Odzračivanje radijatora – objasnićemo Vam kako je to jednostavno

Kada napolju zahladni, na red dolaze radijatori. Često se prilikom prvog puštanja u rad čuju neprijatni i ponekad glasni zvuci klokotanja. Oni nastaju zbog vazduha u radijatorima. Najvažniji pokazatelj toga je i što grejanje nije jako, odnosno radijatori su sasvim ili delimično hladni. Ono što treba preduzeti je odzračivanje radijatora. Objasnićemo Vam kako to jednostavno da uradite.

Odzračivanje radijatora

Odzračivanje radijatora – šta Vam je potrebno
 

  • čaša, šolja ili posuda
  • krpa ili marama
  • ključ za odzračivanje, koji možete povoljno da nabavite kod majstora za grejanje ili u bilo kojoj prodavnici alata.

Pre nego što počnete, najpre uključite grejanje na najjače. Ukoliko ste vlasnik cele kuće, isključite ako je moguće i cirkulacionu pumpu. Sačekajte oko 30 minuta, da bi se svi mehurići vazduha sakupili u radijatorima.
 

Ispuštanje vazduha iz radijatora

1. Postavite krpu ispod radijatora, da bi pokupila vodu koja iscuri iz ventila ili obmotajte krpu direktno oko ventila.

2. Postavite ključ i držite posudu ispod ventila. Polako ključem odvrnite ventil, ali ne do kraja. Najčešće je dovoljno samo pola okreta ili manje i on počne da šišti. PAŽNJA: vazduh koji izlazi može biti vreo, zbog toga držite dovoljno rastojanje.

3. Kada se šištanje smanji i na kraju prestane, počinje da curi voda. Sada je vazuh ispušten iz radijatora i možete ponovo da zavrnete ventil.

Ukoliko ste isključili cirkulacionu pumpu, ne zaboravite da je ponovo uključite i proverite da li je dovoljan pritisak vode u krugu grejanja.

Može se desiti da postupak ispuštanja vazduha mora da se ponovi više puta.