Partner u blizini
Vitoclima 200-S Comfort

Klima uređaj sa integrisanim modulom za dezinfekciju

Vitoclima 200-S Comfort, klima uređaj sa integrisanim modulom za dezinfekciju

Zidni single split klima uređaj
Sanitacija hladnom plazmom
Klasa energetske efikasnosti A++/A+
Upravljanje preko WiFi mreže (opciono)

Vaš lokalni Viessmann distributer Vam može pružati personalizovane savete

Pronađite distributera sada
Jedinstvena konstrukcija

Dizajn ima zaokružene konture i našu prepoznatljivu sivu traku

Upravljanje preko WiFi mreže kao standard

Klima uređajem se može upravljati na daljinu preko namenske aplikacije

Mogućnost smanjenja poreza

Smanjenja poreza za nadogradnju i poboljšanje energetske efikasnosti vraćaju dobar deo izdataka

Poštovanje životne sredine

Rashladni gas R32

Infracrveni daljinski upravljač kao standard

Izbor režima rada

Turbo funkcija

Omogućava postizanje zahtevane temperature za najkraće moguće vreme, bilo u režimu za hlađenje ili režimu za grejanje.

Single split verzija sa zidnom jedinicom

Klasična instalacija na zidu sa mogućnošću povezivanja sa leve ili desne strane

Sanitacija hladnom plazmom

Tehnologija hladne plazme efikasno smanjuje patogene u vazduhu

„I feel” senzor

Automatsko prilagođavanje temperature na osnovu lokacije daljinskog upravljača

Integrisana tehnologija hladne plazme za dezinfekciju vazduha u prostoriji

Pomoću tehnologije hladne plazme ili NTP (netermalna plazma), Vitoclima 200-S Comfort je u stanju da smanji prisutnost patogena u prostoriji do 90% za samo 2 sata.
Umesto da ubacuje hemijske supstance u vazduh, NTP tehnologija primenjuje proces prirodne, hladne jonizacije (plazma je jonizovani gas, u ovom slučaju vazduh) kroz delovanje oscilirajućeg električnog polja koje izaziva povećanje kinetičke energije molekula.

Kada se molekuli sudare, oni gube ili dobijaju elektrone i postaju joni. Jonizovani molekuli kiseonika su u stanju da oštete i unište ćelijske membrane virusa i bakterija.

Brojne funkcije za maksimalni komfor

Jedinica klima uređaja Vitoclima 200-S Comfort uvodi nove funkcije koje garantuju komfor dok takođe čiste vazduh.

Upravljanje preko WiFi mreže

Upravljanje preko WiFi mreže znači da se jedinicom klima uređaja može upravljati na daljinu. Na primer, imate mogućnost da isključite i uključite mašinu, podesite temperaturu i vreme odn. prilagodite komfor u prostoriji, čak i kada ste van kuće. Ova funkcija je opciona.

„I feel” senzor

Ovaj senzor, koji je ugrađen u daljinskom upravljaču, je u stanju da oseti temperaturu oko daljinskog upravljača i pošalje signal unutrašnjoj jedinici. To znači da unutrašnja jedinica može prilagoditi volumen i temperaturu protoka vazduha za maksimalni komfor, i to tačno na mestu gde se nalazi daljinski upravljač.

Zaključavanje daljinskog upravljača

Veoma korisna funkcija koja sprečava slučajnu promenu podešavanja.

Sprečavanje hladnog vazduha

Tokom grejanja, ova funkcija osigurava da ventilator počne da radi tek kada
izmenjivač toplote dostigne određenu temperaturu. To sprečava da hladan vazduh uđe u prostoriju.

Turbo

Funkcija „Turbo”, koja se može odabrati preko daljinskog upravljača, omogućava postizanje zahtevane temperature za najkraće moguće vreme, bilo u režimu za hlađenje ili režimu za grejanje.

Tajmer

Omogućava Vam da podesite vremena uključivanja i isključivanja za jedinicu klima uređaja.