Vitocrossal 200 tip CM2B: provereni kondenzacioni kotao na gas sa Inox-Crossal izmenjivačem toplote i MatriX zračećim gorionikom

Profitirajte zbog sledećih prednosti

 • Kondenzacioni kotao na gas, od 87 do 311 kW, kao blok kotao do 622 kW
 • Sa random temperaturom do 95 °C i pritiskom od 6 bar-a za širok opseg primene u modernizaciji i novogradnji
 • Normni stepen iskorišćenja 98 % (Hs)
 • Visoka radna pouzdanost i dog životni vek zbog koroziono postojane Inox-Crossal grejne površine od nerđajućeg plemenitog čelika
 • Inox-Crossal grejne površine za visokoefikasni prenos toplote i veliki efekat kondenzacije
 • Efekat samočišćenja preko gladih spoljnih površina od plemenitog čelika
 • Ekološko sagorevanje zbog niskog opterećenja gorionika i prolaznom komorom za sagorevanje
 • MatriX zračeći gorionik za posebno tihi rad i očuvanje okruženja sa opsegom modulacije od 33 do 100 %
 • Izbor načina rad – zavisan ili nezavisan od vazduha u prostoriji
 • Svi hidraulički priključci se montiraju sa gornje strane
 • Jednostavna za opsluživanje Vitotronic regulacija sa ekranom osetljivim na dodir
 • Integrisan LAN priključak za internet komunikaciju i integrisan WLAN servisni priključak
Kondenzacioni kotao na gas Vitocrossal 200 Typ CM2B

Kondenzacioni kotao na gas Vitocrossal 200 tip CM2

Kondenzacioni kotao na gas Vitocrossal 200 (tip CM2B) sa novom Vitotronic regulacijom je sada još fleksibilniji za primenu: za pouzdano snabdevanje sa toplotom u velikim stambenim zgradama kao i za komercijalne objekte.

Kondenzaciona tehnika u najboljem odnosu cena kvalitet

Sa Vitocrossal 200 Viessmann nudi visokokvalitetnu kondnzacionu tehniku od 87 do 311 kW po najboljem odnosu cena kvalitet. Kotao je opremljen kao i Vitocrossal 300 sa Inox-Crossal izmenjivačem toplote i MatriX zračećim gorionikom.

Vitocrossal 200 je raspoloživ u celoj gami u varijanti za rad zavisan ili nezavisan od vazduha u prostoriji.

Blok kotao Vitocrossal 200 od 622 kW

Blok kotao do 622 kW

Već od kapaciteta od 29 kW mogu se povezati dva Vitocrossal 200 kotla u kaskadni sistem i regulaciono-tehnički i po pitanju dimovodne instalacije. Viessmann isporučuje za blok instalacije predmontirane sabirne vodove dimnih gasova od plemenitog čelika i hidrauličke veze.

Komforno regulisanje kaskade

Integrisana kaskadna regulacija za do osam generatora toplote značajno olakšava uvođenje u rad novih kotlova u sistemu. Na preglednom ekranu u boji se prikazuje aktuelno stanje svakog pojedinačnog kotla.


Širok program kontrolera

Pored integrisane regulacije nude se takođe varijante koje se u pouzdane svrhe mogu ugraditi na gornju stranu kotla:

●  Vitotronic 100 kao kotlovska regulacija po konstantnoj temperaturi
●  Vitotronic 200 kao klizna kotlovska regulacija vođenja prema spoljašnjoj temperaturi za pojedinačni kotao
●  Vitotronic 300 kao klizna kotlovska regulacija prema spoljašnjoj temperaturi sa integrisanom kaskadnom funkcijom

Sve verzije raspolažu sa integrisanim komunikacionim modulom sa LAN/WLAN priključkom za servis i daljinsko opsluživanje. Postoji proširenje za tri kruga grejanja sa mešanjem kao pribor.

vitotronic-200-regelung.png
MatriX-zračeći gorionik za posebno tih i ekološki rad

MatriX-zračeći gorionik za posebno tih i ekološki rad

Detalji proizvoda

Pregled

Kapacitet (kW)
87 do 311 kW
Normni stepen iskorišćenja
97 % (Hs)/108 % (Hi)
Energetska klasa
-
Gorivo
icon-gas.png
Gas E i LL
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Višeporodične kuće, veliki stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje, novogradnja i modernizacija
Upravljanje
Učinkovita regulacija Vitotronic 300 može da reguliše do četiri kotla sa klizno vođenom temperaturom kotlovske vode, kao i instalacije sa jednim i dva kruga grejanja sa opcionalnim mešačem.
Priprema tople vode
Potreban je dodatni bojler PTV-a zbog većeg komfora
Ostale odlike
Sa modulišućim MatriX gorionikom na gas sa velikim područjem modulacije. Od 400 kW sa modulišućim MatriX cilindričnim gorionikom.
Presek proizvoda kondenzacioni kotao na gas Vitocrossal 200 Tip CM2B

Sistemska tehnika

Koordinisano jedno sa drugim: sistemska tehnika

"Celina je uvek više od sume njegovih delova." U skladu sa ovim principom Viessmann nudi ne samo pojedinačne komponente, koje ispunjavaju visok standard po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti. Umesto toga svi proizvodi su integrisani u koordinirani kompletan sistem, u kojem sve komponente precizno pasuju jedna drugoj. Samo perfektna međusobna kombinacija integrisanih komponenti u system iskorišćuje u potpunosti potencijal inovativne špic tehhnike.

Viessmann sistemska tehnika uključuje sve što čini pouzdano i efikasno grejanje. Vitotronic regulacija sa daljinskim opsluživanjem kao i odgovarajući Vitocell akumulatori tople sanitarne vode za najbolji komfor tople potrošne vode do visokokvalitetnih solarnih instalacija za smanjenje troškova preko podrške grejanju.