni prostor u kotlarnici: 450 mm (80 kW), 570 mm (120 i 160 kW) kod demontiranog kotla
 • Normni stepne iskorišćenja do 98 % (Hs)
 • Pogodan za zemi gas E, L i LL
 • Izmenjivač toplote od plemenitog čelika za maksimalnu efikasnost
 • Modulacioni MatriX cilindrični gorionik sa dugim životnim vekom zbog MatriX pletiva od plemenitog čelika – neosetljivo na visoka temperaturska opterećenja
 • Rad sa manje habanja i dug vek trajanja, opseg modulacije do 1:5 i dugi periodi rada gorionika bez taktnog režima
 • Regulacija sagorevanja Lambda Pro Control za automatsko pasovanje prilikom promene kvaliteta gasa; otuda viša efikasnost i ekonomičnost
 • Dobra pristupačnost svim delovima za veliku pogodnost prilikom servisiranja i održavanja
 • Proverena i pouzdana Vitotronic regulacija sa vođenjem preko menija i prikazom u potpunom tekstu
 • Niska potrošnja električne energije, obzirom da nije potrebna kotlovska pumpa zbog velikog sadržaja kotlovske vode
 • Tihi rad (nisu potrebne dodatme mere za smanjenje buke)
 • Sa opcionim WLAN-modulom Vitoconnect 100 i aplikacijom za upravljanje preko interneta
MatriX-Zylinderbrenner.jpg

Sofisticirana kondenzaciona tehnika čini Vitocrossal 100 ekonomičnim grejnim kotlom za širok spektar namena.

Vitocrossal 100 (CI1) je univerzalno primenljiv kondenzacioni kotao na gas sa kapacitetom od 80 do 320 kW. Sa odličnim odnosom cena/kvalitet energetska centrala sa ovim kotlom je posebno ekonomično rešenje kako za stambene zgrade tako i za komercijalne objekte.

Raspolaže sa proverenim Inox-Crossal izmenjivačem toplote sa robusnim MatriX cilindričnim gorionikom. Opseg modulacije je do 1:5 što omogućuje duge periode rada gorionika i štedljivu potrošnju energije.

Kompletan i kompaktan

Vitocrossal 100 meri najmanju dimenziju za unošenje od 450 milimetara i time se nameće za potrebe modernizacije. Upravo kod zamene starih sistema neophodno je računati sa ograničenim raspoloživim prostorom.

Generator toplote se može poručiti kao kompletna jedinica ili kao sklop pojedinačnih komponenti. Fabrički je predkabliran i predmontiran. Time se smanjuje vreme montaže i troškovi na samom mestu montaže.

Vitocrossal-100_Doppelkesseleinheit.jpg

Jednostavno kaskadno rešenje u jednom kućištu od 400 do 640 kW

Sofisticirana kondenzaciona tehnologija

Konstrukcija površina za razmenu toplote omogućuje minimalne gabarite uz malu težinu. Površina izmenjivača toplote od nerđajućeg plemenitog čelika pruža idealan preduslov za korišćenje kondenzacione tehnike. Glatke grejne površine od plemenitog čelika dopuštaju da se pri korišćenju kondenzacione tehnike kondenzat jednostavno sliva na dole. Ovo znači uz glatke spoljne površine od plemenitog čelika konstantni efekat samočišćenja – što osigurava visok stepen iskorišćenja na duže staze, produžava servisne interval I smanjuje potrebe za održavanjem.

Visokoefikasna razmena toplote i visok stepen kondenzacije omogućavanju normni stepen iskorišćenja do 98 % (Hs). Ovaj visoki stepen iskorišćenja se postiže suprotosmernim strujanjem dimnih gasova i kotlovske vode, kao i intenzivnom turbulencijom dimnih gasova koji struje kroz grejne površine.

Lambda Pro Control smanjuje troškove

Integrisana regulacija sagorevanja Lambda Pro Control pasuje gorionik automatski prema vrsti zemnog gasa (E, L, LL) i osigurava konstantno visok i efikasan kvalitet sagorevanja sa malom emisijom. Vitocrossal 100 može da radi zavisno ili nezavisno od vazduha u prostoriji.lässt sich raumluftabhängig und -unabhängig betreiben.

Proverena Vitotronic regulacija

Integrisana Vitotronic regulacija omogućuje brzo puštanje u rad i jednostavno opsluživanje. Sa opcionim WLAN modulom Vitoconnect 100 moguće je komforno upravljanje kotlom preko aplikacije ili preko interneta. Kaskadna regulacija Vitotronic 300-K (MW1B) upravlja sa instalacijom od do osam kotlova.

Presek proizvoda Vitocrossal 100

Pregled

Kapacitet (kW)
80 do 320 kW
Normni stepen iskorišćenja
98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energetska klasa
-
Gorivo
icon-gas.png
Gas E, LL i tečni gas P
Oblast ponude
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Stambene zgrade, komercijalni objekti, komune, novogradnja i modernizacija
Opsluživanje
Jednostavna za opsluživanje Vitotronic regulacija
Priprema tople sanitarne vode
Neophodni je dodatni akumulatori tople sanitarne vode, time se postiže viši komfor po pitanju tople sanitarne vode
Ostale karakteristike
MatriX cilindrični gorionik
Kondenzacioni kotao na gas Vitocrossal 100