Partner u blizini
Vitocrossal 200, tip CM2

Kondenzacioni kotao na gas

Kao sistem sa jednim ili više kotlova, ova tehnologija je podjednako pogodna za stambene komplekse, lokalne grejne mreže, veće javne i komercijalne zgrade kao i industrijska postrojenja.

Nominalna snaga grejanja: 400 do 620 kW
Gorionik bojlera MatriX
Čisto sagorevanje
Ekonomičan i pouzdan rad
Sistem single kotlova koji koristi kondenzacionu tehnologiju

400 do 620 kW

Standardna sezonska efikasnost [prema DIN]

Do 98% (Hs) [gross cv]

Gorionik bojlera MatriX

Radi posebno tiho i odgovorno prema životnoj sredini, uz modulacioni opseg od 20 do 100% 

Čisto sagorevanje

Zbog malog punjenja komore za sagorevanje i pravolinijske konstrukcije komore

Izmenjivač toplote Inox-Crossal

Za visoko efikasan prenos toplote i visok stepen kondenzacije

Rad sa otvorenim dimnjakom i u izolovanim prostorijama

Može se odabrati ako je potrebno

Efekat samočišćenja

Zahvaljujući glatkoj površini od nerđajućeg čelika

Hidraulični priključci na strani sistema

Mogu se obaviti odozgo

Upravljačka jedinica Vitotronic

Upravljačka jedinica Vitotronic sa ekranom na dodir u boji, koja je laka za korišćenje

Ekonomičan i bezbedan rad sistema grejanja

Zahvaljujući upravljačkom sistemu Vitotronic sa mogućnošću komunikacije

Integralni WiFi

Za priključak za servisiranje

Integracija u sisteme za upravljanje zgradom

Pomoću upravljačke jedinica Vitotronic sa Vitogate 300 (dodatna oprema)

Vitocrossal 200: napredna kondenzaciona tehnologija u ekonomičnom kotlu za širok spektar primena

Vitocrossal 200, tip CM2, je podni kondenzacioni kotao na gas i dostupan je sa nominalnim snagama od 400 do 620 kW. Kao sistem sa jednim ili više kotlova, ova tehnologija je podjednako pogodna za stambene komplekse, lokalne grejne mreže, veće javne i komercijalne zgrade kao i industrijska postrojenja.

Posebne karakteristike Vitocrossal 200, tip CM2

Izmenjivač toplote Inox-Crossal od nerđajućeg čelika pruža idealne uslove za iskorišćavanje kondenzacione tehnologije. Glatka površina omogućava jednostavno isticanje kondenzata koji se nakupi u procesu kondenzacije. Rezultat je stalni efekat samočišćenja, što osigurava konstantno visoku efikasnost kondenzacije, produžava radni vek i smanjuje zahteve za održavanje.

Visoko efikasan prenos toplote i visok stepen kondenzacije omogućavaju postizanje standardne sezonske efikasnosti [prema DIN] do 98% (Hs) [gross cv].

Rad u izolovanim prostorijama je opcija koja omogućava fleksibilnu instalaciju kondenzacionog kotla u zgradi.

Kondenzacioni kotao na gas Vitocrossal 200 je dostupan sa fabrički ugrađenim gorionikom bojlera MatriX sa modulacionim opsegom od 20 do 100 posto.

Praktična i veoma moćna upravljačka jedinica Vitotronic

Integralna upravljačka jedinica Vitotronic sa svojim velikim ekranom na dodir u boji je jednostavna i intuitivna za korišćenje. Pomoćna funkcija pomaže oko puštanja u rad. Kotao se može direktno povezati na Vitodata preko interfejsa Vitocom. Ova mogućnost pruža instalaterima grejanja dodatne digitalne usluge u cilju osiguranja rada sistema bez greške. Alat za servisiranje Vitosoft 300 komunicira direktno preko WiFi mreže. Potrošnja energije se može jasno vizualizovati na energetskom kokpitu upravljačke jedinice.

Mogućnosti za subvencije

[ŠABLON]

Unesite informacije na temu „Subvencije” ovde, ako su relevantne i raspoložive.

Detalji o proizvodu

Snaga u kW

400 do 620 kW

Standardna sezonska efikasnost [prema DIN]

Do 98% (Hs) [gross cv]

Klasa energetske efikasnosti

-

Gorivo

Plin E, LL i TNG P

Oblast primene

Velike stambene zgrade, javne i komercijalne prostorije, lokalne grejne mreže, industrijska postrojenja, projekti novogradnje i modernizacije

Rad

Upravljačka jedinica Vitotronic sa ekranom na dodir u boji, koja je laka za korišćenje. Integralni LAN interfejs za internet komunikaciju i integralni WiFi za priključak za servisiranje.

Grejanje potrošne tople vode

Za visok nivo komfora potrošne tople vode je potreban (su potrebni) dodatni bojler(i) za potrošnu toplu vodu

Dodatne karakteristike

Sa modulacionim gorionikom bojlera MatriX

Poprečni presek proizvoda